doc. Ing.

Pavel Neužil

Dr., DSc.

CEITEC VUT, RG-1-02 – vědecký pracovník

pavel.neuzil@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Pavel Neužil, Dr., DSc.

Projekty

  • 2017

    GA17-20716S, Vysoce přesné mapování vnitřní teploty a energetická balance živých buněk, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
    Detail

  • 2013

    GA13-19947S, Nový nanostrukturovaný systém pro detekci infračerveného záření (NanoIR), zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2015
    Detail