Product detail

Software pro zpracování elektroforetogramu z 1D gelové elektroforézy

ŠKUTKOVÁ, H. VÍTEK, M. PROVAZNÍK, I.

Product type

software

Abstract

Software pro vyhodnocení příbuznosti mikroorganismů a biologických makromolekul po separaci na 1D gelové elektroforéze. Software provede filtraci obrazového záznamu elektroforetogramu, převede elektroforetogram na 1D signály popisující jednotlivé mikroorganismy a kombinací metod dynamického borcení časové osy a shlukové analýzy vyhodnotí příbuznost mikroorganismů formou dendrogramu.

Keywords

elektroforetogram, shluková analýza, dynamické borcení časové osy (DTW)

Create date

31.10.2011

Location

Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno

www

Documents