prof. Ing.

Rudolf Foret

CSc.

FME, IMSE DMM – Head of sub-department

+420 54114 3191
foret@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.

Publications

 • 2018

  HAVLÍK, P.; ČUPERA, J.; KOUŘIL, J.; DLOUHÝ, I.; FORET, R. Optimization of EB keyhole welding of aluminum to titanium alloy. In Elektrotechnica & Elektronica. Elektrotechnica & Elektronica. 108 "Rakovski" str., Sofia 1000, Bulgaria: The Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications /CEEC/, Bulgaria, 2018. p. 125-131. ISSN: 0861-4717.
  Detail

 • 2017

  FORET, R.; ČECH, J. EFFECT OF MICROSTRUCTURE ON KV-46 TOUGHNESS VALUES OF A694 F60 STEEL. In Proceedings 26.DTZ 2017. Čerčany: Asociace pro tepelné zpracování, ECOSOND s.r.o., 2017. p. 1-8. ISBN: 978-80-907043-0-5.
  Detail

  MATLÁK, J.; FORET, R.; DLOUHÝ, I. Influence of the beam deflection od properties of the electron beam hardened layer. In International Scientific Journal "Material Science" "Nonequilibrium Phase Transformations". Materials Science. Non-Equilibrium Phase Transformations. 2017. p. 194-197. ISSN: 2367-749X.
  Detail

 • 2016

  TKACHENKO, S.; NEČAS, D.; DATSKEVICH, O.; ČUPERA, J.; SPOTZ, Z.; VRBKA, M.; KULAK, L.; FORET, R. Tribological Performance of Ti-Si-Based in Situ Composites. TRIBOLOGY TRANSACTIONS, 2016, vol. 59, no. 2, p. 340-351. ISSN: 1040-2004.
  Detail | WWW

  HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; FORET, R.; DLOUHÝ, I.; ENZINGER, N.; WIEDNIG, CH. Evaluation of Weldability of Titanium Alloy Ti-6Al-4V and Aluminium Alloy 6061 Produced by Electron Beam Welding. Materials Science Forum, 2016, no. 879, p. 714-719. ISSN: 1662-9752.
  Detail | WWW

 • 2015

  HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; FORET, R.; DLOUHÝ, I. Vliv procesních parametrů při svařování elektronovým svazkem na výskyt vad. In Využití laseru v průmyslu. Plzeň: 2015. p. 144-149.
  Detail

 • 2013

  STRÁNSKÝ, K.; JANOVÁ, D.; STRÁNSKÝ, L.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; FORET, R. Vrch Peperek nad Velkou Losenicí a Šlakhamry na Žďársku – stopy po těžbě stříbra (zaniklá hornická ves Milíkovice). Slévárenství, 2013, vol. 2013, no. 11- 12, p. 422-426. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; JANOVÁ, D.; KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, L.; FORET, R.; SEKANINA, B. Vrch Peperek nad Velkou Losenicí a Šlakhamry na Žďársku - stopy po těžbě stříbra (Zaniklá hornická ves Milíkovice). Hutnické listy, 2013, vol. LXVI, no. 2/ 2013, p. 67-73. ISSN: 0018- 8069.
  Detail

 • 2012

  HŮLKA, J.; KUBÍK, P.; PETRUŠKA, J.; FORET, R. FEM Sensitivity Analysis of Small Punch Test. In Determination of Mechanical Properties of Materials by Small Punch and other Miniature Testing Techniuques. Ostrava: 2012. p. 329-338. ISBN: 978-80-260-0079- 2.
  Detail

 • 2011

  PETRUŠKA, J.; BOŘKOVEC, J.; HŮLKA, J.; FORET, R. Application of Ductile Fracture Criteria to Industrial Cutting Processes. Advanced Materials Research, 2011, vol. 2011, no. 264, p. 913-918. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ŠOHAJ, P.; FORET, R. MICROSTRUCTURAL STABILITY OF 316TI/P92 AND 17242/ P91 WELD JOINTS. In METAL 2011: 20TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS. Ostrava: TANGER LTD, 2011. p. 450-455. ISBN: 978-80-87294-24- 6.
  Detail

 • 2010

  ŠVEJCAR, J.; FORET, R. Hydrogen embrittlement induced in bearing steel by electric erosion. Acta Metallurgica Slovaca, 2010, vol. 1, no. 2H, p. 99-103. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

 • 2009

  FORET, R. Analýza bodlin v odlitku víka z LKG. Slévárenství, 2009, vol. LVII, no. 7- 8, p. 245-248. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  HODIS, Z.; JAN, V.; SOPOUŠEK, J.; FORET, R. Analysis of realistic heterogeneous welds of heat resistant steels by means of experimental and computational techniques. ČR: 2009. p. 147-147.
  Detail

  HODIS, Z.; FORET, R.; JAN, V. STRUKTURNÍ HETEROGENITA SVAROVÝCH SPOJŮ. Zvyšování životnoti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: ZČU Plzeň, 2009. p. 139-144. ISBN: 978-1-60595-005- 1.
  Detail

  JAN, V.; HODIS, Z.; SOPOUŠEK, J.; FORET, R. Real- life heterogeneous weld joint analysis of heat resistant steels using experimental and computational approach. Yucomat 2009. 1. Herceg Novi: Institute of Technical Sciencies of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 2009. p. 139-139. ISBN: 978-86-80321-18- 9.
  Detail

 • 2008

  VODÁREK, V.; FORET, R.; KUBOŇ, Z.; HAINSWORTH, S. Microstructural Evolution in P23/P91 Heterogeneous Welds during Creep at 500- 600 C. Welding in the World, 2008, vol. 52, no. Spec.Iss., p. 233-238. ISSN: 0043- 2288.
  Detail

  SOPOUŠEK, J.; FORET, R. More Sophisticated Thermodynamic Designs of Welds between Dissimilar Steels. Science and Technology of Welding and Joinig, 2008, vol. 13, no. 1, p. 17- 24 (24 p.)ISSN: 1362- 1718.
  Detail

 • 2007

  ZLÁMAL, B.; FORET, R.; BURŠÍK, J.; SVOBODA, M. Microstructural Stability of Dissimilar Weld Joint of Creep-Resistant Steels with Increased Nitrogen Content at 500- 900stC. Defect and Diffusion Forum, 2007, vol. 263, no. 3, p. 195-200. ISSN: 1012- 0386.
  Detail

  ZLÁMAL, B.; FORET, R.; BURŠÍK, J.; SVOBODA, M. Microstructural Stability of Dissimilar Weld Joint of Creep-Resistant Steels with Increased Content at 500-900 st. C. Defect and Diffusion Forum, 2007, vol. 263, no. 2, p. 195-200. ISSN: 1012- 0386.
  Detail

  SOPOUŠEK, J.; FORET, R. Thermodynamic viewpoint in designing heterogeneous weld joints Thermodynamic viewpoint in designing heterogeneous weld joints Thermodynamic viewpoint in designing heterogeneous weld joints. In Metal 2007. Ostrava: Tanger s.r.o., 2007. p. 145 ( p.)ISBN: 978-80-86840-33- 8.
  Detail

 • 2006

  PETRUŠKA, J.; BOŘKOVEC, J.; FORET, R. COMPUTATIONAL SIMULATION AND VERIFICATION OF THE BOLT HEAD TRIMMING PROCESS. In 5th Int. Congress of CSM. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. p. 1-8. ISBN: 953-96243-8- X.
  Detail

  FORET, R.; ZLÁMAL, B.; SOPOUŠEK, J. Structural stability of dissimilar weld between two Cr-Mo- V steels. Welding Journal, 2006, vol. 85, no. 10, p. 211 ( p.)ISSN: 0043- 2296.
  Detail

  SOPOUŠEK, J.; FORET, R. Carbon and Nitrogen Redistribution in Weld Joint of Ion Nitrided 15CrMoV 2-5-3 and Advanced P91 Heat- Resistant Steels. Journal of PHASE EQUILIBRIA and DIFFUSION, 2006, vol. 27, no. 4, p. 363-369. ISSN: 1547- 7037.
  Detail

  ZLÁMAL, B.; FORET, R. Simulation of Interstitials Redistribution and Phase Profiles in Dissimilar Welds of Creep- Resistant Steels. In Proceedings of the Jujior Scientist Conference 2006. Viena University of Technology: Technische Universitat Wien, 2006. p. 189-190. ISBN: 3-902463-05- 8.
  Detail

  ZLÁMAL, B.; FORET, R.; SOPOUŠEK, J.; BURŠÍK, J. REDISTRIBUTION OF INTERSTITIAL ELEMENTS IN DISSIMILAR WELDS OF CREEP- RESSISTANT STEELS WITH INCREASED NITROGEN CONTENT. In CD- ROM. Hradec nad Moravicí: TANGER, 2006. p. 1-8. ISBN: 80-86840-18- 2.
  Detail

  ZLÁMAL, B.; FORET, R.; SOPOUŠEK, J.; BURŠÍK, J. Redistribution of Interstcial Elements in Dissimilar Welds od Creep-Resistant Steels with Increased Nitrogen Content. In METAL 2006, Sborník přednášek. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., Ostrava, 2006. p. 107 ( p.)ISBN: 80-86840-18- 2.
  Detail

  FORET, R.; ZLÁMAL, B.; SOPOUŠEK, J.; BURŠÍK, J. Structural Stability of Heterogeneous Weld Joint of 6CrMoV 8-3-2 and X12CrMoV 10- 1 Steels with Increased Nitrogen Content. In Materials for Advanced Power Engineering 2006. Liege: Forshungszentrum Julich GmbH, 2006. p. 1449-1458. ISBN: 3-89336-436- 6.
  Detail

 • 2005

  BOŘKOVEC, J.; PETRUŠKA, J.; FORET, R. Numerical simulation of the bolt head trimming process. In Engineering Mechanics 2005. Svratka: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. p. 51 ( p.)ISBN: 80-85918-93- 5.
  Detail

  FORET, R.; JAN, V.; ZLÁMAL, B.; SOPOUŠEK, J.; SVOBODA, M. Simulace strukturní stability svarových spojů žárupevných ocelí. In METAL 2005. 14. Ostrava: TANGER s.r.o., 2005. p. 53 ( p.)ISBN: 80-86840-13- 1.
  Detail

  PETRUŠKA, J.; BOŘKOVEC, J.; FORET, R. Optimal Tool Geometry for Bolt Head Trimming. In 22nd Danubia Adria Symposium. Parma: University of Parma, 2005. p. 260-261.
  Detail

  SOPOUŠEK, J., FORET, R. Carbon and Nitrogen Redistribution in Weld Joints of Heat Resistant Steels. In Super - High Strength Steels. Roma. Italy: AIM - Associazione Italiana di Metallurgia, 2005. p. 60 ( p.)
  Detail

  PETRUŠKA, J., BOŘKOVEC, J., FORET, R. PROCES OSTŘIŽENÍ HLAV ŠROUBŮ. In Computational Mechanics 2005. Plzeň: ZČU Plzeň, 2005. p. 471 ( p.)ISBN: 80-7043-400- 7.
  Detail

  ZLÁMAL, B.; FORET, R.; JAN, V.; SOPOUŠEK, J.; BURŠÍK, J. Simulation of Interstitials Redistribution in Dissimilar Welds of Heat- resistant Steels with Increased Nitrogen Content. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2005, vol. 86, no. 308, p. 311-316. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

 • 2004

  Sopuošek,J., Foret, R. , Zlámal, B. SIMULATION OF STRUCTURAL STABILITY OF WELD JOINTS OF HEAT- RESISTANT STEELS. In Thermodynamics of Alloys TOFA 2004. Vídeň: Universita Vienna & Austrian Chemical Society, 2004. p. P28 ( p.)
  Detail

  FORET, R.; MATUŠEK, P. VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHNICKÉ VLASTNOSTI OCELI 24CrMo5- 4. Kovárenství, 2004, vol. 2004, no. 24, p. 5-10. ISSN: 1213- 9289.
  Detail

  FORET, R., HRUBEŠ, J., JANOVÁ, D. Příčiny zkřehnutí odlitků z nízkolegované CrNiMo oceli. In International Conference on Fractography 94. 1. Košice: ÍMR- SAS Košíce, 2004. p. 106 ( p.)
  Detail

  JAN, V., SOPOUŠEK, J. Weld Joint Simulations of Heat- Resistant Steels. Archives of Metallurgy and Materials, 2004, vol. 49, no. 3, p. 469 ( p.)ISSN: 1733- 349.
  Detail

  JAN, V., SOPOUŠEK, J., FORET, R. Simulation of dissimilar weld joints of steel P91. Science and Technology of Welding and Joinig, 2004, vol. 9, no. 1, p. 59 ( p.)ISSN: 1362- 1718.
  Detail

 • 2003

  FORET, R. Výpočet rovnovážných stavů ve vysokolegovaných chromových ocelích. In Metal 2003, 12. mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Ostrava: Tanger s.r.o. Ostrava, 2003. p. 120 ( p.)ISBN: 80-85988-73- 9.
  Detail

 • 2002

  FORET, R., MATUŠEK, M., ŠVEJCAR, J. Hodnocení náchylnosti oceli 15 230 k popouštěcí křehkosti. Acta Metallurgica Slovaca, 2002, vol. 8, no. 3, p. 83 ( p.)ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  FIALA, J., SCHINDLER, I., FORET, R., NĚMEČEK, S. Sledování struktury konstrukčních materiálů a její degradace rtg. difrakcí. Strojnícky časopis, 2002, vol. 53, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 0039- 2472.
  Detail

  FORET, R., UNUCKA, P., SVOBODA, M., KROUPA, A. Structural stability of low-alloy creep- resistant steels. In Thermodynamics of Alloys TOFA 2002, Book of abstracts. Rome, Italy: Centro Stampa dÁteneo, Universitá degli studi di Roma La Sapienza, 2002. p. PO53 ( p.)
  Detail

  FORET, R., BUCHAL, A. Hodnocení strukturní stability žáropevných ocelí rentgenovou difrakcí. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: Fakulta strojní ČVUT Praha a Škoda Výzkum s.r.o., 2002. p. 207 ( p.)ISBN: 80-01-02545- 4.
  Detail

  JAN, V., SOPOUŠEK, J., FORET, R. Predikce fázového složení žárupevných ocelí. In Metal 2002, 11. mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Ostrava: Tanger spol. s r.o., Ostrava, 2002. p. 52 ( p.)ISBN: 80-85988-73- 9.
  Detail

  FORET, R., UNUCKA, P., KROUPA, A., SVOBODA, M. Změny chemického a fázového složení karbidů v nízkolegované žáropevné oceli během exploatace. In Metal 2002, Sborník přednášek. Ostrava: Tanger spol. s r.o., Ostrava, 2002. p. 50 ( p.)ISBN: 80-85988-73- 9.
  Detail

  FORET, R., MILLION, B., SVOBODA, M., STRÁNSKÝ, K. Structural stability of dissimilar weld joints of steel P91. Science and Technology of Welding and Joinig, 2002, vol. 6, no. 6, p. 405 ( p.)ISSN: 1362- 1718.
  Detail

 • 2001

  FORET, R., KRUMPOS, J., SOPOUŠEK, J., SVOBODA, M., VŘEŠŤÁL, J. Phase Analysis of Creep-Resistant Fe-C-Cr-Mo-Mo-V(W) Steels after Long- Term Service Exposure. 2001, vol. 92, no. 307, p. 310 ( p.)ISSN: 044- 3093.
  Detail

  JAN, V., FORET, R., VŘEŠŤÁL, J., SOPOUŠEK, J. Prediction of phase transformations in heat- resistant steels. In JUNIORMAT 01. VUT, Brno: 2001. p. 172 ( p.)ISBN: 80-214-1885- 0.
  Detail

  FORET, R., STRÁNSKÝ, K., MILLION, B., REK, A. Zpětná difúze uhlíku ve svarech ocelí. In Technológia 2001. Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2001. p. 595 ( p.)ISBN: 80-227-1567- 0.
  Detail

  FORET, R., STRÁNSKÝ, K., MILLION, B., REK, A. Zpětná difúze uhlíku ve svarech ocelí. In TECHNOLÓGIA 2001. Bratislava: Slovenská technická universita v Bratislavě, 2001. p. 595 ( p.)ISBN: 80-227-1567- 0.
  Detail

  FORET, R., STRÁNSKÝ, K., KRUMPOS, J., KROUPA, A. Hodnocení strukturní stability nízkolegovaných žáropevných ocelí. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2001, vol. 2001, no. 279, p. 101 ( p.)ISSN: 1429- 6055.
  Detail

 • 2000

  FORET, R., KRUMPOS, J., STRÁNSKÝ, K. The influence of long-term exploitation on the mechanical properties of high-pressure casings in stean turbines. In FRAKTOGRAFIA- FRACTOGRAPHY 2000. Stará Lesná, Slovenská republika: IMR SAS Košice, 2000. p. 376 ( p.)ISBN: 80-968468-3- 3.
  Detail

  FORET, R., STRÁNSKÝ, K., MILLION, B., SVOBODA, M. The Structural Stability of Heterogeneous Weld Joints of Steel P91. In Steels and Materials for Power Plants, EUROMAT - Volume 7. WILEY-VCH Weinheim-New Yor-Chichester-Brisbane-Singapore- Toronto: DGM Detsche Gesellschaft fur Materialkunde e.V., Willwey - VCH, 2000. p. 384 ( p.)ISBN: 3-527-30195- X.
  Detail

 • 1999

  FORET, R., STRÁNSKÝ, K., PILOUS, V. Redistribuce vodíku ve svarových spojích ocelí. Část I. Svarové spoje Fe-H-C-i typu austenit/austenit. Kovové materiály, 1999, vol. 37, no. 2, p. 85-95. ISSN: 0023- 432X.
  Detail

  FORET, R., STRÁNSKÝ, K., MILLION, B., REK, A. Redistribuce uhlíku během dlouhodobého provozu svarových spojů chromových žárupevných ocelí. Kovové materiály, 1999, vol. 37, no. 5, p. 314 ( p.)ISSN: 0023- 432X.
  Detail

  FORET, R., STRÁNSKÝ, K., SVOBODA, M., ZAKOPALOVÁ, K., PODSTRANSKÁ, I. Strukturní stabilita heterogenních svarových spojů oelli P91. In METAL 99 8. mezinárodní metalurgický veletrh a symposium. Ostrava, CZ: Tanger spol. s r.o. Ostrava, 1999. p. 208 ( p.)ISBN: 80-85988-38- 0.
  Detail

 • 1998

  FORET, R., STRÁNSKÝ, K., KRUMPOS, J., MILLION, B., PILOUS, V. The breakdown of welded joints in service as a result of reduced structural stability. In Integrity of High- Temperature Welds. Nottingham, UK: IME-Institute of Mechanical Engineers, London, 1998. p. 216 ( p.)ISBN: 1-88058- 14.
  Detail

 • 1997

  FORET, R., AMBROŽ, O. Analysis of the Reasons for Cracking of Welded Joints. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej Seria Mechanika, 1997, vol. 235/ 97, no. 1, p. 49 ( p.)ISSN: 0209- 0848.
  Detail

 • 1995

  FORET, R., ŠUBA, J. Segregace nečistot a jejich vliv na vlastnosti ocelových odlitků. Slévárenství, 1995, vol. XLIII, no. 2, p. 78 ( p.)ISSN: 0037- 6825.
  Detail

 • 1994

  FORET, R., STRÁNSKÝ, K. Influence of Long- Term Service Exposure on Microstructure and Mechanical properties of Steam Turbine Casings. In EUROMAT 94. Balatonszéplak, Maďarsko: B. Vorsatzand E. Szoke, 1994. p. 550 ( p.)
  Detail

  FORET, R., ŠUBA, J. Intergranural Brittleness of Steam Turbine Casings after Long- Term Service. In Medzinarodná fraktografická konferencia. Stará Lesná, SR: VTEI- ÚMV SAV Košice, 1994. p. 106 ( p.)
  Detail

  FORET, R., STRÁNSKÝ, K., KRUMPOS, J. Degradace vlastností skříní parních turbín během dlouhodobého provozu. Část I. Strukturní stabilita. Materiálové inžinierstvo, 1994, vol. 1, no. 2, p. 1 ( p.)ISSN: 1335- 0803.
  Detail

  FORET, R., STRÁNSKÝ, K., KRUMPOS, J. Degradace vlastností skříní parních turbín během dlouhodobého provozu. Část II. Mechanické vlastnosti a působící degradační mechanizmy. Materiálové inžinierstvo, 1994, vol. 1, no. 2, p. 9 ( p.)ISSN: 1335- 0803.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.