Ing.

Michal Štrba

Ph.D.

FAST, KDK – odborný asistent

+420 54114 7305
strba.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michal Štrba, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Analýza, experimentální ověřování a možnosti efektivního využití spolupůsobení materiálů u kompozitních konstrukčních prvků, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  Teoretické a konstrukční problémy ocelových konstrukcí a konstrukcí kombinovaných z oceli, betonu, dřeva a kompozitů, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  Efektivní návrh a analýza vybraných konstrukčních prvků, detailů a spojů s ohledem na jejich skutečné chování a použitý materiál, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2014

  Tlačené a ohýbané konstrukční prvky moderních spřažených konstrukcí, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2011

  Moderní spolehlivé a efektivní kompozitní konstrukční prvky z pokročilých materiálů na bázi oceli, dřeva, betonu, vláknových kompozitů a jejich kombinací., zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2006

  GA103/06/1107, Teoretická a experimentální analýza ocelových rozpěrných kotev při namáhání statickými a dynamickými účinky zatížení, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  Výpočtové modely ocelových příhradových mostů s otevřeným příčným uspořádáním, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail