Ing.

Jana Hornungová

Ph.D.

FP, ÚE – odborný asistent

+420 54114 2616
hornungova@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jana Hornungová, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  HORNUNGOVÁ, J.; PETROVÁ, K.; MILICHOVSKÝ, F. Modeling cause and effect relationships of strategy map using economic and social performance factors in the organizational culture. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, roč. 68, č. 3, s. 613-624. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  HORNUNGOVÁ, J.; MILICHOVSKÝ, F. Evaluations of Financial Performance Indicators Based on Factor Analysis in Automotive. Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, 2019, roč. 27, č. 1, s. 26-36. ISSN: 1416-3837.
  Detail | WWW

 • 2018

  HORNUNGOVÁ, J.; MILICHOVSKÝ, F. Agriculture sector performance evaluation in terms of financial indicators: A comparison of Czech republic, Slovakia and western balkan states. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 2, s. 497-507. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW

 • 2017

  PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; HORNUNGOVÁ, J. Environmental Reporting as a Part of a Marketing Communication. In Strategic Innovative Marketing. Springer Proceedings in Business and Economics. 1. Mykonos, Greece: Springer International Publishing, 2017. s. 331-336. ISBN: 978-3-319-33863-7. ISSN: 2198-7246.
  Detail

  HORNUNGOVÁ, J. Nonfinancial Performance Evaluation as Significant Area of Strategic Business Management. Business: Theory and Practice, 2017, roč. 18, č. 2, s. 71-78. ISSN: 1648-0627.
  Detail

 • 2016

  HORNUNGOVÁ, J. Sociální výkonnost podniku ve vztahu k udržitelné přidané hodnotě. Scientia& Societas, 2016, roč. XII, č. 3, s. 143-149. ISSN: 1801-7118.
  Detail

  HORNUNGOVÁ, J.; MILICHOVSKÝ, F. Financial performance evaluation of the czech agricultural companies with factor analysis. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2016, roč. 23, č. 37, s. 26-38. ISSN: 1211-555X.
  Detail

 • 2015

  HORNUNGOVÁ, J. Methodology for selection of economic performance factors in the area of Information and Communication activities. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 533-537. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  HORNUNGOVÁ, J.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M. Social Responsibility and its Importance to the Performance Management of Business Companies: Actual Situation in the Czech Republic. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference, Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín: 2015. s. 413-430. ISBN: 978-80-7454-482- 8.
  Detail

  HORNUNGOVÁ, J.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M. The Role of Environmental and Social Aspects in Corporate Performance. In Proceedings of the 25th International Business Information Management Association Conference. Amsterdam: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. s. 2327-2334. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
  Detail

  PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; KOCMANOVÁ, A.; HORNUNGOVÁ, J. Measuring and Benchmarking Corporate Environmental Performance. In 11th IFIP WG 5.11 International Symposium, ISESS 2015 Proceedings. Dordrecht: Springer, 2015. s. 503-511. ISBN: 978-3-319-15993- 5.
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; CHVÁTALOVÁ, Z.; KOCMANOVÁ, A.; HORNUNGOVÁ, J.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M. Sustainable Value in Measuring of Corporate Sustainability: Approaches and their Evaluation. Journal of Security and Sustainability Issues, 2015, roč. 4, č. 3, s. 241-259. ISSN: 2029-7025.
  Detail

 • 2014

  HORNUNGOVÁ, J. Factor Analysis: An Instrument for Selection of Social Performance Factors. Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa, 2014, roč. 17, č. 6, s. 121-136. ISSN: 1886-516X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HORNUNGOVÁ, J. Development of Concepts and Models of Performance Evaluation from the 19th Century to the Present. Danube, 2014, roč. 2, č. 6, s. 143-154. ISSN: 1804- 6746.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; HORNUNGOVÁ, J.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M. The Relationship between Corporate Environmental, Social and Governance Performance, and Economic Performance: Empirical Study on Czech Manufacturing Industry. International Journal of Economics and Statistics, 2014, roč. 2, č. 1, s. 170-178. ISSN: 2309- 0685.
  Detail

 • 2013

  KOCMANOVÁ, A.; HORNUNGOVÁ, J.; DOČEKALOVÁ, M. Sustainable Corporate Performance: Interaction between Environmental, Social, Corporate Governance and Economic Indicators. In Proceedings of the 2013 International Conference on Systems, Control and Informatics (SCI 2013). 2013. s. 136-144. ISBN: 978-1-61804-214- 9.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; DOČEKALOVÁ, M.; HORNUNGOVÁ, J.; ŠIMBEROVÁ, I.; CHVÁTALOVÁ, Z.; HŘEBÍČEK, J.; TRENZ, O.; KUBÁLEK, T.; HODINKA, M.; POPELKA, O. Měření podnikové výkonnosti. 1. 1. Brno: Littera, 2013. 249 s. ISBN: 978-80-85763-77- 5.
  Detail

  MILICHOVSKÝ, F.; HORNUNGOVÁ, J. Methodology for the selection of financial indicators in the area of information and communication activitites. Business: Theory and Practice, 2013, roč. 14, č. 2, s. 97-102. ISSN: 1648- 0627.
  Detail

  HORNUNGOVÁ, J.; MILICHOVSKÝ, F. Profit indicators in performance systems in the czech companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 2, s. 345-352. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  HORNUNGOVÁ, J.; KLÍMKOVÁ, M. The relationship of environmental and economic performance. Scientia& Societas, 2013, roč. IX, č. 4, s. 207-217. ISSN: 1801- 7118.
  Detail

 • 2012

  KLÍMKOVÁ, M.; HORNUNGOVÁ, J. Influence of Lean Production to the Social Area of the Enterprise. In Innovation Vision 2020. 1. Barcelona: IBIMA, 2012. s. 1730-1735. ISBN: 978-0-9821489-8- 3.
  Detail

  KLÍMKOVÁ, M.; HORNUNGOVÁ, J. Vliv environmentální výkonnosti podniku na výkonnost ekonomickou. Acta academica karviniensia, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 46-53. ISSN: 1212- 415X.
  Detail

  KLÍMKOVÁ, M.; HORNUNGOVÁ, J. Performance of Enterprises from Information and Communication Activities in Economic and Social Area. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2012, roč. VI., č. 12, s. 128-136. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2011

  KOCMANOVÁ, A.; DOČEKALOVÁ, M.; HORNUNGOVÁ, J. Corporate Governance and Volutary Reporting in the Czech Republic Business Companies. In Creating Global Competitive Economies. 1. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2011. s. 1557-1571. ISBN: 978-0-9821489-6- 9.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, M.; HORNUNGOVÁ, J.; KOCMANOVÁ, A. Reporting Complex Corporate Performance. In Creating Global Competitive Economies. A 360-degree Approach. Milano, Italy: International Business Information Management Asociation, 2011. s. 1671-1675. ISBN: 978-0-9821489-6- 9.
  Detail

  HORNUNGOVÁ, J.; KLÍMKOVÁ, M. Dopad environmentální politiky na činnost malých a středních podniků. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2011, roč. 2, č. 20, s. 16-27. ISSN: 1211- 555X.
  Detail

 • 2010

  HORNUNGOVÁ, J.; KLÍMKOVÁ, M. Možnosti financování a podpor malých a středních podniků v České republice. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2010. s. 102-107. ISBN: 978-80-225-2978- 5.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; HORNUNGOVÁ, J.; KLÍMKOVÁ, M. Impact of economic, social and environmental performance on sustainable development in the Czech Republic. In The 15th Intenational Business Information Management Conference (IBIMA) Cairo Egypt. 1. The American University in Cairo School of Business: IBIMA USA, 2010. s. 722-730. ISBN: 978-0-9821489-4- 5.
  Detail

  HORNUNGOVÁ, J.; KLÍMKOVÁ, M. Impact of economic crisis on the activities of small and medium- sized enterprises in the Czech republic. Economics and management- 2007, 2010, roč. 2010, č. 15, s. 75-79. ISSN: 1822- 6515.
  Detail

  HORNUNGOVÁ, J.; KLÍMKOVÁ, M. Vliv finanční krize na malé a střední podniky v České republice. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2010, roč. IV., č. 07, s. 11-17. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; HORNUNGOVÁ, J.; KLÍMKOVÁ, M. Udržitelnost:Integrace environmentální, sociální a ekonomické výkonnosti podniku. 1. 1. Brno: CERM,Akademické nakladatelství,s.r.o., 2010. 125 s. ISBN: 978-80-7204-744- 4.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.