Detail projektu

Využití nových poznatků z mikro- a nanotechnologií pro komplexní elektronické obvody a senzoriku

Období řešení: 01.03.2017 — 29.02.2020

O projektu

Hlavním záměrem projektu je analýza současného stavu v oblasti moderních mikro- a nanotechnologií a možnosti jejich využití k návrhu a realizaci komplexních elektronických obvodů resp. různých typů senzorů a v senzorických aplikacích. Projekt je rozdělen na tři oblasti výzkumu. První je zaměřena na využití moderních technologií a materiálů pro mikro- a nanoelektroniku. Druhou je návrh, analýza a realizace elektronických resp. integrovaných obvodů pro speciální aplikace. Třetí je návrh a výroba speciálních senzorů (nano, chemo a biosenzory).

Označení

FEKT-S-17-3934

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Háze Jiří, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Boušek Jaroslav, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Dvořák Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Eliáš Josef, Ing. - spoluřešitel
Fujcik Lukáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hrubý Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Hubálek Jaromír, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chmela Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jelínek Michal, Ing. - spoluřešitel
Mojrová Barbora, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Novák Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Prítel Pavol, Ing. - spoluřešitel
Skácel Josef, Ing. - spoluřešitel
Somer Jakub, Ing. - spoluřešitel
Svoboda Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Szendiuch Ivan, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Šteffan Pavel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Urban František, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Vala Martin, Ing. - spoluřešitel
Veverka David, Ing. - spoluřešitel
Vrba Radimír, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Zahradníček Radim, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- interní (01.01.2017 - 31.12.2019)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

CHMELA, O.; SADÍLEK, J.; VALLEJOS VARGAS, S.; HUBÁLEK, J. Microelectrode array system as platforms for single nanowire based sensors. Journal of Electrical Engineering, 2017, vol. 68, no. 2, p. 158-162. ISSN: 1335-3632.
Detail

PHATSORNSIRI, P.; KUMNGERN, M.; KHATEB, F. 0.5-V fully differential allpass section. In 2016 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS). Thailand: IEEE, 2017. p. 496-499. ISBN: 978-1-5090-0630-4.
Detail

HOFMAN, J.; HÁZE, J.; SHARP, R. A method for in-situ measurement of TID induced degradation in measurement accuracy of high-resolution ADCs. 2017.
Detail

NOVÁK, L. Imaging of Surface Microstructure of Materials. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. První. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. p. 532-536. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

VALA, M. INVESTIGATION OF INFLUENCE NITROGEN ATMOSPHERE ON THE SPREADABILITY AND RELIABILITY OF SOLDER JOINTS. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. p. 547-551. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

CHMELA, O.; SADÍLEK, J.; SAMÀ, J.; ROMANO-RODRIGUEZ, A.; VALLEJOS VARGAS, S.; HUBÁLEK, J. Nanosensor array systems based on single functional wires selectively integrated and their sensing properties to C2H6O and NO2. In Proc. SPIE 10248, Nanotechnology VIII. Proceedings of SPIE. Volume 10248. Barcelona, Spain: SPIE Nanotechnology VIII, 2017. p. 1-7. ISBN: 9781510609976. ISSN: 0277-786X.
Detail

HOFMAN, J.; HÁZE, J.; SHARP, R. New techniques for Radiation testing of CubeSats. 2017.
Detail

SVOBODA, O.; SKOPALÍK, J.; BAIAZITOVA, L.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; GABRIELOVÁ, E. TiN microelectrode chamber coating for improved cardiomyocyte cell adhesion and electrophysiological characterization. In XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita - MUNI PRESS, 2017. p. 71-72. ISBN: 978-80-210-8580-0.
Detail

KERNDL, M.; ŠTEFFAN, P. Intelligent Radiant Floor Heating Regulation System With Wireless Sensors. In Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) 2017 proceedings. 2017. p. 56-59. ISBN: 978-1-5090-3982-1.
Detail

MOJROVÁ, B.; BOUŠEK, J. Potential Induced Degradation Effect on n-Type Solar Cells with Boron Emitter. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. 2017. p. 517-521. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

KUMAR RANJAN, R.; RAJ, N.; BHUWAL, N.; KHATEB, F. Single DVCCTA based high frequency incremental/decremental memristor emulator and its application. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2017, vol. 2017 (82), no. , IF: 1.147, p. 177-190. ISSN: 1434-8411.
Detail

CHMELA, O.; SADÍLEK, J.; SOMER, J.; HUBÁLEK, J.; VALLEJOS VARGAS, S. Gas Sensing Characterization of Single-Nanowire Sensor Array Systems Based on Non-Functionalized and Pt-Functionalized Tungsten Oxide. In Proceedings of Eurosensors 2017. Proceedings. 1. MDPI AG, 2017. p. 1-4. ISSN: 2504-3900.
Detail

ADÁMEK, M.; ADÁMKOVÁ, A.; BORKOVCOVÁ, M.; MLČEK, J.; BEDNÁŘOVÁ, M.; KOUŘIMSKÁ, L.; SKÁCEL, J.; ŘEZNÍČEK, M. Electronic Nose In Edible Insects Area. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2017, vol. 11, no. 1, p. 446-451. ISSN: 1337-0960.
Detail

MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; BEDNÁŘ, J.; BENEŠ, L.; ZAHRADNÍČEK, R. Analysis of the surface morphology and topography of pure aluminium machined using WEDM. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2018, vol. 2018, no. 114, p. 169-176. ISSN: 0263-2241.
Detail

JELÍNEK, M.; HLAVATÝ, V.; HRABINA, J.; MIKEL, B. Splicing and shaping of the special optical fibers. In Proc. SPIE 10231, Optical Sensors 2017. Proceedings of SPIE. Volume 10231. Prague, Czech Republic: SPIE, 2017. p. 74-78. ISBN: 9781510609648. ISSN: 0277-786X.
Detail

ADÁMKOVÁ, A.; ADÁMEK, M.; MLČEK, J.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; KOUŘIMSKÁ, L.; SKÁCEL, J.; VÍTOVÁ, E. Welfare of the Mealworm (Tenebrio molitor) Breeding With Regard to Nutrition Value and Food Safety. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2017, vol. 11, no. 1, p. 460-465. ISSN: 1337-0960.
Detail

ADÁMKOVÁ, A.; MLČEK, J.; KOUŘIMSKÁ, L.; BORKOVCOVÁ, M.; BUŠINA, T.; ADÁMEK, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; KRAJSA, J. Nutritional Potential of Selected Insect Species Reared on the Island of Sumatra. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2017, vol. 14, no. 5, p. 1-10. ISSN: 1660-4601.
Detail

SKÁCEL, J.; SZENDIUCH, I. Three ways to ceramic packages. In Electronics Technology (ISSE), 2017 40th International Spring Seminar on. International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. Volume 2017-September. Sofia, Bulgaria: IEEE Computer Society, 2017. p. 249-254. ISBN: 978-1-5386-0582-0. ISSN: 2161-2536.
Detail

SKÁCEL, J.; SZENDIUCH, I.; NOVOTNÝ, V.; ŠANDERA, J. The analysis of reliability of solder joints on SMD ceramic resistor arrays. In Electronics Technology (ISSE), 2017 40th International Spring Seminar. Electronics Technology (ISSE). Volume 2017-September. Sofia, Bulgaria: IEEE Computer Society, 2017. p. 240-245. ISBN: 978-1-5386-0582-0. ISSN: 2161-2528.
Detail

SKÁCEL, J. The technology of ceramic packages. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. s. 542-546. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

JELÍNEK, M.; HRABINA, J.; MIKEL, B. Optical fiber sensors measurement system and special fibers improvement. In Proc. SPIE 10329, Optical Measurement System for Industrial Inspection X. Proceedings of SPIE. Volume 10329. Munich, Germany: SPIE, 2017. p. 1-8. ISBN: 9781510611047. ISSN: 0277-786X.
Detail

MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R.; HOLUB, M. Analysis of Machinability of Pure-Cobalt Disc for Magnetron Deposition Using WEDM. In Mechatronics 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Brno: Springer, Cham, 2018. p. 141-148. ISBN: 978-3-319-65959-6. ISSN: 2194-5357.
Detail

PROKEŠ, T.; MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R.; ANDRŠ, O. Cutting Insert Wear Analysis Using Industry 4.0. In Mechatronics 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Brno: Springer, Cham, 2018. p. 133-140. ISBN: 978-3-319-65960-2. ISSN: 2194-5357.
Detail

SOMER, J. Optical pressure sensors in LTCC technology. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. 2017. p. 552-556. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

MOURALOVÁ, K.; ZAHRADNÍČEK, R.; HRDÝ, R. Using WEDM machine a pure molybdenum welding electrode. MM Science Journal, 2017, vol. 2017, no. 4, p. 2109-2113. ISSN: 1803-1269.
Detail

URBAN, F. jr.; HELÁN, R.; URBAN, F. sr.; KOČÍ, L.; ELIÁŠ, J. Bragg grating implementation of fibre optic inclinometer. In Sensors and Electronic Instrumentation Advances: Proceedings of the 3rd International Conference on Sensors and Electronic Instrumentation Advances. 1. Moskva: SEIA2017, 2017. p. 191-195. ISBN: 978-84-697-5615-7.
Detail

BAIAZITOVA, L.; ČMIEL, V.; SKOPALÍK, J.; SVOBODA, O.; PROVAZNÍK, I. Three-dimensional fluorescence lifetime imaging in confocal microscopy of living cells. In 2017 25th European Signal Processing Conference (EUSIPCO). European Signal Processing Conference EUSIPCO. Kos island, Greece: 2017. p. 439-443. ISBN: 978-0-9928626-7-1. ISSN: 2219-5491.
Detail

KHATEB, F.; VLASSIS, S.; KULEJ, T. Guest Editorial: Low Voltage Integrated Circuits and Systems. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING. USA: SPRINGER BIRKHAUSER, 2017. p. 4769-4773. ISSN: 0278-081X.
Detail

NOVOTNÝ, V.; VALA, R.; ŠANDERA, J. The Analysis of Ceramic Resistor Arrays in SMT. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. 2017. 2017. p. 550-554. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

MOURALOVÁ, K.; BENEŠ, L.; ZAHRADNÍČEK, R. Defects in the surface layer of pure molybdenum after WEDM. Manufacturing TECHNOLOGY, 2017, vol. 2017, no. 5, p. 786-790. ISSN: 1213-2489.
Detail

MOJROVÁ, B.; CHU, H.; PETER, C.; PREIS, P.; LOSSEN, J.; MIHAILETCHI, V.; KOPECEK, R. A comparison study of boron emitter passivation by silicon oxide and a PECVD silicon nitride stack. Energy Procedia, 2017, no. 124, p. 288-294. ISSN: 1876-6102.
Detail

NOVÁK, L.; ŠTEFFAN, P. Error rate of USART in NRWW Section. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2017, vol. 2017, no. 2, p. 1-3. ISSN: 1802-4564.
Detail

ELIÁŠ, J.; KOČÍ, L.; HOLÍK, M.; HELÁN, R.; URBAN, F. Zpracování a vyhodnocování optického signálu z vláknových prvků. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER57. 1. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Královopolská 147,61264 Brno, 2017. s. 14-15. ISBN: 978-80-87441-21-3.
Detail

SAFARI, L.; PANDEY, N.; HERENCSÁR, N.; KHATEB, F. Special Issue on Current-Mode circuits and systems; Recent advances, design and applications. AEU - International Journal of Electronics and Communications. Germany: ELSEVIER GMBH, URBAN & FISCHER VERLAG, 2018. p. 567-569. ISSN: 1434-8411.
Detail

KUMNGERN, M.; TORTEANCHAI, U.; KHATEB, F. 0.5-V Bulk-Driven Quasi-Floating Gate Transconductance Amplifier. In Proceedings of the 2017 24th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS). Batumi, Georgia: IEEE, 2018. p. 152-155. ISBN: 978-9972-1-2874-5.
Detail

SUPAVARASUWAT, P.; KUMNGERN, M.; SANGYAEM, S.; JAIKLA, W.; KHATEB, F. Cascadable Independently and Electronically Tunable Voltage-Mode Universal Filter with Grounded Passive Components. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2018, vol. 84, no. , IF: 2.115, p. 290-299. ISSN: 1434-8411.
Detail

SZENDIUCH, I. Kontaktování polovodičových čipů. 1. 1. Brno: Novpress, 2017. 61 s. ISBN: 978-80-214-5536-8.
Detail

SZENDIUCH, I. IMAPS a inovační technologie v montážní mikroelektronice. Rožnov p. R.: PBT Rožnov p.R., 2017.
Detail

SZENDIUCH, I. IMAPS -cesta k moderním technologiím. Brno: DPS od A do Z, 2017.
Detail

VEVERKA, D.; HÁZE, J. Confirmation of functionality of Wilhelm Reichs Orgone accumulator and its possible uses microelectronics. Sofie: 2018.
Detail

JELÍNEK, M.; MIKEL, B. Speciální optická vlákna a senzory v ÚPT AVČR. In LA57. Třešť: Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v.v.i., 2017. s. 18-19. ISBN: 978-80-87441-21-3.
Detail

SZENDIUCH, I.; HURBAN, M. Gas flow and heat transfer in reflow owen. In 3rd IMAPS flash conference 2017. 1. Brno: Novpress s.r.o., 2017. p. 86-87. ISBN: 978-80-214-5535-1.
Detail

MLČEK, J.; ADÁMEK, M.; ADÁMKOVÁ, A.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; SKÁCEL, J. Detection of selected heavy metals and micronutrients in edible insect and their dependency on the feed using XRF spectrometry. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2017, vol. 11, no. 1, p. 725-730. ISSN: 1337-0960.
Detail

SZENDIUCH, I. IMAPS a rostoucí význam pouzdření v moderní mikroelektronice. DPS Elektronika od A do Z, 2017, roč. 25, č. 3, s. 40-43. ISSN: 1805-5044.
Detail

SKÁCEL, J.; SZENDIUCH, I. PREDICTION OF THE THICK FILM RESISTOR TRIMMING. In Sborník IMAPS flash Conference 2017. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz. 2017. p. 19-22. ISBN: 978-80-214-5419-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

HURBAN, M. Ekologie v pájecí praxi. 2015. s. 52-52.
Detail

HURBAN, M. Praktické zkušenosti s pájením ve vakuu. 2017. s. 52-52.
Detail

HURBAN, M. Reflow pájení. 2017.
Detail

OTÁHAL, A.; SOMER, J.; SZENDIUCH, I. Influence of heating direction on BGA solder balls structure. In Microelectronics and Packaging Conference (EMPC) & Exhibition, 2017 21st European. 2018. p. 1-4. ISBN: 978-0-9568086-4-6.
Detail

ELIÁŠ, J. SPECTRAL CHANGE BASED OPTICAL SENSORS. In Proceedings of the 24 th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. p. 584-588. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

KUMNGERN, M.; TORTEANCHAI, U.; KHATEB, F. Low-voltage low-power second-generation current conveyor and its applications. Far East Journal of Electronics and Communications, 2018, vol. 18, no. 4, p. 489-506. ISSN: 0973-7006.
Detail

KUMNGERN, M.; TORTEANCHAI, U.; KHATEB, F. Sub-volt bulk-driven fully differential current conveyor and its applications. Far East Journal of Electronics and Communications, 2018, vol. 18, no. 6, p. 809-827. ISSN: 0973-7006.
Detail

MLČEK, J.; TRÁGEOVÁ, S.; ADÁMKOVÁ, A.; ADÁMEK, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; ŠKROVÁNKOVÁ, S.; SEDLÁČKOVÁ, E. Comparison of the content of selected mineral substances in czech liturgical and common wines. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2018, vol. 12, no. 1, p. 150-156. ISSN: 1337-0960.
Detail

ADÁMEK, M.; ADÁMKOVÁ, A.; MLČEK, J.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M. Acceptability and sensory evaluation of energy bars and protein bars enriched with edible insect. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2018, vol. 12, no. 1, p. 431-437. ISSN: 1337-0960.
Detail

PSYCHALINOS, C.; KASIMIS, C.; KHATEB, F. Multiple-Input Single-Output Universal Biquad Filter Using Single Output Operational Transconductance Amplifiers. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2018, vol. 93, no. , IF: 2.115, p. 360-367. ISSN: 1434-8411.
Detail

CHU, H.; PREIS, P.; LOSSEN, J.; MOJROVÁ, B.; BUCHHOLZ, F.; BECHT, G.; MAYBERRY, R.; HÖRTEIS, M.; MIHAILETCHI, V. Impact of the Presence of Busbars During the Fast Firing Process on Contact Resistances. IEEE Journal of Photovoltaics, 2018, vol. 8, no. 4, p. 916-922. ISSN: 2156-3381.
Detail

HRABEC, P.; BEDNÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R.; PROKEŠ, T.; MACHOVÁ, A. Statistical Analysis of the Width of Kerf Affecting the Manufacture of Minimal Inner Radius. In Recent Advances in Soft Computing. 2018. p. 1-12. ISBN: 978-3-319-58088-3.
Detail

ZAHRADNÍČEK, R.; HRABEC, P.; BEDNÁŘ, J.; PROKEŠ, T. Solvent Optimization of Transferred Graphene with Rosin Layer Based on DOE. In Recent Advances in Soft Computing. 2018. p. 1-14. ISBN: 978-3-319-58088-3.
Detail

MUSIL, T. HYBRID MICROPHONE PREAMPLIFIER WITH VARIABLE SELECTION OF AMPLIFIER TECHNOLOGY. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 549-553. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

MOURALOVÁ, K.; BENEŠ, L.; ZAHRADNÍČEK, R.; BEDNÁŘ, J.; HRABEC, P.; PROKEŠ, T.; MATOUŠEK, R.; FIALA, Z. Quality of Surface and Subsurface Layers after WEDM Aluminum Alloy 7475-T7351 Including Analysis of TEM Lamella. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, vol. 99, no. 9, p. 2309-2326. ISSN: 1433-3015.
Detail

ŠEDIVÝ, M. Tracking resistance of various materials in vacuum. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. p. 579-583. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

ZDRAŽIL, L.; ZAHRADNÍČEK, R.; MOHAN, R.; SEDLÁČEK, P.; NEJDL, L.; SCHMIEDOVÁ, V.; POSPÍŠIL, J.; HORÁK, M.; WEITER, M.; ZMEŠKAL, O.; HUBÁLEK, J. Preparation of Graphene Quantum Dots through Liquid Phase Exfoliation Method. JOURNAL OF LUMINESCENCE, 2018, vol. 1, no. 1, p. 203-208. ISSN: 1872-7883.
Detail

ŠEDIVÝ, M.; SOJKA, A.; TUČEK, M.; ČALA, M.; NEUGEBAUER, P. Automation of a Terahertz Frequency Rapid Scan ESR Spectrometer. 59th Rocky Mountain Conference on Magnetic Resonance. Snowbird, Utah: 2018. p. 78-79.
Detail

JANŮŠ, T.; ŠTEFFAN, P. DATA SYSTEM PROCESSING FOR MEMORY CARD ARRAYS. In Sborník IMAPS flash Conference 2017. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz. 2017. p. 22-26. ISBN: 978-80-214-5419-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

MOURALOVÁ, K.; BENEŠ, L.; ZAHRADNÍČEK, R.; BEDNÁŘ, J.; HRABEC, P.; PROKEŠ, T.; HRDÝ, R. Analysis of cut orientation through half-finished product using WEDM. Materials and Manufacturing Processes, 2018, vol. 33, no. 16, p. 1-11. ISSN: 1532-2475.
Detail

MOURALOVÁ, K.; BENEŠ, L.; BEDNÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R.; PROKEŠ, T.; MATOUŠEK, R.; HRABEC, P.; FIŠEROVÁ, Z.; OTOUPALÍK, J. Using a Design of Experiment for a Comprehensive Analysis of the Surface Quality and Cutting Speed in WED-Machined Hadfield Steel. Journal of Mechanical Science and Technology, 2019, vol. 33, no. 5, p. 2371-2386. ISSN: 1976-3824.
Detail

ADÁMEK, M.; MLČEK, J.; ADÁMKOVÁ, A.; SUCHÁNKOVÁ, J.;, JANALÍKOVÁ, M.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M. Effect of different storage conditions on the microbiological characteristics of insect. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2018, vol. 12, no. 1, p. 248-253. ISSN: 1337-0960.
Detail

MLČEK, J.; ADÁMKOVÁ, A.; ADÁMEK, M.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; KOUŘIMSKÁ, L. Selected nutritional values of field cricket (Gryllus assimilis) and its possible use as a human food. INDIAN J TRADIT KNOW, 2018, vol. 17, no. 3, p. 518-524. ISSN: 0972-5938.
Detail

SEDLÁČKOVÁ, E.;VALÁŠEK, P.; MLČEK, J.; ADÁMKOVÁ, A.; ADÁMEK, M.; PUMMEROVÁ, M. The importance of higher alcohols and esters for sensory evaluation of rheinriesling and chardonnay wine varieties. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2018, vol. 12, no. 1, p. 615-621. ISSN: 1337-0960.
Detail

KUMAR RANJAN, R.; KUMAR SHARMA, P.; SURENDRA, S.; RAJ, N.; KUMARI, B.; KHATEB, F. Memristor Emulator Circuit using multiple output OTA and its experimental results. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2019, no. , IF: 0.939, p. 1-28. ISSN: 0218-1266.
Detail

KHATEB, F.; KULEJ, T. Guest Editorial: Low Voltage Low Power Integrated Circuits and Systems. IET Circuits, Devices and Systems. ENGLAND: INST ENGINEERING TECHNOLOGY-IET, 2018. p. 669-670. ISSN: 1751-8598.
Detail

AKBARI, M.; HASHEMIPOUR, O.; KHATEB, F.; MORADI, F. An Energy-Efficient DAC Switching Algorithm Based on Charge Recycling Method for SAR ADCs. Microelectronics Journal, 2018, vol. 82, no. , IF: 1.322, p. 29-35. ISSN: 0026-2692.
Detail

RANJAN, RK.; SAGAR, S.; RAUSHAN, S.; KUMARI, B.; RANI, N.; KHATEB, F. High-frequency floating memristor emulator and its experimental results. IET Circuits, Devices and Systems, 2019, vol. 13, no. 3, IF: 1.277, p. 292-302. ISSN: 1751-858X.
Detail

ZAHRADNÍČEK, R.; BÍLEK, O.; ZDRAŽIL, L.; SOFER, Z.; LACINA, K.; HUBÁLEK, J.; FOHLEROVÁ, Z. 2D-Dichalkogenide Quantum Dots for Hydrogen Peroxide Sensing. 2018.
Detail

SOMER, J.; URBAN, F.; SZENDIUCH, I.; URBAN, F. Optical pressure sensors for harsh environment. In Microelectronics and Packaging Conference (EMPC) & Exhibition, 2017 21st European. 2018. p. 1-5. ISBN: 978-0-9568086-4-6.
Detail

SKÁCEL, J.; SZENDIUCH, I.; OTÁHAL, A. Creation of Cavities in High-temperature Ceramics. In 2018 41st International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. Zlatibor, Serbia: IEEE Computer Society, 2018. p. 249-254. ISSN: 2161-2536.
Detail

JELÍNEK, M.; MIKEL, B. Optical fibers forming to ionizing radiation sensors preparation. In Proceedings of SPIE, 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Proceedings of SPIE. Vol. 10976. Lednice, Czech Republic: SPIE, 2018. p. 1-7. ISBN: 9781510626089. ISSN: 0277-786X.
Detail

SKÁCEL, J.; SZENDIUCH, I.; OTÁHAL, A.; HEJÁTKOVÁ, E. X-ray Inspection of Ceramic Structures. In 2018 41st International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. Zlatibor, Serbia: IEEE Computer Society, 2018. p. 254-257. ISSN: 2161-2536.
Detail

SZENDIUCH, I.; HEJÁTKOVÁ, E.; HURBAN, M. Gas flow and heat transfer in reflow oven. In 2018 41st International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. Zlatibor, Serbia: IEEE Computer Society, 2018. p. 254-256. ISSN: 2161-2536.
Detail

SZENDIUCH, I.; HEJÁTKOVÁ, E.; HURBAN, M.; SKÁCEL, J. Eco-label and Self Environmental Claims in Electronics. In 2018 41st International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2018). International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. Institute of Electrical andElectronics Engineering (IEEE). Zlatibor, Serbia: IEEE Computer Society, 2018. p. 251-256. ISBN: 9781538657300. ISSN: 2161-2536.
Detail

SZENDIUCH, I. Technologie povrchové montáže – jaký je současný stav. DPS Elektronika od A do Z, 2018, č. 2, s. 40-41. ISSN: 1805-5044.
Detail

SZENDIUCH, I. COB IV připojování polovodičových čipů (nastavení procesu a poruchové mechanizmy). DPS Elektronika od A do Z, 2018, č. 2, s. 39-43. ISSN: 1805-5044.
Detail

SZENDIUCH, I. Pájení laserem a specifika pájecí pasty. DPS Elektronika od A do Z, 2018, roč. 2018, č. 6, s. 32-34. ISSN: 1805-5044.
Detail

SZENDIUCH, I. COB I – přímá montáž polovodičových čipů na substrát. DPS Elektronika od A do Z, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 34-35. ISSN: 1805-5044.
Detail

SZENDIUCH, I. COB III připojování polovodičových čipů (materiály a testování). DPS Elektronika od A do Z, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 34-36. ISSN: 1805-5044.
Detail

SZENDIUCH, I. COB II – přímá montáž polovodičových čipů na substrát (technologický proces). DPS Elektronika od A do Z, 2018, č. 2, s. 34-35. ISSN: 1805-5044.
Detail

HRUBÝ, L. 3D ovladač. In PROCEEDINGS OF THE 23rd CONFERENCE STUDENT EEICT 2017. 2017. s. 273-276. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

MUSIL, V. University education in microelectronics: issues, challenges and opportunities in the Czech Republic. In 4th IMAPS Flash Conference 2018. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2018. p. 66-38. ISBN: 978-80-214-5680-8.
Detail

HRUBÝ, L. Napájecí zdroj pro vesmírné aplikace. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. 2018. s. 264-266. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

Hurban, M, SZENDIUCH, I. Digitalisation and networking in “smart production”. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2018, roč. 12, č. 1, s. 16-18. ISSN: 1802-4564.
Detail

MUSIL, V. Inovační trendy v mikroelektronice. In Perspektivy elektroniky 2018. 10. Celostátní seminář. Sborník přednášek. Rožnov pod Radhoštěm: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel, 2018. s. 71-80. ISBN: 978-80-270-0566-6.
Detail

MUSIL, T.; HÁZE, J. STUDIO GRADE HYBRID MICROPHONE PREAMPLIFIER FOR PROFESSIONAL USE. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2019, vol. 12, no. 1, p. 1-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

ADÁMEK, M.; ADÁMKOVÁ, A.; MLČEK, J. Srovnání obsahu kadmia v jednotlivých částech mrkve obecné (Daucus Carota) z ekologického a konvenčního zemědělství pomocí ruční rentgenové spektrometrie. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Nitra: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2018. s. 19-21. ISBN: 978-80-89738-18-2.
Detail

ADÁMEK, M.; ADÁMKOVÁ, A.; MLČEK, J. Senzorická jakost jedlého hmyzu. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Nitra: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2018. s. 22-24. ISBN: 978-80-89738-18-2.
Detail

MOURALOVÁ, K.; BENEŠ, L.; PROKEŠ, T.; ZAHRADNÍČEK, R.; BEDNÁŘ, J.; OTOUPALÍK, J.; FIŠEROVÁ, Z.; FIALA, Z. Micro-milling machinability of pure molybdenum. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2019, vol. 102, no. 9, p. 4153-4165. ISSN: 1433-3015.
Detail

HUAIHONGTHONG, P.; CHAICHANA, A.; SUWANJAN, P.; SIRIPONGDEE, S.; SUNTHONKANOKPONG, W.; SUPAVARASUWAT, P.; JAIKLA, W.; KHATEB, F. Single-input Multiple-output Voltage-mode Shadow Filter based on VDDDAs. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2019, vol. 103, no. , IF: 2.853, p. 13-23. ISSN: 1434-8411.
Detail

KUMNGERN, M.; TORTEANCHAI, U.; YUTTHANABOON, S.; KHATEB, F. Sub-Volt Bulk-Driven Transconductance Amplifier and Filter Application. In 14th IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS). Chengdu, China: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2019. p. 1-4. ISBN: 978-1-5386-8240-1.
Detail

MOURALOVÁ, K.; ZAHRADNÍČEK, R.; BEDNÁŘ, J. Study of vertical graphene growth on silver substrate based on design of experiment. Diamond and Related Materials, 2019, vol. 97, no. 3, p. 1-10. ISSN: 0925-9635.
Detail

PROKEŠ, T.; MOURALOVÁ, K.; ZAHRADNÍČEK, R.; BEDNÁŘ, J.; KALIVODA, M. Optimization of Deposition Parameters of a DLC Layer Using (RF) PECVD Technology. In Recent Advances in Soft Computing and Cybernetics. Studies in Fuzziness and Soft Computing. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2021. p. 53-62. ISBN: 978-3-030-61659-5. ISSN: 1434-9922.
Detail

ZAHRADNÍČEK, R.; MOURALOVÁ, K.; PROKEŠ, T.; HRABEC, P.; BEDNÁŘ, J. Modelling of Magnetron TiN Deposition Using the Design of Experiment. In Recent Advances in Soft Computing and Cybernetics. Studies in Fuzziness and Soft Computing. Švýcarsko: Springer, 2021. p. 63-70. ISBN: 978-3-030-61659-5. ISSN: 1434-9922.
Detail

JELÍNEK, M.; MIKEL, B. Silica optical fibers modify for measurement ionizing radiation. In PROCEEDINGS OF SPIE, Fifth Conference on Sensors, MEMS, and Electro-Optic Systems. PROCEEDINGS OF SPIE. 11043. Skukuza, SOUTH AFRICA: SPIE, 2019. p. 1-6. ISBN: 9781510627536. ISSN: 1996-756X.
Detail

MIKEL, B.; JELÍNEK, M.; ŘEŘUCHA, Š.; ČÍP, O. Preparation and measurement ionizing radiation sensors with optical fibers. In PROCEEDINGS OF SPIE, Fifth Conference on Sensors, MEMS, and Electro-Optic Systems. PROCEEDINGS OF SPIE. 11043. Skukuza, SOUTH AFRICA: SPIE, 2019. p. 1-6. ISBN: 9781510627536. ISSN: 1996-756X.
Detail

OTÁHAL, A.; SKÁCEL, J.; SZENDIUCH, I. New Possible Way for Brazing of Thick Film Cermet Conductors. In 42nd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). Electronics Technology (ISSE). IEEE, 2019. p. 1-5. ISSN: 2161-2528.
Detail

SZENDIUCH, I.; HURBAN, M. Measurement of Gas Flow in Reflow Oven. In 2019 42nd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. Institute of Electrical andElectronics Engineering (IEEE). Wroclaw, Poland: IEEE Computer Society, 2019. p. 151-154. ISBN: 9781538657300. ISSN: 2161-2536.
Detail

KUMNGERN, M.; KHATEB, F.; PROMMEE, P.; JAIKLA, W. Electronically tunable current-mode multifunction filter using current-controlled current follower transconductance amplifier. Informacije MIDEM, 2019, vol. 49, no. 3, IF: 0.356, p. 139-151. ISSN: 0352-9045.
Detail

MLČEK, J.; ADÁMKOVÁ, A.; ŠKROVÁNKOVÁ, S.; ADÁMEK, M.; ONDRÁŠOVÁ, M. Comparison of antioxidant activity, content of polyphenols and flavonoids in liturgical and common wines. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2019, vol. 13, no. 1, p. 218-223. ISSN: 1337-0960.
Detail

ADÁMEK, M.; MLČEK, J.; ADÁMKOVÁ, A.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; JUŘÍKOVÁ, T.; MUSILOVÁ, Z.; FAMĚRA, O. Is edible insect as a novel food digestible?. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2019, vol. 13, no. 1, p. 470-476. ISSN: 1337-0960.
Detail

ADÁMEK, M.; MLČEK, J.; ADÁMKOVÁ, A.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; MUSILOVÁ, Z.; SKÁCEL, J.; SOCHOR, J.; FAMĚRA, O. Unusual aspects of the fat content of mealworm larvae as a novel food. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2019, vol. 13, no. 1, p. 157-162. ISSN: 1337-0960.
Detail

NOVÁK, L.; ŠTEFFAN, P. Fast process detection of the chemical elements. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2019, vol. 2019, no. 2, p. 1-3. ISSN: 1802-4564.
Detail

KHATEB, F.; KULEJ, T.; FERREIRA, L.; LOPEZ-MARTIN, A. Guest Editorial: Special Issue on Low Voltage Low Power Integrated Circuits and Systems. Microelectronics Journal. UK: Elsevier Sci LTD, 2020. p. 1-3. ISSN: 0026-2692.
Detail

RAJ, N.; KUMAR RANJAN, R.; KHATEB, F. Flux-Controlled Memristor Emulator and Its Experimental Results. IEEE Trans. on VLSI Systems., 2020, vol. 28, no. 4, IF: 2.037, p. 1050-1061. ISSN: 1063-8210.
Detail

JANŮŠ, T.; ŠTEFFAN, P. Low Power Wide Area as a technology for Internet of Things. In Sborník IMAPS flash Conference 2019. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz. 2019. p. 34-38. ISBN: 978-80-214-5796-6. ISSN: 1802-4564.
Detail

SITKO, V.; SZENDIUCH, I. Optical method for validation of changes in the cleaning process and cleaning process optimization. In 2019 22nd European Microelectronics and Packaging Conference & Exhibition (EMPC). 1. Pisa: IMAPS Europe, 2019. p. 1-8. ISBN: 978-0-9568086-6-0.
Detail

BÚRAN, M.; ŘEZNÍČEK, M. Application of the wirebonding technology in the hot wire anemometry. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2019, vol. 12, no. 1, p. 1-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

OTÁHAL, A.; SKÁCEL, J.; SZENDIUCH, I. Influence of Electric Current at Solidification of Solder. In 42nd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). Electronics Technology (ISSE). IEEE, 2019. p. 1-5. ISSN: 2161-2528.
Detail

MLČEK, J.; ADÁMKOVÁ, A.; ADÁMEK, M.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.;KNÍŽKOVÁ, I. Fat from Tenebrionidae Bugs - Sterols Content, Fatty Acid Profiles, and Cardiovascular Risk Indexes. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2019, vol. 69, no. 3, p. 247-254. ISSN: 1230-0322.
Detail

VALÁŠEK, P.; MLČEK, J.; ADÁMKOVÁ, A.; KRIVANKOVA, M.; VALÁŠEK Jr., P. , ADÁMEK, M.; SEDLÁČKOVÁ, E. Comparison of contents of selected esters, higher alcohols and total content of polyphenolic substances in wines of the varieties 'Chardonnay' and 'Riesling' by vintage. Mitteilungen Klosterneuburg, 2019, vol. 69, no. 2, p. 115-123. ISSN: 0007-5922.
Detail

CHMELA, O. Progress toward the development of single nanowire-based arrays for gas sensing applications. Brno university of technology: 2019. p. 1-199.
Detail

MIKEL, B.; JELÍNEK, M.; ŘEŘUCHA, Š.; HRABINA, J.; ČÍP, O. Ionizing radiation measurement using optical fibers. In PROCEEDINGS OF SPIE, Seventh European Workshop on Optical Fibre Sensors. PROCEEDINGS OF SPIE. 11199. Limassol, Cyprus: SPIE, 2019. p. 1-4. ISBN: 9781510631243. ISSN: 1996-756X.
Detail

HRUBÝ, L.; PAVLÍK, M. Power Supply for Space Applications. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2020, vol. 13, no. 1, p. 1-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

ADÁMKOVÁ, A.; MLČEK, J.; ADÁMEK, M.; BORKOVCOVÁ, M. SLEDOVÁNÍ OBSAHU TUKU POTEMNÍKA MOUČNÉHO A JEHO KONZUMACE JAKO NOVÉ POTRAVINY V ČR. In SBORNÍK XLV. KONFERENCE O JAKOSTI POTRAVIN A POTRAVINOVÝCH SUROVIN. 1. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. s. 61-69. ISBN: 978-80-7509-653-1.
Detail

PROMMEE, P.; WONGPROMMOON, N.; KHATEB, F.; MANOSITTHICHAI, N. Simple Structure OTA-C Elliptic Band-pass Filter. In The 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2019). Thailand: IEEE, 2020. p. 729-732. ISBN: 978-1-7281-3362-1.
Detail

SZENDIUCH, I. Experimental Teaching of Microelectronics Assembly Technology. The Educational Review, 2020, vol. 4, no. 2, p. 263-269. ISSN: 2575-7946.
Detail

ZAHRADNÍČEK, R. HYDROGEN PEROXIDE SENZING BY DICHALKOGENIDE QUANTUM DOTS PREPARED BY LPE. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 643-647. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

MIKEL, B.; JELÍNEK, M. Optical fiber based ionizing sensors preparation. In 21ST CZECH-POLISH-SLOVAK OPTICAL CONFERENCE ON WAVE AND QUANTUM ASPECTS OF CONTEMPORARY OPTICS. Proceedings of SPIE. BELLINGHAM: SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2018. p. 1-5. ISBN: 978-1-5106-2608-9. ISSN: 0277-786X.
Detail

MOURALOVÁ, K.; BENEŠ, L.; PROKEŠ, T.; BEDNÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R.; FRIES, J. Machining of pure molybdenum using WEDM. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2020, vol. 2020, no. 163, p. 1-13. ISSN: 0263-2241.
Detail

MOURALOVÁ, K.; ZAHRADNÍČEK, R.; BENEŠ, L.; PROKEŠ, T.; HRDÝ, R.; FRIES, J. Study of micro structural material changes after WEDM based on TEM lamella analysis. Metals, 2020, vol. 10, no. 7, p. 1-21. ISSN: 2075-4701.
Detail

KUMNGERN, M. ; TORTEANCHAI, U. ; KHATEB, F. CMOS Class AB Second Generation Voltage Conveyor. In 4th IEEE International Circuits and Systems Symposium (ICSyS). Kuala Lumpur, MALAYSIA: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2020. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-0024-1.
Detail

SHARMA, PK.; RANJAN, RK.; KHATEB, F.; KUMNGERN, M. Charged Controlled Mem-Element Emulator and Its Application in a Chaotic System. IEEE Access, 2020, vol. 8, no. 1, IF: 3.745, p. 171397-171407. ISSN: 2169-3536.
Detail

JAIKLA, W.; KHATEB, F.; KUMNGERN, M.; KULEJ, T.; KUMAR RANJAN, R.; SUWANJAN, P. 0.5 V Fully Differential Universal Filter Based on Multiple Input OTAs. IEEE Access, 2020, vol. 8, no. 1, p. 187832-187839. ISSN: 2169-3536.
Detail

Thinthaworn, K.; JAIKLA, W.; Suwanjan, P.; Adhan, S.; Srichaiya, N.; Kwawsibsame, A; KHATEB, F. A Compact Electronically Controllable Biquad Filter Synthesizing from Parallel Passive RLC Configuration. In 2020 59th Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan, SICE 2020. Chiang Mai, Thailand, Thailand: IEEE, 2020. p. 903-907. ISBN: 9781728110899.
Detail

KUMNGERN, M.; AUPITHAK, A.; KHATEB, F.; KULEJ, T. 0.5 V fifth-order butterworth low-pass filter using multiple-input OTA for ECG applications. SENSORS, 2020, vol. 20, no. 24, p. 1-16. ISSN: 1424-8220.
Detail

SZENDIUCH, I.; HEJÁTKOVÁ, E.; HURBAN, M.; SKÁCEL, J. Ecolabeling of Electronics Products – what is new and what next?. In Electronics Technology (ISSE), 2020 43rd International Spring Seminar. International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. Institute of Electrical andElectronics Engineering (IEEE). Košice, slovensko: IEEE Computer Society, 2020. p. 151-154. ISBN: 9781538657300. ISSN: 2161-2536.
Detail

KUMNGERN, M.; KULEJ, T.; KHATEB, F.; STOPJAKOVÁ, V.; KUMAR RANJAN, R. Nanopower multiple-input DTMOS OTA and its applications to high-order filters for biomedical systems. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2021, vol. 130, no. , IF: 2.924, p. 1-9. ISSN: 1434-8411.
Detail

PROMMEE, P.; KARAWANICH, K.; KHATEB, F.; KULEJ, T. Voltage-Mode Elliptic Band-Pass Filter Based on Multiple-Input Transconductor. IEEE Access, 2021, vol. 9, no. 1, IF: 3,745, p. 32582-32590. ISSN: 2169-3536.
Detail

JAIKLA, W.; KHATEB, F.; KULEJ, T.; PITAKSUTTAYAPROT, K. Universal Filter Based on Compact CMOS Structure of VDDDA. SENSORS, 2021, vol. 21, no. 5, IF: 3,275, p. 1-22. ISSN: 1424-8220.
Detail

OTÁHAL, A.; JANKOVSKÝ, J.; SOMER, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Způsob vytvoření pájkových kulových vývodů na pouzdře elektronické součástky pomocí šablony a šablona k provádění tohoto způsobu. 307441, patent. (2018)
Detail

VEVERKA, D.: 245-ACC-01; Akumulátor se specifickou strukturou - prototyp. 6.32 - pracovna doktorandu. URL: https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/veverka-akumulator.pdf. (funkční vzorek)
Detail

CHMELA, O.; SADÍLEK, J.; VALLEJOS VARGAS, S.: SNW-GSA-1.GEN; Elektrodové pole paralelnich nano-kontaktů pro selektivni kontaktování nanodrátů určené pro senzorické aplikace - 1. generace. LabSensNano (VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky, Technická 3058/10, 616 00 Brno, Česká republika).. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/admin/editProducts.aspx?id=137&files=pro137. (funkční vzorek)
Detail

CHMELA, O.; SADÍLEK, J.; PYTLÍČEK, Z.; VALLEJOS VARGAS, S.: SNW-GSA-2.GEN; Elektrodové pole paralelnich nano-kontaktů pro selektivni kontaktování nanodrátů určené pro senzorické aplikace - 2. generace. LabSensNano (VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky, Technická 3058/10, 616 00 Brno, Česká republika).. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=136. (funkční vzorek)
Detail

MUSIL, T.; PAVLÍK, M.: BDTS - úloha č. 1; Výuková deska BDTS – Úloha č. 1. V učební místnosti předmětu BDTS, laboratoř N 5.24, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno.. URL: https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pavlik-fv-bdts-1.pdf. (funkční vzorek)
Detail

MUSIL, T.; PAVLÍK, M.: BDTS - úloha č. 2: Operační zesilovač; Výuková deska BDTS – Úloha č. 2: Operační zesilovač. V učební místnosti předmětu BDTS, laboratoř N 5.24, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno.. URL: https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pavlik-fv-bdts-2.pdf. (funkční vzorek)
Detail

MUSIL, T.; PAVLÍK, M.: BDTS - úloha č. 3: Audio zesilovač; Výuková deska BDTS – Úloha č. 3: Audio zesilovač. V učební místnosti předmětu BDTS, laboratoř N 5.24, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno.. URL: https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pavlik-fv-bdts-3.pdf. (funkční vzorek)
Detail

MUSIL, T.; PAVLÍK, M.: BDTS - úloha č. 4: Regulovatelný napájecí zdroj; Výuková deska BDTS – Úloha č. 4: Regulovatelný napájecí zdroj. V učební místnosti předmětu BDTS, laboratoř N 5.24, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno.. URL: https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pavlik-fv-bdts-4.pdf. (funkční vzorek)
Detail

VEVERKA, D.: 114-BLZ-03; Bezdrátový modul pro ultrarychlý přenos dat pomocí standardu proprietary. 6.32 - pracovna doktorandu. URL: https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/veverka-fv-bezdratovy-modul.pdf. (funkční vzorek)
Detail

VEVERKA, D.: 114-BLZ-02; Senzor pro rychlou detekci změn proudu ve vodiči - prototyp. 6.32 - pracovna doktorandu. URL: https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/veverka-fv-senzor-proud-prototyp.pdf. (funkční vzorek)
Detail

VEVERKA, D.: 114-BLZ-01; Senzor pro rychlou detekci změn proudu ve vodiči - finální řešení. 6.32 - pracovna doktorandu. URL: https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/veverka-fv-senzor-proud.pdf. (funkční vzorek)
Detail

KERNDL, M.; ŠTEFFAN, P.: WSN Radiant Floor Heating Regulation System; Inteligentní systém pro řízení podlahového vytápění s bezdrátovými senzory. Umístěno u autora.. (funkční vzorek)
Detail

KERNDL, M.; ŠTEFFAN, P.: NIP Measuring device; Měřící zařízení pro měření a seřízení tlaku mezi válci. Umístěno u autora.. (funkční vzorek)
Detail

NOVÁK, L.: Mapování vzorků; Software pro plošné mapování vzorku a složení do celkového náhledu. Univerzita Massachusetts Lowell. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/. (software)
Detail

HOFMAN, J.; HÁZE, J.: RadEx2 TID DEMO; RadEx2 TID DEMO. 168 Maxwell Avenue, Harwell, DIDCOT, Oxfordshire, OX 11 0QT, UK. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
Detail

CHMELA, O.; SOMER, J.: Heater TO-8-12pins-v1.0; Vyhřívací platforma pro pouzdro TO-8 s 12 vývodovými piny. LabSensNano (VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky, Technická 3058/10, 616 00 Brno, Česká republika).. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=135. (funkční vzorek)
Detail