Detail patentu

Zavěšený podhled s otevřenou charakteristikou vytvořený z akumulačních termoaktivních panelů a akumulační termoaktivní panel

BEČKOVSKÝ, D. OSTRÝ, M. VLACH, F. BEČKOVSKÁ, T. HLAVSA, P. JELÍNEK, P.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Předmětem průmyslové ochrany je sestava termoaktivních panelů uložených na křížových rastrových prvcích zavěšeného podhledu. Konstrukci samotných termoaktivních panelů tvoří kovové kazety, rozměrově umožňující aplikaci v rastrech zavěšených podhledů, skládající se z kovového pouzdra s vysokou tepelnou vodivostí a plniva z materiálu s fázovou změnou. Toto plnivo umožňuje akumulaci latentního tepla a tutdíž je akumulační schopnost takového rastrového zavěšeného podhledu několika násobně vyšší než při použití běžných materiálů.

Klíčová slova

akumulační panely, akumulační podhled, akumulace latentního tepla, materiály s fázovou změnou

Číslo patentu

26285

Datum zápisu

19.12.2013

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek