Detail publikace

Měření podnikové výkonnosti

KOCMANOVÁ, A. DOČEKALOVÁ, M. HORNUNGOVÁ, J. ŠIMBEROVÁ, I. CHVÁTALOVÁ, Z. HŘEBÍČEK, J. TRENZ, O. KUBÁLEK, T. HODINKA, M. POPELKA, O.

Originální název

Měření podnikové výkonnosti

Český název

Měření podnikové výkonnosti

Typ

kniha odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Kniha s názvem „Měření podnikové výkonnosti“ je dílem autorů z Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Vznikla v rámci tříletého výzkumného projektu, reg. č. P403/11/2085, Grantové agentury České republiky (GAČR) s názvem „Konstrukce metod pro vícefaktorové měření výkonnosti podniku vybraného odvětví“. Cílem tohoto projektu bylo navrhnout finanční a nefinanční ukazatele podnikové výkonnosti a souhrnný index udržitelné podnikové výkonnosti (IUPV), které by podnikům/společnostem/organizacím pomohly měřit udržitelnou podnikovou výkonnost (UPV), včetně návrhu ESG (environmentálního, sociálního a Corporate governance ) reportingu. Všech sedm kapitol knihy je prostoupeno společným tématem, které se týká měření podnikové výkonnosti pomocí ESG a ekonomických ukazatelů. Tento metodologický nástroj pro měření UPV se týká podniků zpracovatelského průmyslu dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Českého statistického úřadu (sekce C, pro oddíly 10 až 29) a podniků v zemědělství dle CZ-NACE (sekce A, pro oddíly 1 až 6).

Český abstrakt

Kniha s názvem „Měření podnikové výkonnosti“ je dílem autorů z Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Vznikla v rámci tříletého výzkumného projektu, reg. č. P403/11/2085, Grantové agentury České republiky (GAČR) s názvem „Konstrukce metod pro vícefaktorové měření výkonnosti podniku vybraného odvětví“. Cílem tohoto projektu bylo navrhnout finanční a nefinanční ukazatele podnikové výkonnosti a souhrnný index udržitelné podnikové výkonnosti (IUPV), které by podnikům/společnostem/organizacím pomohly měřit udržitelnou podnikovou výkonnost (UPV), včetně návrhu ESG (environmentálního, sociálního a Corporate governance ) reportingu. Všech sedm kapitol knihy je prostoupeno společným tématem, které se týká měření podnikové výkonnosti pomocí ESG a ekonomických ukazatelů. Tento metodologický nástroj pro měření UPV se týká podniků zpracovatelského průmyslu dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Českého statistického úřadu (sekce C, pro oddíly 10 až 29) a podniků v zemědělství dle CZ-NACE (sekce A, pro oddíly 1 až 6).

Klíčová slova

podniková výkonnost, environmentální výkonnost, sociální výkonnost, ekonomická výkonnost, reporting, Corporate Governance

Rok RIV

2013

Vydáno

31.12.2013

Nakladatel

Littera

Místo

Brno

ISBN

978-80-85763-77-5

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

249

Strany do

497

Strany počet

249

BibTex


@book{BUT104811,
 author="Alena {Kocmanová} and Marie {Pavláková Dočekalová} and Jana {Hornungová} and Iveta {Šimberová} and Zuzana {Chvátalová} and Jiří {Hřebíček} and Oldřich {Trenz} and Tomáš {Kubálek} and Michal {Hodinka} and Ondřej {Popelka}",
 title="Měření podnikové výkonnosti",
 annote="Kniha s názvem „Měření podnikové výkonnosti“ je dílem autorů 
z Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Vznikla v rámci tříletého výzkumného projektu, reg. č. P403/11/2085, Grantové agentury České republiky (GAČR) s názvem „Konstrukce metod pro vícefaktorové měření výkonnosti podniku vybraného odvětví“. Cílem tohoto projektu bylo navrhnout finanční a nefinanční ukazatele podnikové výkonnosti a souhrnný index udržitelné podnikové výkonnosti (IUPV), které by podnikům/společnostem/organizacím pomohly měřit udržitelnou podnikovou výkonnost (UPV), včetně návrhu ESG (environmentálního, sociálního a Corporate governance ) reportingu.
Všech sedm kapitol knihy je prostoupeno společným tématem, které se týká měření podnikové výkonnosti pomocí ESG a ekonomických ukazatelů. Tento metodologický nástroj pro měření UPV se týká podniků zpracovatelského průmyslu dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Českého statistického úřadu (sekce C, pro oddíly 10 až 29) a podniků v zemědělství dle CZ-NACE (sekce A, pro oddíly 1 až 6).",
 address="Littera",
 chapter="104811",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Littera",
 year="2013",
 month="december",
 pages="249",
 publisher="Littera",
 type="book"
}