• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc.

doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc.

Hlavní e-mail bastinec@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 1452
 
Odeslat VUT zprávu

2017
Dynamika systémů se zaměřením i na algebraickou a topologickou strukturu. , zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
Detail
2014
Reprezentace řešení dynamických systémů, numerické algoritmy řešení , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
Detail
2011
Vybudování předmětu "Náhodné procesy" pro navazující magisterské studium na FEKT VUT, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
Detail
Vlastnosti řešení funkcionálních diferenciálních a diferenčních rovnic, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
Detail
Kvalitativní vlastnosti řešení zlomkových a dynamických rovnic na časových škálách Kvalitativní vlastnosti řešení zlomkových a dynamických rovnic na časových škálách Kvalitativní vlastnosti řešení zlomkových a dynamických rovnic na časových škálách, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
Detail
2010
Změny ve výuce pravděpodobnosti, statistiky a operačního výzkumu v denním i kombinovaném studiu., zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
Kvalitativní metody vyšetřování spojitých a dikrétních dynamických systémů se zřetelem i na jejich algebraickou strukturu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
2009
Realizace změn v předmětu Moderní numerické metody, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
Detail
2006
Studijní materiály pro počítačová cvičení k předmětu "Moderní numerické metody", zahájení: 29.05.2006
Detail
Vybudování předmětu "Moderní numerické metody"., zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
Detail
2001
ME 423, Oscillation theory for functional differential equations, zahájení: 30.05.2001, ukončení: 31.12.2003
Detail
GA201/01/0079, Kvalitativní teorie řešení diferenčních rovnic, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
Detail
2000
ME 025, Qualitative properties of solutions of functional differential equations and their applications, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2001
Detail
1999
GA201/99/0295, Kvalitativní teorie diferenciálních rovnic, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2001
Detail


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.