prof. Ing.

Pavel Neužil

Dr., DSc.

CEITEC VUT, RG-1-02 – vědecký pracovník

pavel.neuzil@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Pavel Neužil, Dr., DSc.

Životopis

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1842