Ing.

Michal Štrba

Ph.D.

FAST, KDK – odborný asistent

+420 54114 7305
strba.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michal Štrba, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  BUKOVSKÁ, P.; KAŇOK, V.; KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M. Resistance of Steel-Concrete Composite Ceiling Beams of Multi-Storey Buildings. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. s. 1-5. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW

  VÁCLAVÍKOVÁ, V.; ŠTRBA, M. The behavior of composite dowels subjected to four-point bending test. International Journal of Mechanics, 2019, roč. 13, č. 1, s. 84-89. ISSN: 1998-4448.
  Detail | WWW

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PILGR, M.; BARNAT, J.; BAJER, M.; VILD, M. Příklady spolupráce Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně v rámci projektů aplikovaného výzkumu. In 44. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií. Slovenská republika: TU Košice , SvF, ÚIS, 2019. s. 163-172. ISBN: 978-80-553-3388-5.
  Detail

 • 2018

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VÁCLAVÍKOVÁ, V. The influence of material and geometric parameters on the design of steel mechanical anchors to concrete under tension loading. International Journal of Mechanics, 2018, roč. 12, č. 1, s. 131-139. ISSN: 1998-4448.
  Detail

 • 2017

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Experimental Verification of the Shear Load- Carrying Capacity of Adhesively Bonded Joints. WSEAS TRANSACTIONS ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS, 2017, roč. 12, č. 2017, s. 11-16. ISSN: 1991-8747.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Comparative Study of an Optimal Utilization in Case of Composite Columns of HSS and HPC. International Journal of Mechanics, 2017, roč. 11, č. 1, s. 281-287. ISSN: 1998-4448.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MRKOS, D.; ŠTRBA, M.; BALÁZS, I.; PEŠEK, O. Příklady spolupráce pracovníků Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí VUT FAST v Brně s firmou Hexaplan International, spol. s r.o., Brno. In XLII. celoštátny aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou při príležitosti 75. výročia Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave. Ocel, drevo, betón a sklo v konštrukciách. Kočovce: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2017. s. 143-150. ISBN: 978-80-227-4734- 9.
  Detail

 • 2016

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Loading tests of adhesively bonded joints of glass- fibre reinforced plastic composite members. International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2016, č. 1, s. 299-302. ISSN: 2367-8992.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Using of the Design Assisted by Testing Method in case of the Experimental Verification of the Load- Carrying Capacity of Expansion Anchors. International Journal of Mechanics, 2016, roč. 10, č. 1, s. 227-234. ISSN: 1998-4448.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M.; PILGR, M. Fatigue loading tests of new bolt assembly joints for perspective temporary steel railway bridges. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies. I. London, CPI Group (UK) Ltd, Croydon, CR0 4YY: CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London, UK, 2016. s. 75-80. ISBN: 978-1-138-02907- 1.
  Detail | WWW

 • 2015

  KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M.; MELCHER, J.; PILGR, M. Loading tests of structural details of temporary steel (foot)bridges - methods of testing and evaluation of tests results. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2015, roč. 2015, č. 7, s. 48-55. ISSN: 2344-2409.
  Detail | WWW

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M. Full-scale tests of temporary steel (foot) bridges. In Recent Advances in Mechanics and Materials in Design. I. Ponta Delgada, Azores, Portugal: University of Porto, 2015. s. 305-317. ISBN: 978-989-98832-2- 2.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Experimental verification of load-carrying capacity in case of steel post- installed expansion anchors subjected to a tension loading. In Fluids, Heat and Mass Transfer, Mechanical and Civil Engineering - Proceedings of the 6th European Conference of Civil Engineering (ECCIE '15). WSEAS Press. Budapešť, Maďarsko: WSEAS Press, 2015. s. 95-98. ISBN: 978-1-61804-358- 0.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. The development and testing of a new type of the temporary steel truss footbridge with closed cross- section. International Journal of Mechanics, 2015, roč. 9, č. 1, s. 173-180. ISSN: 1998- 4448.
  Detail

 • 2014

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; SIMON, P. Loading tests of selected details of temporary modular steel truss footbridge for pedestrians and cyclists. In Recent Advances in Civil Engineering and Mechanics. Advances in Mathematical and Computational Methods. Florence, Italy: WSEAS Press, 2014. s. 244-247. ISBN: 978-960-474-403- 9. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M. Static Loading Tests of New Type of Bolt Assembly Connection Developed for Perspective Temporary Steel Railway Bridges. Applied Mechanics and Materials, 2014, roč. 2014, č. 590, s. 331-335. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M. Experimental Verification of Glass-Fibre-Concrete Covers of Footbridge Deck Cornice, Subjected to Wind Loading Actions. Applied Mechanics and Materials, 2014, roč. 2014, č. 590, s. 363-367. ISSN: 1660-9336.
  Detail

 • 2013

  ŠTRBA, M. On the Problems of Testing Methodology used in Case of the Temporary Steel through Truss Footbridge Development. International Journal of Mechanics, 2013, roč. 7, č. 2, s. 73-80. ISSN: 1998- 4448.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; SIMON, P. The testing methodology of new developed steel temporary truss footbridge details in case of cyclic loading. In Recent Advances in Civil and Mining Engineering - Proceedings of the 4th European Conference of Civil Engineerinng (ECCIE '13). Advances in Mathematical and Computational Methods. Antalya, Turkey: WSEAS Press, 2013. s. 207-210. ISBN: 978-960-474-337- 7. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

 • 2012

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. On the problems of actual behaviour and load- carrying capacity of steel anchor bolts subjected to repeated tension loading. In Recent Advances in Engineering – Proceedings of 3rd European Conference of Civil Engineering (ECCIE'12). Advances in Mathematical and Computational Methods. I. Paris, France: WSEAS Press, 2012. s. 273-276. ISBN: 978-1-61804-137- 1. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M. Experimental verification and analysis of temporary bridge structure actual behaviour. In Advances in Steel Structures. Vol. I. Southeast University Press: Nanjing, 2012. s. 162-170. ISBN: 978-7-5641-3400- 6.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Actual behaviour and objective load- carrying capacity of tension steel expansion anchors to concrete. Procedia Engineering, 2012, roč. 2012, č. 40, s. 440-444. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M. Loading Tests of Thin-Walled Ferro- Cement Panels for Horizontal Slab Structures. In Recente Advances in Engineering. 5. Paris: WSEAS Press, 2012. s. 289-294. ISBN: 978-1-61804-137- 1.
  Detail

 • 2011

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Reliable and effective design of composite members - Steel-concrete composite members using high- strength materials. In Eurosteel 2011 ( 6th European Conference on Steel and Composite Structures Budapest, Hungary). ECCS. Budapest: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2011. s. 1839-1844. ISBN: 978-92-9147-103- 4.
  Detail

  ŠTRBA, M. Ocelové rozpěrné kotvy namáhané cyklickou tahovou silou. Brno: 2011. s. 1-132.
  Detail

  BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M. High-performance concrete-filled steel tubes. In Proceedings of the 6th European Conference on Steel and Composite Structures. Budapest: ECCS 2011, 2011. s. 1749-1754. ISBN: 978-92-9147-103-4.
  Detail

 • 2010

  BARNAT, J.; ŠTRBA, M. The Research in the Field of Post- installed Anchors. In Zborník príspevkov Stretnutie pracovníkov katedier kovových a drevených konštrukcií stavebných fakult v SR a ČR. Herlľany, Slovensko: 2010. s. 5-10. ISBN: 978-80-553-0344- 4.
  Detail

  ŠTRBA, M.; RÖDER, V. The comparison of HSS and HPC composite columns of circular and H cross- section. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference VSU' 2010, Vol. I. International scientic conference VSU. VSU. Sofia, Bulharsko: VSU Sofia, 2010. s. 131-136. ISSN: 1314- 071X.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Srovnání únosností spřažených ocelo- betonových sloupů z materiálů vyšších pevností. In Zborník prednášok z 36. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií "Oceľové, drevené a kompozitné konštrukcie a mosty". Žilina: 2010. s. 205-208. ISBN: 978-80-970171-5- 6.
  Detail

  ŠTRBA, M. Steel expansion anchors subjected to repeated tension loading. In Zborník konferencie Mladý vedec 2010. Košice, Slovensko: Technická univerzita Košice, 2010. s. 55-59. ISBN: 978-80-553-0391- 8.
  Detail

 • 2009

  ŠTRBA, M. The monotonic and repeated loading tests of steel mechanical anchors post- installed to concrete. In The 1st PhD student conference on Civil Engineering and Architecture under the auspices of dean prof. Ing. Ingrid Senitkova, PhD. TUK, FCE. Kosice: Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-0176- 1.
  Detail

  ŠTRBA, M.; BARNAT, J. Typické dodatečně osazované kotevní prvky do betonu. In IDEAS 09. -. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 133-138. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
  Detail

  ŠTRBA, M.; PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Použití tenkostěnných ocelových profilů v nosných konstrukcích obytných budov. In Ocelové konstrukce a mosty 2009. -. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 315-320. ISBN: 978-80-7204-635- 5.
  Detail

  ŠTRBA, M. K problematice zkoušení ocelových mechanických rozpěrných kotev v betonu namáhaných tahovou silou. In Inženýrské konstrukce. -. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 103-106. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

 • 2008

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. The experimental determination of bearing capacity of steel expansion anchors on concrete under cyclic tensile loading. In PROCEEDINGS INTERNATIONAL CONFERENCE VSU' 2008. Sofia: VSU Sofia, 2008. s. IX - 83 (IX - 88 s.)ISBN: 978-954-331-020- 3.
  Detail

  ŠTRBA, M. Stanovení únosnosti rozpěrných kotev v betonu na základě výsledků experimentálního ověřování. In Juniorstav 2008. Brno: VUT Brno, 2008. s. - (- s.)ISBN: 978-80-86433-45- 5.
  Detail

  ŠTRBA, M. Stanovení únosnosti rozpěrných kotev v betonu na základě výsledků experimentálního ověřování. Konstrukce, 2008, roč. 7, č. 2/ 2008, s. P17 (P20 s.)ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Porovnání únosností ocelových rozpěrných kotev v betonu při zatížení statickou a cyklickou tahovou silou. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 70 rokov SvF STU. Bratislava: STU Bratislava, 2008. s. - (- s.)ISBN: 978-80-227-2979- 6.
  Detail

 • 2007

  ŠTRBA, M. Experimentální ověření působení rozpěrných ocelových kotev v betonu namáhaných cyklickou tahovou silou. Konstrukce, 2007, roč. 6, č. 2, s. XIII (XV s.)ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; MYSLÍN, J.; ŠTRBA, M.; POZDÍŠEK, J. Obytné budovy s ocelovou nosnou konstrukcí z tenkostěnných za studena tvarovaných profilů. In Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí. Hustopeče: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. s. 31-32. ISBN: 978-80-7204-499- 3.
  Detail

  ŠTRBA, M. Experimentální ověření působení rozpěrných ocelových kotev v betonu namáhaných cyklickou tahovou silou. In Sborník anotací. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. s. 119-119.
  Detail

  ŠTRBA, M. K problematice stanovení únosnosti mechanických kotev cyklicky zatížených tahovou silou. In Experiment ' 07. Brno: CERM, Brno, 2007. s. 467-470. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

 • 2006

  ŠTRBA, M. K problému stability tlačeného pásu příhradového mostu. In Teoretické a konštrukčné problémy oceľových a drevených konštrukcií. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. s. 93-94. ISBN: 80-227-2359- 2.
  Detail

  ŠTRBA, M. Porovnání výpočtů tlačených pásů příhradových mostů s otevřeným uspořádáním příčného řezu. In Juniorstav 2006. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2006. s. 123-126. ISBN: 80-214-3109- 1.
  Detail

 • 2004

  ŠTRBA, M.; POKORNÝ, R. Experimentální ověření skutečného působení ocelových rozpěrných kotev v Betonu při zatížení příčnou silou. In Experiment ' 04. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. s. 429-434. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  ŠTRBA, M.; POKORNÝ, R. Stanovení pevnosti sklovláknobetonu s využitím experimentů. In Experiment ' 04. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. s. 435-440. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; POKORNÝ, R.; ŠTRBA, M. Materiálové parametry sklovláknobetonu. In Sborník konference VUSTAH 2004. Telč: VUSTAH Brno, 2004. s. 53-56.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.