prof. Ing.

Rudolf Foret

CSc.

FME, IMSE DMM – Head of sub-department

+420 54114 3191
foret@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.

Projects

 • 2019

  TN01000071, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2017

  Použití technologie EB k modifikaci povrchu kovových materiálů a k přetavování vrstev nanesených zejména technologií cold-spray., zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  Heterogenní svary a modifikace povrchů progresivních kovových materiálů elektronovým svazkem, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Testování a modelování chování miniaturních těles pro měření lomové houževnatosti, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Studium mikrostrukturní stability moderních žáropevných austenitických ocelí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Vysokoteplotní strukturní stabilita heterogenních svarových spojů typu austenit/ferit, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  FT-TA3/108, Vývoj a výzkum statistického modelování procesu výroby odlitků z tvárné litiny za účelem minimalizace vzniku bodlin, zahájení: 01.03.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2003

  GA106/03/0636, Teoretické modelování a experimentální studium strukturní stability moderních žárupevných ocelí a jejich svarů, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  OE118, Vývoj technologie a robotického pracoviště pro nanášení otěruvzdorných materiálů na strojní součásti, zahájení: 01.02.2002, ukončení: 30.11.2004
  Detail

 • 2000

  GA106/00/0855, Kinetika precipitace karbidů v Cr-Mo ocelích, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 1997

  GA106/97/1124, Strukturní stabilita svarových spojů chromových žárupevných ocelí a jejich degradace během dlouhodobého provozu, zahájení: 01.01.1997, ukončení: 31.12.1999
  Detail

  GA106/97/0752, Provozní spolehlivost a degradační procesy energetických zařízení, zahájení: 01.01.1997, ukončení: 31.12.1999
  Detail