Detail projektu

Analýza, experimentální ověřování a možnosti efektivního využití spolupůsobení materiálů u kompozitních konstrukčních prvků

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Projekt je zaměřen na teoretickou a experimentální analýzu v případě možnosti využití spolupůsobení materiálů u kompozitních konstrukčních prvků, zejména pro kombinaci oceli a betonu, případně i jiných materiálů, a to s ohledem na vstupní geometrické a materiálové charakteristiky či konkrétní konstrukční provedení. V průběhu řešení bude mimo jiné pracováno s metodikou navrhování a stanovení únosnosti podle zkoušek. Bude kladen důraz na možnost efektivního a spolehlivého návrhu.

Označení

FAST-S-20-6400

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Štrba Michal, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Bukovská Pavla, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)