• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc.

doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc.

Hlavní e-mail bastinec@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 1452
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2017
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Asymptotic behavior of positive solutions of a discrete delayed equation. In Aplimat 2017, proceedings. Bratislava: STU Bratislava, 2017. s. 63-68. ISBN: 978-80-227-4650- 2.
Detail
BAŠTINEC, J.; KLIMEŠOVÁ, M. Solution of special type Stochastic Differential equation. In Aplimat 2017, proceedings. Bratislava: STU Bratislava, 2017. s. 69-80. ISBN: 978-80-227-4650- 2.
Detail | WWW
BAŠTINEC, J.; KLIMEŠOVÁ, M. Solution of special type stochastic differential equation. In Aplimat 2017, 16th conference on applied mathematics. Bratislava, Slovensko: Slovak Unicersity of Technology in Bratislava, 2017. s. 23-24. ISBN: 978-80-227-4649- 6.
Detail
LABOUNEK, R.; BRIDWELL, D.; MAREČEK, R.; LAMOŠ, M.; MIKL, M.; SLAVÍČEK, T.; BEDNAŘÍK, P.; BAŠTINEC, J.; HLUŠTÍK, P.; BRÁZDIL, M.; JAN, J. Stable Scalp EEG Spatiospectral Patterns Across Paradigms Estimated by Group ICA. BRAIN TOPOGRAPHY, 2017, roč. Spec. Is., č. Multisubject EEG, s. 1-14. ISSN: 0896-0267.
Detail | WWW
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Positive solutions of a discrete equation. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2017. s. 1-13. ISBN: 978-80-7231-417- 1.
Detail | WWW
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; VÁŽANOVÁ, G. Asymptotic behavoiur of positive solutions of a one class of discrete delayed equation. In XVIII Intermational Conference Dynamical System Modelling and Stability Invesstigation. Kyjev, Ukrajina: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2017. s. 149-150. ISBN: 978-617-571-127- 9.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; KLIMEŠOVÁ, M. Large-time behavior of a class of positive solutions of discrete equation \Delta u(n + k) = -p(n)u(n) in the critical case. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016 (ICNAAM-2016). AIP conference proceedings. Rhodos: American Institute of Physics, 2017. s. 480005- 1 (480005-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1538- 6. ISSN: 0094-243X.
Detail | WWW
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Asymptotic behavior of positive solutions of a discrete delayed equation. In Aplimat 2017, 16th conference on applied mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2017. s. 21-22. ISBN: 978-80-227-4649- 6.
Detail
 
2016
BAŠTINEC, J.; KLIMEŠOVÁ, M. Stability of the Zero Solution of Stochastic Differential, Systems with Two- dimensional Brownian motion. In Mathematics, Information Technologiies, and Applied Science 2015. Brno: UNOB, 2016. s. 8-20. ISBN: 978-80-7231-436- 2.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; SIRENKO, A. Stability, unevenly with delay, one of weak linear system with an aftereffect. Trudy NAN Ukrainy, 2016, roč. 29, č. 1, s. 129-146. ISSN: 1683-4720.
Detail
BAŠTINEC, J.; MENCÁKOVÁ, K. Stability of linear discrete systems with constant coefficients and single delay. In 7th Podlasie Conference on Mathematics. Bialystok, Poland: University of Bialystok, Poland, 2016. s. 25-26. ISBN: 978-83-7431-478- 7.
Detail
BAŠTINEC, J.; KLIMEŠOVÁ, M. Stability of the Zero Solution of Stochastic Differential Systems with Four- Dimensional, Brownian Motion. In Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2016 (post-conference proceedings of extended versions of selected papers ). Brno: University of Defence, 2016. s. 7-30. ISBN: 978-80-7231-400- 3.
Detail | WWW
DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; BAŠTINEC, J.; SIRENKO, A. Exponential stability of linear discrete systems with constant coefficients and single delay. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2016, roč. 2016, č. 51, s. 68-73. ISSN: 0893-9659.
Detail | WWW
DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; BAŠTINEC, J.; SIRENKO, A. Exponential stability of perturbed linear discrete systems. Advances in Difference Equations, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 1-20. ISSN: 1687-1847.
Detail | WWW
BAŠTINEC, J. Arabská matematika. In 10. Didaktická konferencia, Zborník príspevkov, Dubnica nad Váhom 13. apríl 2016. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2016. s. 45-33. ISBN: 978-80-89732-67- 8.
Detail
BAŠTINEC, J.; KLIMEŠOVÁ, M. Stability of the Zero Solution of Stochastic Differential System with Three- dimensional Brownian motion. In Matematika, Informační technologie a aplikované vědy. Brno: UNOB, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-7231-464- 5.
Detail
 
2015
KLIMEŠOVÁ, M.; BAŠTINEC, J. Stability of the Stochastic Differential Systems with Two- Dimensional Brownian Motion. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. 2015. s. 1-9. ISBN: 978-80-87952-10- 8.
Detail
DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; BAŠTINEC, J.; SIRENKO, A. STABILITY AND EXPONENTIAL STABILITY OF LINEAR DISCRETE SYSTEMS WITH CONSTANT COEFFICIENTS AND SINGLE DELAY. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2015, roč. 269, č. 1, s. 9-16. ISSN: 0096- 3003.
Detail | WWW
KLIMEŠOVÁ, M.; BAŠTINEC, J. Stability of Stochastic Differential Systems. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2015). Brno: Univerzita obrany, 2015. s. 1-9. ISBN: 978-80-7231-998- 5.
Detail
DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; ŠAFAŘÍK, J.; SIRENKO, A. Exponential stability of linear discrete systems with constant coefficients and single delay. In Dynamical System, Modelling and Stability Investigation, 2015. Kyjev, Ukrajina: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2015. s. 138-139. ISBN: 978-617-571-116- 3.
Detail
 
2014
KLIMEŠOVÁ, M.; BAŠTINEC, J. Statistical evaluation of experimental data. In First International Conference on Application of Modern Information Technologies in Logistics. first. Přerov: College of Logistics, 2014. s. 75-79. ISBN: 978-80-87179-32- 1.
Detail
BAŠTINEC, J.; BEREZANSKY, L.; DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z. On a delay population model with a quadratic nonlinearity without positive steady state. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2014, roč. 2014, č. 227, s. 622-629. ISSN: 0096- 3003.
Detail
TOBOLOVÁ, M.; CHMELAŘ, M.; PROVAZNÍK, I.; ŘEZNÍČEK, Z.; KABEŠ, R.; BAŠTINEC, J. Testing the Effects of Micro- Pulse Stimulation on Blood Circulation Using the Thermodynamic Sensors. Journal of Biosensors & Bioelectronics, 2014, roč. 5, č. 147, s. 1-7. ISSN: 2155- 6210.
Detail
KLIMEŠOVÁ, M.; BAŠTINEC, J. Application of Stochastic Differential Equations. In Matematika, informatika a aplikované vědy. Brno: Vydavatelské oddělení UO, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-7231-961- 9.
Detail
BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D.; DEMCHENKO, H. Heat process optimal control. In MITAV 2014, Matematika, informatika a aplikované vědy. UNOB Brno, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-7231-961- 9.
Detail
BAŠTINEC, J. Statistika, stochastické procesy, operační výzkum. Brno: 2014. s. 1-247.
Detail
BAŠTINEC, J.; SIRENKO, A.; KHUSAINOV, D.; DIBLÍK, J. Stability and convergence of linear discrete systems with delay. In CDDEA 2014. ŽU, 2014. s. 9-10. ISBN: 978-80-554-0885- 9.
Detail
BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D.; DEMCHENKO, H. Heat equation with delay optimal control. In CDDEA 2014. ŽU, 2014. s. 30-31. ISBN: 978-80-554-0885- 9.
Detail
BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D.; DEMCHENKO, H. Optimal control of the heating process without delay. Bulletin Kiev University, series: physics and Mathematics, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 203-206. ISSN: 1812- 5409.
Detail
DIBLÍK, J.; DEMCHENKO, H.; BAŠTINEC, J. Stability of linear discrete systems with constant coefficients and a single delay. In 46. konfeencia slovenských matematikov. Žilina: JSMF, 2014. s. 18-20. ISBN: 978-80-554-0946- 7.
Detail
DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D.; SIRENKO, A. Stability of nonlinear planar discrete systems, which describe the dynamics of neutral networks. In Mathematics, Information Technologies, and Applied Sciences 2014. Brno: UNOB, 2014. s. 65-75. ISBN: 978-80-7231-978- 7.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; SIRENKO, A. Study of interval stability of discrete systems by Lyapunov function method. In MITAV 2014, Matematika, informatika a aplikované vědy. UNOB, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-7231-961- 9.
Detail
 
2013
BAŠTINEC, J.; PIDDUBNA, G. Controllability for a certain class of linear matrix systems with delay. Journal of Applied Mathematics, 2013, roč. V(2012), č. II, s. 13-23. ISSN: 1337- 6365.
Detail
PIDDUBNA, G.; BAŠTINEC, J. Controllability of Matrix Linear Delayed System. In XVI International Conference "Dynamical system modelling and stability investigation". Kyiv, Ukraine: NUK, 2013. s. 342-344. ISBN: 978-80-7231-923- 7.
Detail
PIDDUBNA, G.; BAŠTINEC, J. Solution and Controllability Research of one Matrix Linear Delayed System. In XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: UNOB, 2013. s. 21-26. ISBN: 978-80-7231-924- 4.
Detail
DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J. Existence of a positive solution of discrete equations of (k+1) order. In ISAAC, 9th congres, Krakow 2013. Krakow: 2013. s. 29-30. ISBN: 978-83-62652-52- 5.
Detail
PIDDUBNA, G.; BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D. Controllability Criterion for Linear Delayed Differential Equation. In WDEA 2013, 6th International Workshop on Differential Equations and Applications. Izmir, Turecko: Izmir University, 2013. s. 13-14.
Detail
PIDDUBNA, G.; BAŠTINEC, J. Solution and Controllability Research of one Matrix Linear Delayed System. In XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: UNOB, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-7231-923- 7.
Detail
 
2012
PERNICA, M.; BAŠTINEC, J. Nákupní chování zákazníků – základ aktualizace metodiky oceňování majetku reálnou hodnotou. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2012, roč. 2012, č. 10, s. 83-89. ISSN: 1802- 8527.
Detail
BAŠTINEC, J.; PIDDUBNA, G. CONTROLLABILITY FOR A CERTAIN CLASS OF LINEAR MATRIX SYSTEMS WITH DELAY. In APLIMAT, 11th International Conference. Bratislava: STU, 2012. s. 93-102. ISBN: 978-80-89313-58- 7.
Detail
BAŠTINEC, J.; PIDDUBNA, G. Controllability and control construction of linear matrix system with delay. In XIV International Scientific Conference Devoted to the memory of Academician M. Kravchuk. Kyev, Ukraina: Kyev University, 2012. s. 11-12. ISBN: 978-617-696-013- 3.
Detail
DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D.; BAŠTINCOVÁ, A. Interval stability of linear systems of neural type. Žurnal občisljuvalnoji ta prikladnoji matematiki, 2012, roč. 2011, č. 391060, s. 148-160. ISSN: 0868- 6912.
Detail
PIDDUBNA, G.; BAŠTINEC, J. Solution of one Practice Matrix Linear Delayed System. In XXX International Colloquium on the Management of Educational Process, Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD- ROM. Brno: UNOB, 2012. s. 48-48. ISBN: 978-80-7231-865- 0.
Detail
BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D.; PIDDUBNA, G. Stability and Stabilization of Linear Systems with Aftereffect. In XIV International Conference Stability and Oscillations of Nonlinear Control Systems. Moskva: MU, 2012. s. 332-334. ISBN: 978-5-91450-106- 5.
Detail
BEREZANSKY, L.; BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z. On a delay population model with quadratic nonlinearity. Advances in Difference Equations, 2012, roč. 2012: 230, č. 10.1186/1687- 184, s. 1-13. ISSN: 1687- 1847.
Detail
PIDDUBNA, G.; BAŠTINEC, J. Solution of one practice matrix linear delayed system. In XXX International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: UNOB, 2012. s. 33-38. ISBN: 978-80-7231-866- 7.
Detail
PIDDUBNA, G.; BAŠTINEC, J. Controllability of matrix linear differential systems with delay. In Conference on Differential and Difference Equations and Applications, 2012. Žilina: UZ, 2012. s. 36-36. ISBN: 978-80-554-0543- 8.
Detail
PIDDUBNA, G.; BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D. Representation of solutions for linear stationary systems with one delay. In Functional Differential Equations and Applications 2012. Functional Differential Equations. Ariel: AUCS, 2012. s. 20-21. ISSN: 0793- 1786.
Detail
PERNICA, M.; BAŠTINEC, J. Vliv nákupního chování zákazníků na oceňování majetku. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2012, roč. VI, č. 10, s. 83-89. ISSN: 1802- 8527.
Detail
PIDDUBNA, G.; BAŠTINEC, J. Controllability research of linear differential matrix system with delay. In Modelling, Control and Stability MCS- 2012. Simferopol: DIAIP, 2012. s. 24-25. ISBN: 978-966-491-327- 7.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H.; ŠMARDA, Z. An explicit criterion for the existence of positive solutions of the linear delayed equation. In Modelling, Control and Stability MCS- 2012. Krym, Simferopol: 2012. s. 26-27. ISBN: 978-966-491-327- 7.
Detail
BAŠTINEC, J. Odešel Jaroslav Folta. Učitel matematiky, 2012, s. 124-127. ISSN: 1210- 9037.
Detail
 
2011
SHATYRKO, A.; KHUSAINOV, D.; DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; RYVOLOVÁ, A. Estimates of perturbations of nonlinear indirect interval control system of neutral type. Journal of automation and information sciences, 2011, roč. 2011 (43), č. 1, s. 13-28. ISSN: 1064- 2315.
Detail
CHVALINA, J.; BAŠTINEC, J. Countable extensions of the Gaussian complex plane determineted by the simplest quadratic polynomial. In Proc. Ninth Inernat. Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Enviroments (ISIC 2011). Kunovice: EPI Kunovice, 2011. s. 103-113. ISBN: 978-80-7314-221- 6.
Detail
BAŠTINEC, J.; PIDDUBNA, G.; KHUSAINOV, D. Solution of a certain class of matrix linear delayed system. In Dynamical System Modelling and Stability Investigation. Kyjev, Ukrajina: University of Kyiv, UA, 2011. s. 149-150. ISBN: 966-76-52-00- 9.
Detail
DZHALLADOVA, I.; BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D. Estimates of exponential stability for solutions of stochastic control systems with delay. Abstract and Applied Analysis, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-14. ISSN: 1085- 3375.
Detail
BAŠTINEC, J.; BEREZANSKY, L.; DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z. A final result on the oscillation of solutions of the linear discrete delayed equation \Delta x(n)=-p(n)x(n-k) with a positive coefficient. Abstract and Applied Analysis, 2011, roč. vol. 2011, č. Article ID 58632, s. 1-28. ISSN: 1085- 3375.
Detail
BAŠTINEC, J.; DZHALLADOVA, I. Sufficient conditions for stability of solutions of systems of nonlinear differential equations with right-hand side depending on Markov's process. In 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. 2011. s. 23-29. ISBN: 978-80-7231-815- 5.
Detail
BAŠTINEC, J.; SVOBODA, Z. The course "Stochastic Processes" on FEEC BUT. In 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. 2011. s. 39-47. ISBN: 978-80-7231-815- 5.
Detail
BAŠTINEC, J.; PIDDUBNA, G. Solution of Matrix Linear Delayed System. In 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. 2011. s. 48-57. ISBN: 978-80-7231-815- 5.
Detail
BAŠTINEC, J.; PIDDUBNA, G. Solution of Matrix Linear Delayed System. In XXIX International Colloquium on the Management on the Educational Process aimed at current issues in science, educatio and creative thinking development. 2011. s. 51-60. ISBN: 978-80-7231-780- 6.
Detail
DIBLÍK, J.; BAŠTINCOVÁ, A.; BAŠTINEC, J. Oscillation of solution of a linear third- order discrete delayed equation. In NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING APPLIED IN COMPUTER AND ECONOMIC ENVIRONMENTS, ICSC 2011. Kunovice: EPI, 2011. s. 95-101. ISBN: 978-80-7314-221- 6.
Detail
BAŠTINEC, J.; PIDDUBNA, G. SOLUTIONS AND CONTROLLABILITY ON SYSTEMS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH DELAY. In NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING APPLIED IN COMPUTER AND ECONOMIC ENVIRONMENTS, ICSC 2011. Kunovice: EPI Kunovice, 2011. s. 115-120. ISBN: 978-80-7314-221- 6.
Detail
BAŠTINEC, J.; PIDDUBNA, G. Stability of a certain class of matrix differential delayed equation. In International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS 11, Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. s. 7-14. ISBN: 978-80-7372-773- 4.
Detail
DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z.; BAŠTINEC, J.; BEREZANSKY, L. Oscillation of solutions of the linear discrete delayed equation and related problems. In Proceedings 2011 World Congress on Engineering and Technology. Shanghai Čína: 2011. s. 457-461. ISBN: 978-1-61284-363- 6.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z. An explicit criterion for the existence of positive solutions of the linear delayed equation $\dot x(t)=-c(t)x(t-\tau(t))$. Abstract and Applied Analysis, 2011, roč. 2011, č. 11, s. 1-10. ISSN: 1085- 3375.
Detail
BAŠTINEC, J.; PIDDUBNA, G. Solutions and stability of solutions of a linear diffeential matrix system with delay. In Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematical Models for Engineering Science (MMES II). 2011. s. 94-99. ISBN: 978-1-61804-055- 8.
Detail
BAŠTINEC, J.; PIDDUBNA, G. Solutions and stability of solutions of a linear diffeential matrix system with delay. In Proceedings of The IEEEAM/ NAUN International Conferences. 2011. s. 94-99. ISBN: 978-1-61804-058- 9.
Detail
DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; ŠMARDA, Z. Oscilation and nonoscilation of solution of differential equation with delay. In Dynamical System Modelling and Stability Investigation. Kyjev, Ukrajina: University of Kyiv, UA, 2011. s. 25-26. ISBN: 966-76-52-00- 9.
Detail
 
2010
DIBLÍK, J.; RYVOLOVÁ, A.; BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D. Stability and estimation of solutions of linear differential systems with constant coefficients of neutral type. Journal of Applied Mathematics, 2010, roč. III.(2010), č. 2, s. 25-33. ISSN: 1337- 6365.
Detail
DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z.; BAŠTINEC, J. Oscillation of solutions of a linear second-order discrete delayed equation. Advances in Difference Equations, 2010, roč. 2010, č. 2010, s. 1-11. ISSN: 1687- 1839.
Detail
DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; BAŠTINEC, J.; RYVOLOVÁ, A. Estimates of perturbed solutions of neutral type equations. Žurnal občisljuvalnoji ta prikladnoji matematiki, 2010, roč. 2009, č. 2(98), s. 108-118. ISSN: 0868- 6912.
Detail
DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; ŠMARDA, Z. Existence of positive solutions of discrete linear equations with a single delay. JOURNAL OF DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS, 2010, roč. 16, č. 9(2010), s. 1047-1056. ISSN: 1023- 6198.
Detail
CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.; BAŠTINEC, J. On a topologization of the Gaussian complex plane with respect to centralizers of Douady-Hubbard polynomials. In XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: FEM UNOB, 2010. s. 1-10. ISBN: 978-80-7231-722- 6.
Detail
DIBLÍK, J.; BEREZANSKY, L.; BAŠTINEC, J.; ŠMARDA, Z. On the Critical Case in Oscillation for Differential Equations with a Single Delay and with Several Delays. Abstract and Applied Analysis, 2010, roč. 2010, č. Article ID 41789, s. 1-20. ISSN: 1085- 3375.
Detail
DIBLÍK, J.; BAŠTINCOVÁ, A.; BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D.; SHATYRKO, A. Estimates of perturbed nonlinear systems of indirect control of neutral type. Cybernetics and computer enginering, 2010, roč. 2010, č. 160, s. 72-85. ISSN: 0452- 9901.
Detail
DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D.; BAŠTINCOVÁ, A. Exponential stability and estimation of solutions of linear differential systems of neutral type with constant coefificients. Boundary Value Problems, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 1-20. ISSN: 1687- 2762.
Detail
DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; ŠMARDA, Z. Oscillation of solutions of a linear second- order discrete delayed equation. In 10 th International Summer School " Laypunov's Functions and Their Applications". Sinferopol: University of Tavrida, 2010. s. 164-165. ISBN: 978-966-491-137- 2.
Detail
 
2009
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Oscillation of solutions of a linear second order discrete delayed equation. Journal of Applied Mathematics, 2009, roč. II:(2009), č. II., s. 13-18. ISSN: 1337- 6365.
Detail
CHVALINA, J.; BAŠTINEC, J. O nejjednodušší kvadratické funkci v komplexním oboru. In DIDZA 2009. Žilina: FPV ŽU, 2009. s. 1-12. ISBN: 978-80-554-0049- 5.
Detail
DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D.; RYVOLOVÁ, A. Ocenki vazmuščenij rešenij uravnenij nejtralnovo tipa. Žurnal občisljuvalnoji ta prikladnoji matematiki, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 108-118. ISSN: 0868- 6912.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z. Multipoint singular boundary- value problem for systems of nonlinear differential equations. Boundary Value Problems, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 1-20. ISSN: 1687- 2762.
Detail
CHVALINA, J.; BERÁNEK, J.; BAŠTINEC, J.; NOVÁK, M. Survey of certain Brno group results in the area of multistructures of preference relations. In Nové trendy v univerzitnom matematickom vzdelávaní. Mezinár. vedecký seminár. Nitra: 2009. s. 15-20. ISBN: 978-80-552-0197- 9.
Detail
 
2008
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z. Positive solutions of delayed discrete equations. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 2008, roč. 41, č. 4, s. 529-538. ISSN: 1311- 1728.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; ŠMARDA, Z. On Initial Data Generating Bounded Solutions of Linear Discrete Systems. Plovdiv: TU Plovdiv, 2008. s. 62-62.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. On initial data generating bounded solutions of linear discrete equations II. Journal of Applied Mathematics, 2008, roč. 1(2008), č. 1, s. 111-116. ISSN: 1337- 6365.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; HLAVIČKOVÁ, I. Inequalities for a class of positive solutions of discrete equations of discrete equation Delta u(n+k)=-p(n)u(n) in the critical case. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 2008, roč. 41, č. 4, s. 539-548. ISSN: 1311- 1728.
Detail
 
2007
DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J. Multipoint singular boundary- value problem for system of semilinear differential equations. Communications in Applied Analysis, 2007, roč. 10(2006), č. 4, s. 413-430. ISSN: 1083- 2564.
Detail
BAŠTINEC, J.; NOVÁK, M. Moderní numerické metody. Moderní numerické metody. Brno: 2007. s. 1-279.
Detail
DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J. Existence of positive solutions of discrete delayed equations. In 6th International Conference APLIMAT 2007. Bratislava: FME STU, 2007. s. 143 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; RŮŽIČKOVÁ, M. Initial data generating bounded solutions of linear discrete equations. Opuscula Mathematica, 2007, roč. 26(2006), č. 3, s. 395-406. ISSN: 1232- 9274.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; HLAVIČKOVÁ, I. The inovation of the course "Differential equations in electrical engineering" at FEEC BUT Brno. In ICSC- Fifth International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments. Kunovice: EPI Kunovice, 2007. s. 233 ( s.)ISBN: 80-7314-108- 6.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Bounded and positive solutions of delayed discrete equations. In ICSC- Fifth International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments. Kunovice: EPI Kunovice, 2007. s. 255 ( s.)ISBN: 80-7314-108- 6.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; HLAVIČKOVÁ, I. Inequalities for a Class of Positive Solutions of Linear Scalar Delayed Discrete Equation Delta u(n+k)=-p(n)u(n) in the Crical Case. Brno: UNOB Brno, 2007. s. 32 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; HLAVIČKOVÁ, I. Inequalities for a Class of Positive Solutions of Linear Scalar Delayed Discrete Equation Delta u(n+k)=-p(n)u(n) in the Crical Case. In XXVth International Colloquium on the Management of Educational Process, CD- ROM. Brno: VUNOB Brno, 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-7231-228- 3.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; HLAVIČKOVÁ, I. Positive Solutions of Discrete Equation Delta u(n+k)= -p(n)u(n) in the Critical Case. In Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation. Kyjev, Ukraine: Kiev University, 2007. s. 128 ( s.)ISBN: 966-76-52-00- 9.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; HLAVIČKOVÁ, I. The Course "Differential Equations in Electrical Engineering" at FEEC BUT Brno. In Dynamical System Modelling and Stability Investigation. Kiev, Ukraine: Kiev University, 2007. s. 126 ( s.)ISBN: 966-76-52-00- 9.
Detail
BAŠTINEC, J. Differential equation on master' s study on FEEC BUT. Žilina: FPV ŽU, 2007. s. 57 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J. Diferenciální rovnice v navazujícím magisterském studiu na FEKT VUT V Brně. In DIDZA 2007, CD- ROM. Žilina: FPV ŽU, 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-8070-689- 0.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; HLAVIČKOVÁ, I. Problem with the inovation of the course differential equations in electrical engineering at FEEC BUT Brno. Brno: FEM UNOB Brno, 2007. s. 70 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; HLAVIČKOVÁ, I. Problémy s inovací předmětu "Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice" na FEKT VUT. In XXVth International Colloquium on the Management of Educational Process, CD- ROM. Brno: FEM UNOB Brno, 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-7231-228- 3.
Detail
HLAVIČKOVÁ, I.; BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. MATLAB in Practical Classes of Differential Equations in Electrical Engineering. Brno: FEM UNOB Brno, 2007. s. 37 ( s.)
Detail
HLAVIČKOVÁ, I.; BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. MATLAB in Practical Classes of Differential Equations in Electrical Engineering. In XXVth International Colloquium on the Management of Educational Process, CD- ROM. Brno: FEM UNOB Brno, 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-7231-228- 3.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Modifications on the course "Differential Equations and its applications on electrical engineering". In 5. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí, I. Brno: UNOB Brno, 2007. s. 36-44. ISBN: 978-80-7231-274- 0.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Existence of positive solutions of discrete delayd equations. In Boundary Value Problems and Related Topics. Praha: Institut of Mathematics, Academie of Science of the Czech Republic, 2007. s. 8-9.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z. Existence of Positive Solutions of Discrete Equations. In 6. matematický workshop, CD Rom. Brno: FAST VUT, 2007. s. 1-6. ISBN: 80-214-2741- 8.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z. Existence of Positive Solutions of Discrete Delaed Equations. Brno: FAST VUT, 2007. s. 19-20.
Detail
BAŠTINEC, J.; HLAVIČKOVÁ, I.; ŠMARDA, Z. Softwarová podpora předmětu Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. In 6. Matematický workshop. Brno: FAST VUT, 2007. s. 1-8. ISBN: 80-214-2741- 8.
Detail
BAŠTINEC, J.; HLAVIČKOVÁ, I.; ŠMARDA, Z. Softwarová podpora výuky předmětu "Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice". Brno: FAST VUT, 2007. s. 109-110.
Detail
BAŠTINEC, J.; ZAPLETAL, J. Statistika, pravděpodobnost, operační výzkum. Statistika, pravděpodobnost, operační výzkum. Brno: 2007. s. 1-161.
Detail
BAŠTINEC, J.; CHVALINA, J.; NOVÁK, M. Solving certain centralizer functional equations of one variable with quadratic kernels. In 6th International Conference APLIMAT 2007. Bratislava: FME STU Bratislava, 2007. s. 71 ( s.)ISBN: 978-80-969562-5- 8.
Detail
 
2006
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Positive Solutions of Delayed Discrete Equations. In 5th International Conference APLIMAT, part II. Bratislava: FME SUT Bratislava, 2006. s. 209 ( s.)ISBN: 80-967305-5- X.
Detail
Jaromír Baštinec, Josef Diblík. Positive solutions of delayed discrete equations. In 5th International conference APLIMAT, book of abstracts. Bratislava: FME SUT Bratislava, 2006. s. 36 ( s.)ISBN: 80-967305-7- 6.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Positive solutions of delayed discrete equations. In 5th International Conference APLIMAT, book of abstracts. Bratislava: FME SUT Bratislava, 2006. s. 36 ( s.)ISBN: 80-967305-7- 6.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Solution of Structural Interbranch System of a Dynamic Model. In Proceedings Fourth international conference on soft computing applied in computer and economic enviroment. Kunovice: European Polytechnical Institute Kunovice, 2006. s. 35 ( s.)ISBN: 80-7314-084- 5.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Detection of initial data generating bounded solutions of linear discrete equations. In Fourth international conference on soft computing applied in computer and economic environment. Kunovice: European Polytechnical institute Kunovice, 2006. s. 143 ( s.)ISBN: 80-7314-084- 5.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. PGS Course "Discrete Processes in Electrical Engineering" on FEEC TU Brno. XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: UNOB Brno, 2006. s. 67 ( s.)ISBN: 80-7231-139- 5.
Detail
DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J. Doktorandský předmět "DISKRÉTNÍ PROCESY V ELEKTROTECHNICE" na FEKT VUT v Brně. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: UNOB Brno, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7231-139- 5.
Detail
BAŠTINEC, J. Modern numerical method at FEEC BUT Brno. Brno: UNOB Brno, 2006. s. 67 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J. Předmět "Moderní numerické metody" na FEKT VUT v Brně. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: UNOB Brno, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7231-139- 5.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Innovation of the course "Discrete processes in electrical engineering" on FEEC BUT. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 71 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J.; NOVÁK, M. Numerical methods in master studies. In DIDZA 2006 (3nd Didactic Conference in Žilina with international participation). Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 71 ( s.)ISBN: 80-8070-556- 9.
Detail
CHVALINA, J.; BAŠTINEC, J. Action of the monoid of non- negative integers by means of certain quadratic functions. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 77 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Inovace předmětu "Diskrétní procesy v elektrotechnice". In DIDZA 2006 (3nd Didactic Conference in Žilina with international participation), CD- ROM. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-8070-557- 7.
Detail
BAŠTINEC, J.; NOVÁK, M. Numerické metody v navazujícím magisterském studiu. In DIDZA 2006 (3nd Didactic Conference in Žilina with international participation), CD- ROM. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-8070-557- 7.
Detail
CHVALINA, J.; BAŠTINEC, J. Akce monoid nezáporných celých čísel prostřednictvím některých kvadratických funkcí. In DIDZA 2006 (3nd Didactic Conference in Žilina with international participation), CD- ROM. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-8070-557- 7.
Detail
BAŠTINEC, J. Existence of positive solutions of discrete delayed equations. In CDDEA 2006. Žilina: Faculty of Science, University of Žilina, 2006. s. 9 ( s.)ISBN: 80-8070-563- 1.
Detail
BAŠTINEC, J. Existence of positive solutions of linear discrete delayed equations. In CDDE 2006. Brno: Masaryk university Brno, 2006. s. 33 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J. Diskrétní procesy v elektrotechnice. In Matematika v inženýrském vzdělávání, Sborník 29. konference o matematice na VŠTEZ. Zlín: FAI UTB Zlín, 2006. s. 11 ( s.)ISBN: 80-7318-450- 8.
Detail
BAŠTINEC, J.; NOVÁK, M. Výuka numerických metod v navazujícím magisterském studiu na FEKT VUT Brno. In Matematika v inženýrském vzdělávání, Sborník 29. konference o matematice na VŠTEZ. Zlín: FAI UTB Zlín, 2006. s. 17 ( s.)ISBN: 80-7318-450- 8.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Existence of Positive Solutions of Discrete Delaed Equations. In Eighth Crimea International Mathematical School 2006. Simferopol, Ukrajina: National universita of Tavrida, Simferopol, 2006. s. 204 ( s.)ISBN: 966-8180-52- 6.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Conditions for existence of positive solutions of discrete delayed equations. In 5. Matematický workshop, Sborník, část A. Brno: FAST VUT, 2006. s. 17 ( s.)ISBN: 80-214-3282- 9.
Detail
BAŠTINEC, J.; HLAVIČKOVÁ, I. Výuka předmětu "Diskrétní procesy v elektrotechnice. In 5. Matematický workshop, Sborník, část A. Brno: FAST VUT, 2006. s. 19 ( s.)ISBN: 80-214-3282- 9.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Conditions for existence of positive solutions of discrete equations. In 5. Matematický workshop, Sborník, část A. CD- ROM. Brno: FAST VUT, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3282- 9.
Detail
BAŠTINEC, J.; HLAVIČKOVÁ, I. Výuka předmětu "Diskrétní procesy v elektrotechnice". In 5. Matematický workshop, Sborník, část A. CD- ROM. Brno: FAST VUT, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3282- 9.
Detail
BAŠTINEC, J.; NOVÁK, M. First year of Modern Numerical Methods. In 5. Matematický workshop, Sborník, část A. CD- ROM. Brno: FAST VUT, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3282- 9.
Detail
BAŠTINEC, J.; NOVÁK, M. Moderní numerické metody. Brno: UMAT FEKT VUT, 2006. s. 1 ( s.)
Detail
 
2005
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Initial data generating solutions with prescribed asymptotic behaviour of difference equations with monotonic right- hand side. Brno: Universita obrany, Brno, 2005. s. 29 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J. Práce s elektronickým učebním textem. In 2nd Didactic Conference in Žilina with international participation, Proceedings of contributions. Žilina: Žilinská universita, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-8070-430- 9.
Detail
BAŠTINEC, J. Working with electronic teaching texts. Žilina: Žilinská universita, 2005. s. 33 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J. Práce s elektronickým učebním textem. Žilina: Žilinská universita, 2005. s. 25 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Determination of Initial Data Generating Solutions of Bernoulli' s Type Equations with Prescribed Asymptotic Behavior. In Proceedings of the " Eighth International Conference on Difference Equations and Applications. Boca Raton, London, New York, Singapore: Chapman & Hall / CRC, Taylor & Francis Group, 2005. s. 39 ( s.)ISBN: 1-58488-536- X.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Předmět "Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice". In 4. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků. Brno: Universita obrany, Brno, 2005. s. 23 ( s.)ISBN: 80-85960-91- 5.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Diferenciální rovnice v navazujícím magisterském studiu na FEKT VUT. In 4. matematický workshop. Brno: FAST VUT, 2005. s. 19 ( s.)ISBN: 80-214-2998- 4.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Diferenciální rovnice v navazujícím magisterském studiu na FEKT VUT. In 4. matematický workshop, Sborník příspěvků na CD- ROM. Brno: FAST VUT, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2998- 4.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Initial data generating solutions with prescribed asymptotic behaviour of difference equations with monotonic right- hand side. In XXIII International Colloquium on the Acquisition Process Management, CD- ROM. Brno: Universita obrany Brno, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-85960-92- 3.
Detail
BAŠTINEC, J. Výuka matematiky na FEKT VUT Brno (v bakalářském i magisterském studiu). In 37. konferencia slovenských matematikov. Žilina: Slovenská matematická společnost, 2005. s. 17 ( s.)ISBN: 80-8070-484- 8.
Detail
BAŠTINEC, J.; NOVÁK, M. Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT, 2005. s. 1 ( s.)
Detail
DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; HLAVIČKOVÁ, I. Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno: FEKT VUT, 2005. s. 1 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Remark on positive solutions of discrete equations Delta u(k+n)= -p(k)u(k). Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, 2005, roč. 63(2005), č. 11, s. 2145-2151. ISSN: 0362- 546X.
Detail
CHVALINA, J.; BAŠTINEC, J. Akce monoidů nezáporných celých čísel prostřednictvím některých kvadratických funkcí. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 1 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Initial data generating solutions of quadratic difference equations with prescribed asymptotic behaviour. In 4th International conference APLIMAT. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005. s. 73 ( s.)ISBN: 80-969264-1- 1.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; ZHANG, B. Existence of Bounded Solutions of Discrete Delaed Equations. In New Progress in Difference Equations, Proceedings of the Sixth International Conference on Difference Equations, Augsburg, Germany 2001. Boca Raton: CRC Press, 2005. s. 359 ( s.)ISBN: 0-415-31675- 8.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Initial data generating solutions of quadratic diference equations with prescribed asymptotic behaviour. In 4th international conference Aplimat, book of abstracts. Bratislava: STU Bratislava, 2005. s. 22 ( s.)ISBN: 80-969264-4- 6.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Subdominat positive solutions of the discrete equations "Delta(u(k+1))=-p(k)u(k)". In International Conference on Differential, Difference Equations and Their Applications. Hindawi Publishing Corporation, 2005. s. 207-216. ISBN: 977-5945-17- 8.
Detail
BAŠTINEC, J. Structural interbranch system of dynamic model. In Proceedings of International conference "University as Facilities for Advancement of Community and Region.". Kunovice: EPI Kunovice, 2005. s. 317 ( s.)ISBN: 80-7314-052- 7.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. One class of bounded positive solutions of a discrete equation. In Dynamical system modelling and stability investigation, International conference, Kyiv 2005. Kyjev: Kyiv State University, 2005. s. 139 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Výuka matematiky v magisterském studiu na FEKT VUT. In XXIII International Colloquium on The Acquisition Process Management, Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků na CD- ROM. Brno: University of Defence, Brno, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-85960-92- 3.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Výuka matematiky v magisterském studiu na FEKT VUT. Brno: Universita obrany, Brno, 2005. s. 29 ( s.)
Detail
 
2004
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J., DURNOVÁ, H. Elektronické texty pro bakaláře na FEKT VUT. In 3. matematický workshop, Sborník, CD ROM. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2741- 8.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J., ZHANG, B. Existence of bounded solutions of discrete delayed equations. In Proceedings of the Sixth International Conference on Difference Equations. Boca Raton, Florida, USA: CRC Press, 2004. s. 359 ( s.)ISBN: 0-415-31675- 8.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J., DURNOVÁ, H. Elektronické texty pro bakaláře na FEKT VUT. In 3. matematický workshop, Sborník. Brno: Fakulta stavebni VUT v Brně, 2004. s. 17 ( s.)ISBN: 80-241-2741- 8.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. A initial data generating solutions of a general quadratic difference equations with prescribed asymptotic behaviour. In 3. matematický workshop, Sborník. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2004. s. 15 ( s.)ISBN: 80-214-2741- 8.
Detail
DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D. Linějnyje diskrétnyje sistěmy s posledějstviem. In Seventh Crimean Conference of Method Lyapunov' s Functions a nd their Applications. Sinferopol, Ukrajina: National Unicersity of Tavrida, Simferopol, Ukrajina, 2004. s. 170 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Subdominant Solutions of Discrete Equation Delta(k+n)=-p(k)u(k). In Seventh Crimean Conference of Method Lyapunov' s Functions and their Applications. Simferopol, Ukrajina: National University of Tavrida, Simferopol, Ukrajina, 2004. s. 167 ( s.)ISBN: 966-581-059- 6.
Detail
BAŠTINEC, J. Matematika pro bakaláře na FEKT VUT. In Zborník 28. konferencie VŠTEP. Žilina: Žilinská universita, 2004. s. 13 ( s.)ISBN: 80-8070-287- X.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Subdominant positive solutions of the discrete equation Delta u(k+n)=-p(k)u(k). Abstract and Applied Analysis, 2004, roč. 2004, č. 6, s. 461-470. ISSN: 1085- 3375.
Detail
BAŠTINEC, J. Nedostatky v matematické přípravě absolventů středních škol z pohledu učitele VUT. In DIDZA (Didactic Conference in Žilina with international participation). Žilina, Slovensko: Faculty of Science, University of Žilina, 2004. s. 15 ( s.)ISBN: 80-8070-270- 5.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Existence of Subdominant Positive Solutions of a Discrete Equations Delta(k+n)=-p(k)u(k). In XXII. International Colloquium on the Acquisition Process Management, CD ROM. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7231-116- 6.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Existence of Subdominant Positive Solutions of Discrete Equations Delta(k+n)=-p(k)u(k). In XXII. International Colloquium on the Acquisition Process Management. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2004. s. 27 ( s.)ISBN: 80-7231-116- 6.
Detail
BAŠTINEC, J. Výuka matematiky v bakalářském studiu na FEKT VUT. In XXII. mezinárodní kolokvium ořízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2004. s. 58 ( s.)ISBN: 80-7231-116- 6.
Detail
BAŠTINEC, J. Výuka matematiky v bakalářském studiu na FEKT VUT. In XXII. mazinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu, CD ROM. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7231-116- 6.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Initial data generating solutions of a power equation with certain asymptotic properties. In 3rd International conference Aplimat, Book of Abstracts. Bratislava: STU Bratislava, 2004. s. 29 ( s.)ISBN: 80-227-1996- X.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. One case of appearance of positive solutions of delayed discrete equations. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 2004, roč. 48(2003), č. 6, s. 429-436. ISSN: 0862- 7940.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Initial data generating solutions of a power equation with certain asymptotic properties. In 3rd International Conference APLIMAT. Bratislava: STU Bratislava, 2004. s. 247 ( s.)ISBN: 80-227-1995- 1.
Detail
BAŠTINEC, J. Podíl dr. Folty na organizaci letních škol z historie matematiky. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum. Prague Studies in the History of Science and Technology, 2004, roč. 2003, č. 7, s. 35 ( s.)ISSN: 1211- 958X.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Initial data generating solutions of a general quadratic difference equations with prescribed asymptotic behaviour. In 3.matematický workshop, Sborník, CD ROM. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2741- 8.
Detail
 
2003
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. One case of appearance of positive solutions of delayed discrete equations. In International Mathematical Conferences Žilina, Slovakia, June 30-July 04, 2003. Žilina, Slovensko: 2003. s. 6 ( s.)ISBN: 80-7010-100- 8.
Detail
DIBLÍK, J., BAŠTINEC, J., DURNOVÁ, H., ŘEZÁČ, M. Matematika I. Elektronické texty. Brno: FEKT VUT, 2003. s. 1 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Some asymptotic properties of solutions of a quadratic discrete equation. In 2. mezinárodní matematický workshop, CD ROM. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86433-28- 5.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Asymptotic behavior of solutions of a quadratic discrete equations. In 2. mezinárodní matematický workshop. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86433-28- 5.
Detail
BAŠTINEC, J. 8th International Conference on Difference Equations and Applications. Události na VUT v Brně. Neuveden. Neuveden: 2003. s. 10 ( s.)ISSN: 1211- 4421.
Detail
BAŠTINEC, J. Co si o tom myslíte?. Události na VUT v Brně. Neuveden. Neuveden: 2003. s. 6 ( s.)ISSN: 1211- 4421.
Detail
BAŠTINEC, J. Proč maturovat z matematiky. Mladá Fronta DNES. Neuveden. Neuveden: 2003. s. 6 ( s.)ISSN: 1210- 1168.
Detail
BAŠTINEC, J. Matematika pro sériové bakaláře na FEKT VUT. In 3. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí, sborník příspěvků. Neuveden. Brno: 2003. s. 31 ( s.)ISBN: 80-85960-51- 6.
Detail
BAŠTINEC, J. Matematika pro bakalaře na FEKT VUT. In Matematika na vysokých školách. Neuveden. Praha: 2003. s. 79 ( s.)ISBN: 80-01-02746- 5.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Initial Data Generating Bounded Solutions of Linear Discrete Equations. ICDEA 2003, Program, Abstracts. Brno: 2003. s. 43 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Initial Data Generating Bounded Solutions of Linear Discrete Equations. In Colloquium on Differential and Difference Equations, CDDE 2002. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Mathematica 13. Brno: 2003. s. 25 ( s.)ISBN: 80-210-3149- 2.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. One Class of Positive Solutions of a Discrete Equation. Dynamical System, Modelling and Stability Investigation. Kiev, Ukraine: 2003. s. 129 ( s.)ISBN: 5-966-581-059- 6.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Solutions of Discrete Equations with Prescribed Asymptotic Properties. XXI. International Colloquium on the Acquisition Process Management. Vyškov: 2003. s. 21 ( s.)ISBN: 80-7231-105- 0.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Solutions of Discrete Equations with Prescribed Asymptotic Properties. In XXI. International Colloquium on the Acquisition Proces Management, CD- ROM. Vyškov: 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7231-105- 0.
Detail
BAŠTINEC, J. Pravděpodobnost a statistika na FEKT VUT končí?. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu, CD - ROM. Vyškov: 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7231-105- 0.
Detail
BAŠTINEC, J. Pravděpodobnost a statistika na FEKT VUT končí?. XXI. meyinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: 2003. s. 51 ( s.)ISBN: 80-7231-105- 0.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Asymptotic Formulae for a Particular Solution of a Linear Nonhomogeneous Discrete Equations. Computers and Mathematics with Applications, 2003, roč. 45, č. 1, s. 1163-1069. ISSN: 0898- 1221.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Bounded solutions of discrete equations. In Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering, Proceedings of the International Conference. Praha: ČVUT Praha, JČMF, 2003. s. 28 ( s.)ISBN: 80-7015-912- X.
Detail
 
2002
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Asymptotic behaviour of solutions of linear discrete equations. In Equadiff 10, CD-ROM, Papers. Masaryk University Press, Areál Kraví Hora, Brno. Brno: Masaryk Univeristy, Brno, Mathematical Institute, Academy of Sciences of The Czech Republic, 2002. s. 21 ( s.)ISBN: 80-210-2809- 2.
Detail | WWW
BAŠTINEC, J. Poslední semestr s Lineární algebrou. In XX. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu, abstrakta příspěvků. Vyškov na Moravě: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2002. s. 29 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J. Poslední semestr s lineární algebrou. In XX. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov na Moravě: Vojenská vysoká škola pozemního vojska ve Vyškově, 2002. s. 26 ( s.)ISBN: 80-7231-090- 9.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J., ZHANG, B. Existence of bounded solutions of discrete delayed equations. In Colloquium on Differential and Difference Equations, Brno, September 2002. Brno: Masaryk University Brno, 2002. s. 28 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Detection of initial data generating solutions of linear discrete equations with prescribed asymptotic behaviour. In Sixth Crimean International Workshop on the Method of Lyapunov Functions and their Applications, Crimea, Alushta, September 2002. Simferopol, Ukraine: Ministery of Education Ukraine, 2002. s. 24 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Positive solutions of discrete equations Delta u(k+n)=-p(k)u(k). In 1.mezinárodní matematický workshop, Brno 21.11. 2002. Brno: FAST VUT Brno, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86433-16- 1.
Detail
BAŠTINEC, J. O využívání lidského potenciálu. In Lidský kapitál a investice do vzdělávání. Praha: Bankovní akademie, a.s., Praha, 2002. s. 112 ( s.)ISBN: 80-238-9734- 9.
Detail
DIBLÍK, J., BAŠTINEC, J., DURNOVÁ, H., ŘEZÁČ, M. Matematika 1. Matematika 1. Brno: FEKT VUT Brno, 2002.
Detail
 
2001
BAŠTINEC, J. Příprava nových učebních plánů na FEI VUT. In XIX. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu Sborník příspěvků. Vyškov na Moravě: VVŠ PV Vyškov, 2001. s. 21 ( s.)ISBN: 80-7231-079- 2.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Asymptotic behaviour of particular solutions of discrete linear equations. In Abstracts of Invited Lectures and short Communications Delivered at The Twelfth International Colloquium on Differential Equations. Plovdiv: Academy of Science Bulgar Republic, 2001. s. 20 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Multipoint singular boundary- value problem for system of nonlinear differential equations. In Abstracts of Invited Lectures and Short Comunications Delivered at The Eleventh International Colloquium on Differential Equations. Plovdiv: Academy of Science of Bulgar Republic, 2001. s. 20 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Asymptotic behaviour of solutions of linear discrete equations. In EQUADIFF 10, Czechoslovak International Conference on Differential Equations and Their Applications, Abstracts, Posters, Extended abstracts. Praha: 2001. s. 15 ( s.)ISBN: 80-85823-46- 2.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Asymptotic inequalities for particular solutions of discrete linear equation. In Dynamical systems and stability investigations. Kyjev: State University of Kyjev, 2001. s. 112 ( s.)ISBN: 5-966-581-059- 6.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Singular boundary- value problem for a system of three nonlinear differential equations. In Studies of University of Žilina, Mathematical- Physical series. Mathematical-Physical series, 13. Žilina: University of Žilina, 2001. s. 25 ( s.)ISBN: 80-7100-817- 6.
Detail
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z. Convergence test for one scalar differential equations with vanishing delay. ARCHIVUM MATHEMATICUM, 2001, roč. 2000, č. 36, s. 405-414. ISSN: 0044- 8753.
Detail
DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; ŠMARDA, Z. Convergence tests for one scalar differential equation with vanishing delay. ARCHIVUM MATHEMATICUM, 2001, roč. 36, č. 3, s. 405-420. ISSN: 0044- 8753.
Detail
BAŠTINEC, J. Příprava nových učebních plánů na FEI VUT. In XIX. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Abstrakta příspěvků. Vyškov na Moravě: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 2001. s. 11 ( s.)
Detail
 
2000
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Two point singular boundarý- value problem for system of differential equations. In CDDE 2000 (Collokvium on Differential and Difference Equations 2000). Brno: MU Brno, 2000. s. 30 ( s.)ISBN: 80-210-2411- 9.
Detail
BAŠTINEC, J. Lineární algebra na FEI VUT. In XIII. Mezinárodní kolokvium o ízení osvojovacího procesu. Sborník příspěvků. Vyškov na Moravě: Vojenská vysoká škola pozemního vojska, Vyškov na Moravě, 2000. s. 20 ( s.)ISBN: 80-7231-059- 3.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Multipoint singular nonlinear problem. 2000.
Detail
 
1999
BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Three-point singular boundary- value problem. In Dynamical systems, modeling and stability investigation. Kyjev, Ukraine: State University of Kiyev, Ukraine, 1999. s. 79 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Multipoints singular boundary- value problem for system of differential equations. In Sborník příspěvků XI. Mezinárodní vědecké konference, konané při příležitosti 100. výročí yaložení České vysoké školy technické v Brně. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 1999. s. 21 ( s.)ISBN: 80-214- 143.
Detail
 
1998
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Three-point singular boundary- value problem for systém of three differential equations. In International Conference of Mathematics. Žilina: University of Žilina, s. 4 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Three-points singular boundary- value problem. In Ninth International Colloquium on Differential Equations. Plovdiv: BAV Sofia, s. 16 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Three-points singular boundary- value problem for systém of three differential equations. In Workshop on Qualitative Theory on Differential Equations. Brno: MU Brno, s. 8 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J. Studentská tvůrčí činnost na FEI VUT. In 25. Konferencia VŠTEP. Trnava: JČMF, TU Bratislava, s. 60 ( s.)ISBN: 80-7015- 64.
Detail
BAŠTINEC, J. Zapojování studentů do tvůrčí činnosti na FEI VUT. In XV. Vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ PV, s. 131 ( s.)ISBN: 80-7231- 00.
Detail
BAŠTINEC, J. Změny ve znalostech středoškolské matematiky u studentů FEI VUT. In XVI. vědecké kolokviun o řízení osvojovacího procesu, Sborník příspěvků I. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 1998. s. 55 ( s.)
Detail
BAŠTINEC, J. Změny ve znalostech středoškolské matematiky u studentů FEI VUT. In XVI. Vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ PV, s. 55 ( s.)ISBN: 80-7231- 02.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. On existence of solutions of a singular Cauchy-Nicoletti problem of integro- differential equations. Demonstratio Mathematicae, roč. 30, č. 4, s. 747 ( s.)ISSN: 0420- 1213.
Detail
DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J. Three- points singular boundary value problem. Mathematical Communications, 1998, roč. 3(1998), č. 2, s. 211-219. ISSN: 1331- 0623.
Detail
BAŠTINEC, J., KUBIŠTOVÁ, Z. Muhammad ibn Músa al- Chorezmi. In Matematika v proměnách věků I. Praha: Prometheus Praha, 1998. s. 125-142. ISBN: 80-7196-107- 8.
Detail
BAŠTINEC, J.; KUBIŠTOVÁ, Z. Muhammad ibn Músa al- Chorezmí. In Matematika v proměnách věkú I. Dějiny matemtiky, svazek 11. Praha: Prometeus, 1998. s. 125 ( s.)ISBN: 80-7196-107- 8.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. The singular De La Vallée-Poussin problem for differential equations of n- th order. In Proceedings of the International csientific conference of mathematics, Žilina, Slovakia, June 30 - July 3, 1998. 1. Žilina: Žilina University Publisher, 1998. s. 7 ( s.)ISBN: 80-7100-578- 9.
Detail
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Three-point singular boundary- value problem for a system of three differential equations. Mathematical Communications, 1998, roč. 3, č. 2, s. 211 ( s.)ISSN: 1331- 0623.
Detail
 
1997
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. On existence of solutions of a singular Cauchy-Nicoletti problem for a system of integro- differential equations. Demonstratio Mathematicae, 1997, roč. 30, č. 4, s. 747 ( s.)ISSN: 0420- 1213.
Detail
BAŠTINEC, J. Singular Cauchy- Nicoletti problems for systems of differential equations. Fasciculi Mathematici, 1997, roč. 27, č. 1, s. 5 ( s.)ISSN: 0044- 4413.
Detail
 
1995
BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. On existence of solutions of singular Cauchy- Nicoletti problem for a system of two differential equations. Fasciculi Mathematici, 1995, roč. 25, s. 5 ( s.)ISSN: 0044- 4413.
Detail
 
1993
BAŠTINEC, J. Úskalí modernizace. In Řízení osvojovacího procesu XI. Vyškov: VVŠ PV, 1993. s. 146-148.
Detail
 
1992
BAŠTINEC, J. One configurational characterization of Ostrom nets. Mathematica Bohemica, 1992, roč. 116, č. 2, s. 132 ( s.)ISSN: 0862- 7959.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.