Publication detail

PROCES OSTŘIŽENÍ HLAV ŠROUBŮ

Original Title

PROCES OSTŘIŽENÍ HLAV ŠROUBŮ

Czech Title

PROCES OSTŘIŽENÍ HLAV ŠROUBŮ

Language

cs

Original Abstract

Ostřižení hlavy šroubů je simulováno pomocí systému LS-Dyna.

Czech abstract

Ostřižení hlavy šroubů je simulováno pomocí systému LS-Dyna.

BibTex


@inproceedings{BUT16150,
 author="Jindřich {Petruška} and Jan {Bořkovec} and Rudolf {Foret}",
 title="PROCES OSTŘIŽENÍ HLAV ŠROUBŮ",
 annote="Ostřižení hlavy šroubů je simulováno pomocí systému LS-Dyna.",
 address="ZČU Plzeň",
 booktitle="Computational Mechanics 2005",
 chapter="16150",
 institution="ZČU Plzeň",
 year="2005",
 month="november",
 pages="471",
 publisher="ZČU Plzeň",
 type="conference paper"
}