prof. Ing.

Pavel Neužil

Dr., DSc.

FEKT, UMEL

neuzilp@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Pavel Neužil, Dr., DSc.

Tvůrčí aktivity

 • NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.: BolometerStation; Stanice pro měření bolometrů. LabSensNano T10-0.67. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=70. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=70, počet stažení: 2
  Detail

 • PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.: BackSideEtch; Nástroj pro leptání zadních stran Si desek. T10-0.65. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=83. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=83, počet stažení: 3
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.: bolomtest; Pracoviště pro kalibraci bolometru. T10 N0.66. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=87. (funkční vzorek)
  http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=87, počet stažení: 2
  Detail

 • PROKOP, R.; FUJCIK, L.; NEUŽIL, P.; PAVLÍK, M.: BOLOM; Automaticky kalibrovaný integrovaný obvod pro kompenzační měření velmi malých signálů bolometru s nestandardním užitím sigma-delta modulátoru. T10-6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/, počet stažení: 1
  Detail

 • NEUŽIL, P.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; GABLECH, I.: Bolometr 1. generace; Membrána bolometru pro detekci IR záření. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=124. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=124, počet stažení: 2
  Detail

 • NEUŽIL, P.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; GABLECH, I.: ROIC controller revA; Kontrolér integrovaného obvodu pro měření velmi malých signálů bolometru s nestandardním užitím sigma-delta modulátoru. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=125. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=125, počet stažení: 2
  Detail

 • NEUŽIL, P.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; GABLECH, I.: Bolometr_2_gen; Membrány bolometru 2. generace. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=131. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=131, počet stažení: 1
  Detail

 • NEUŽIL, P.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; GABLECH, I.: Řádek bolometru; 100 pixelový MEMS s bolometry. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=132. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=132, počet stažení: 1
  Detail

 • GABLECH, I.; SOMER, J.; FOHLEROVÁ, Z.; KURDÍK, S.; PEKÁREK, J.; FECKO, P.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P.: Utopené mikrokanály; Utopené mikrokanály pro mikrofluidiku. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=134. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=134, počet stažení: 1
  Detail

 • PEKÁREK, J.; GABLECH, I.; SVATOŠ, V.; NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.: Bolometer_100_revA; Kontrolér pro měření 100 pixelového MEMS bolometru. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=133. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=133, počet stažení: 1
  Detail

 • HRDÝ, R.; FOHLEROVÁ, Z.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P.: 64-elektrodový čip 2. generace; Elektrochemický 64-mikroelektrodový čip pro biochemickou detekci. Laboratoře LAbSensNano N.066 Technická 10, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • FOHLEROVÁ, Z.; PODEŠVA, P.; NEUŽIL, P.: Optofluidní čip; Optofluidní mikročip s teplotním gradientem pro určování teplotní stability biomolekul v segmentovaném toku. Ústav mikroelektroniky Vysoké učení technické v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P.; PEKÁREK, J.; PROKOP, R.: Modul kamery; Snímací modul hyperspektrální kamery založený na řádkovém detektoru. Laboratoř senzorů a nanotechnologií, UMEL FEKT VUT, Technická 3058/10, 616 00 Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=144. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=144, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.