doc. RNDr.

Pavel Smrž

Ph.D.

FIT – Associate professor

+420 54114 1282
smrz@fit.vutbr.cz

Send BUT message

doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Moderní metody zpracování, analýzy a zobrazování multimediálních a 3D dat, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  MuSiC - Mnohoúrovňová bezpečnost v kritických aplikacích počítačových systémů, zahájení: 01.06.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  LTC18006, Rozsáhlá extrakce informací a využití herních principů (gamifikace) pro osvojování nových jazyků na základě "moudrosti davů" (crowdsourcingu), zahájení: 01.06.2018, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  LTC18054, Pokročilé sémantické obohacování vícejazyčných kolekcí literárních textů, zahájení: 01.06.2018, ukončení: 31.10.2021
  Detail

  8A18011, From the cloud to the edge - smart IntegraTion and OPtimisation Technologies for highly efficient Image and VIdeo processing Systems, zahájení: 01.06.2018, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments, zahájení: 01.04.2018, ukončení: 31.08.2021
  Detail

  DG18P02OVV055, Pokročilá extrakce a rozpoznávání obsahu tištěných a rukou psaných digitalizátů pro zvýšení jejich přístupnosti a využitelnosti, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Assessing and Enhancing Emotional Competence for Well-Being (ECoWeB) in the Young: A principled, evidence-based, mobile-health approach to prevent mental disorders and promote mental well-being, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  SAUCE - Smart Asset re-Use in Creative Environments, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  TH03010330, BOREC - Barevný Obraz v prostředí "Realtime Embedded Computing", zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Cross-CPP - Ecosystem for Services based on integrated Cross-sectorial Data Streams from multiple Cyber Physical Products and Open Data Sources, zahájení: 01.12.2017, ukončení: 30.11.2020
  Detail

  Advanced Semantic Enrichment of Multi-Language Literary Text Collections, zahájení: 03.11.2017, ukončení: 02.11.2021
  Detail

  User Activity Analysis and Emotional Competence Assessment for Investigation of Problematic Usage of the Internet, zahájení: 23.10.2017, ukončení: 22.10.2021
  Detail

  WearableRobots - Advanced Collaborative Aspects of Wearable Robotic Systems, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 14.03.2021
  Detail

  TJ01000352, Spolupracující robot 2.0: vnímání pracovního prostředí, uživatelské rozhraní založené na rozšířené realitě, snadné nasazení a rekonfigurace, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 31.08.2019
  Detail

  enetCollect - Large-Scale Information Extraction and Gamification for Crowdsourced Language Learning, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 06.03.2021
  Detail

  FV20512, Výzkum a vývoj diagnostické jednotky pro tvářecí stroje, zahájení: 01.04.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  MegaModelling at Runtime - scalable model-based framework for continuous development and runtime validation of complex systems, zahájení: 01.04.2017, ukončení: 31.03.2020
  Detail

  VI20172020068, Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Zpracování, zobrazování a analýza multimediálních a 3D dat, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  DG16P02R006, CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím Centrálního portálu knihoven (CPK), zahájení: 01.03.2016, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  LQ1602, IT4Innovations excellence in science, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2015

  LF15012, CEPTIS - Vestavěná výpočetní platforma pro dopravu, průmysl a dohled, zahájení: 01.10.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Social Semantic Emotion Analysis for Innovative Multilingual Big Data Analytics Markets, zahájení: 01.04.2015, ukončení: 31.03.2017
  Detail

 • 2014

  TA04011606, Využití moderních technik zpracování obrazových dat a počítačového plánování v traumatologii, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  7H14011, Embedded multi-core systems for mixed criticality applications in dynamic and changeable real-time environments, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 31.03.2017
  Detail

  7H14002, Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Video and Image Processing, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  7H14003, Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems, zahájení: 01.02.2014, ukončení: 31.01.2017
  Detail

  Zpracování, rozpoznávání a zobrazování multimediálních a 3D dat, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  7H13004, HoliDes - Holistic Human Factors and System Design of Adaptive Cooperative Human-Machine Systems, zahájení: 01.10.2013, ukončení: 30.09.2016
  Detail

  Java platform for hIgh PErformance and Real-time large scale data management (JUNIPER), zahájení: 01.09.2013, ukončení: 30.11.2015
  Detail

  SCAlable Preservation Environments (SCAPE), zahájení: 01.09.2013, ukončení: 30.09.2014
  Detail

  7E13047, Applying Pilots Models for Safer Aircraft, zahájení: 01.09.2013, ukončení: 31.08.2016
  Detail

 • 2012

  7E13044, Intelligent Management Platform for Advanced Real-Time media processes, zahájení: 01.11.2012, ukončení: 31.10.2015
  Detail

  7HZC13005, Portable and Predictable Performance on Heterogeneous Embedded Manycores, zahájení: 01.09.2012, ukončení: 31.10.2015
  Detail

  7H12006, ConstRaint and Application driven Framework for Tailoring Embedded Real-time Systems, zahájení: 01.06.2012, ukončení: 30.09.2015
  Detail

  TE01020415, Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací, zahájení: 01.05.2012, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TA02030841, Výzkum a vývoj možností monitorování a ovlivňování pohybu vozidel na silnicích nižších tříd v ČR, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TA02030835, D-NOTAM, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  7E12061, Open-Source API and Platform for Multiple Clouds, zahájení: 01.09.2011, ukončení: 28.02.2013
  Detail

  7E12056, SRS - Multi-Role Shadow Robotic System for Independent Living, zahájení: 01.09.2011, ukončení: 30.04.2013
  Detail

  7E12055, GLOCAL: Event-based Retrieval of Networked Media, zahájení: 01.07.2011, ukončení: 30.11.2012
  Detail

  TA01010931, Systém pro podporu vyhodnocování metody FISH, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  ED1.1.00/02.0070, The IT4Innovations Centre of Excellence, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Robust & Safe Mobile Co-operative Autonomous Systems, zahájení: 01.04.2010, ukončení: 30.04.2013
  Detail

  Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat, zahájení: 01.04.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  TA2 - Together Anywhere, Together Anytime, zahájení: 15.03.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  7H10012, Embedded Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control: Towards the Asset-aware and Self-Recovery Factory, zahájení: 01.03.2010, ukončení: 28.02.2013
  Detail

  Medical Ecosystem-Personalized Event-based Surveillance, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 30.06.2012
  Detail

 • 2008

  7E08063, Emerging, Collective Intelligence for personal, organisational and social use, zahájení: 01.04.2008, ukončení: 31.03.2011
  Detail

  7E08040, Knowledge in a Wiki, zahájení: 01.03.2008, ukončení: 28.02.2011
  Detail

 • 2007

  MSM0021630528, Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2006

  2B06052, Biomarker - Vytipování markerů, screening a časná diagnostika nádorových onemocnění pomocí vysoce automatizovaného zpracování multidimenzionálních biomedicínských obrazů, zahájení: 01.07.2006, ukončení: 30.06.2011
  Detail

  CARETAKER - Content Analysis and REtrieval Technologies to Apply Knowledge Extraction to massive Recording, zahájení: 01.03.2006, ukončení: 30.09.2008
  Detail

 • 2005

  Integrační modul terciárního vzdělávání smyslově postižených, zahájení: 01.09.2005, ukončení: 30.09.2007
  Detail

  LC-Star 2 - Lexica and Corpora for Speech-to-Speech Translation Components 2, zahájení: 05.04.2005, ukončení: 05.04.2009
  Detail

 • 2002

  Syntaktická analýza přirozeného jazyka, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.08.2002
  Detail