prof. Ing.

Pavel Neužil

Dr., DSc.

FEKT, UMEL – profesor

neuzilp@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Pavel Neužil, Dr., DSc.

Výuka