Detail projektu

Velmi rychlý přenosný systém pro detekci SARS-CoV-2

Období řešení: 01.01.2021 — 03.12.2022

O projektu

Vývoj unikátního systému pro rychlou detekci patogenů do 10 minut na základě zjišťování přítomnosti specifických DNA nebo RNA pomocí polymerázové řetězové reakce a nanotechnologií. Systém se stane standardní součástí výbavy jak bezpečnostních složek, tak složek civilní ob- rany i jednotek České Armády.

Klíčová slova
přenosný systém, detekce nukleových kyselin, diagnostika, molekulární biologie,

Označení

VI04000057

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Neužil Pavel, prof. Ing., Dr., DSc.
- hlavní řešitel (03.06.2020 - nezadáno)
Fohlerová Zdenka, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (03.06.2020 - nezadáno)
Tomešová Lucie, Ing.
- spoluřešitel (03.06.2020 - nezadáno)

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- příjemce (03.06.2020 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - 4. veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/4-VS)

- plně financující (2020-12-28 - 2023-06-29)