Ing.

Jana Hornungová

Ph.D.

FP, ÚE – odborný asistent

+420 54114 2616
hornungova@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jana Hornungová, Ph.D.

Projekty

 • 2015

  Výzkum ekonomických faktorů a jejich dopad na konkurenceschopnost podniku, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  GA14-23079S, Měření podnikové udržitelnosti ve vybraných odvětvích, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Efektivní ekonomické řízení podniku s ohledem na vývoj globálních trhů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  GAP403/11/2085, Konstrukce metod pro vícefaktorové měření komplexní podnikové výkonnosti ve vybraném odvětví , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení podniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ, SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI PODNIKU: Empirická analýza českých malých a středních podniků (MSP) THE INTEGRATION OF ENVIRONMENTAL, SOCIAL A ECONOMIC OERFORMANCE: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE CZECH SMEs, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail