doc. RNDr.

Pavel Smrž

Ph.D.

FIT – Associate professor

+420 54114 1282
smrz@fit.vutbr.cz

Send BUT message

doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D.

Creative activities

 • SMRŽ, P.; SCHMIDT, M.; ZUZAŇÁK, J.; PŘIBYL, B.; NAVRÁTIL, J.; LÁNÍK, A.; BURGET, L.; CIPR, T.; FAPŠO, M.; GLEMBEK, O.; GRÉZL, F.; CHALUPNÍČEK, K.; KARAFIÁT, M.; MATĚJKA, P.; SCHWARZ, P.; SZŐKE, I.: SpeechTagging; Speech Tagging. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=157. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=157. (software)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=157, number of downloads: 2
  Detail

 • ZUZAŇÁK, J.; PŘIBYL, B.; LÁNÍK, A.; SMRŽ, P.: ImageProcessingServer; Image Processing Server. http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php.cs?id=165. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php.cs?id=165. (software)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php.cs?id=165, number of downloads: 1
  Detail

 • POLOK, L.; SMRŽ, P.: RandomIngexing_GPU; Random Indexing on GPU. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=172. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=172. (software)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=172, number of downloads: 1
  Detail

 • DYTRYCH, J.; SMRŽ, P.: KiWiAnnotS; Server for sharing annotations. http://nlp.fit.vutbr.cz/annotations/server/server.zip. URL: http://nlp.fit.vutbr.cz/annotations/server/server.zip. (software)
  http://nlp.fit.vutbr.cz/annotations/server/server.zip, number of downloads: 1
  Detail

 • SCHMIDT, M.; SMRŽ, P.: KiWiIES; KiWi Information Extraction Service. http://code.google.com/p/kiwi/. URL: http://code.google.com/p/kiwi/. (software)
  http://code.google.com/p/kiwi/, number of downloads: 1
  Detail

 • POLOK, L.; SMRŽ, P.: CLucene_indexer; CLucene indexing tool. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=177. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=177. (software)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=177, number of downloads: 1
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.: ADFSN; Analysis of data from social networks. http://athena3.fit.vutbr.cz:12780/xrylko00/archiv/meco.tar. URL: http://athena3.fit.vutbr.cz:12780/xrylko00/archiv/meco.tar. (software)
  http://athena3.fit.vutbr.cz:12780/xrylko00/archiv/meco.tar, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠPERKA, S.; SMRŽ, P.: connexion; Connexion. https://bitbucket.org/.beho/connexion/overview. URL: https://bitbucket.org/.beho/connexion/overview. (software)
  https://bitbucket.org/.beho/connexion/overview, number of downloads: 1
  Detail

 • ŽÁK, P.; HRADIŠ, M.; SMRŽ, P.; ZEMČÍK, P.: SharedImagePreprocessing; Shared Image Preprocessing. SourceForge (http://sourceforge.net/projects/sminterface) http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cs?id=209. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/209/. (software)
  https://www.fit.vut.cz/research/product/209/, number of downloads: 2
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.; SZNAPKA, J.; ŠAFÁŘ, M.: BURGeoN; BUT Recognizer of GeoNames. www.fit.vutbr.cz/~iotrusina/BURGeoN-0.1.tar.gz. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/228/. (software)
  https://www.fit.vut.cz/research/product/228/, number of downloads: 1
  Detail

 • HELLER, S.; LOKAJ, T.; OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.: reSearcher; Homepage reSearcher. http://athena3.fit.vutbr.cz:55555/. URL: http://athena3.fit.vutbr.cz:55555/. (software)
  http://athena3.fit.vutbr.cz:55555/, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠPERKA, S.; ŠKODA, P.; SMRŽ, P.: mosaic-but-app; Cloud Information Extractor from Scientific Papers. https://bitbucket.org/.beho/mosaic-but-app. URL: https://bitbucket.org/.beho/mosaic-but-app. (software)
  https://bitbucket.org/.beho/mosaic-but-app, number of downloads: 1
  Detail

 • DYTRYCH, J.; KLEBAN, M.; LOUKOTA, P.; SMRŽ, P.; CUDRÁK, M.; PĚNKAVA, P.: AEd; Annotation editor. http://knot.fit.vutbr.cz/annotations/AEd.zip. URL: http://knot.fit.vutbr.cz/annotations/AEd.zip. (software)
  http://knot.fit.vutbr.cz/annotations/AEd.zip, number of downloads: 1
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.; JEŘÁBEK, J.; MAREK, T.; RYLKO, V.; SZNAPKA, J.; ŠAFÁŘ, M.; UHERČÍK, M.: M-Eco WP3 package; Content collector and document analysis for the M-Eco project. https://github.com/iotrusina/M-Eco-WP3-package. URL: https://github.com/iotrusina/M-Eco-WP3-package. (software)
  https://github.com/iotrusina/M-Eco-WP3-package, number of downloads: 1
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.; SZNAPKA, J.; ŠAFÁŘ, M.: Decipher NER+IR; Decipher NER a Decipher IE. www.fit.vutbr.cz/~iotrusina/Decipher_NER+IE.tar.gz. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/287/. (software)
  https://www.fit.vut.cz/research/product/287/, number of downloads: 1
  Detail

 • HRADIŠ, M.; KOLÁŘ, M.; KRÁL, J.; LÁNÍK, A.; NOHEJL, P.; PROCHÁZKA, V.; SMRŽ, P.; ZEMČÍK, P.: ITS; ITS. http://medusa.fit.vutbr.cz/its.zip. URL: http://medusa.fit.vutbr.cz/its.zip. (software)
  http://medusa.fit.vutbr.cz/its.zip, number of downloads: 1
  Detail

 • POLOK, L.; ILA, V.; SMRŽ, P.; SVOBODA, P.; ŠOLONY, M.; ZEMČÍK, P.: GPUSM; GPU Accelerated Similarity Matrix Module. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?file=%2Fproduct%2F302%2FSimilarityMatrix_on_GPU_src.zip&id=302¬itle=1. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?file=%2Fproduct%2F302%2FSimilarityMatrix_on_GPU_src.zip&id=302¬itle=1. (software)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?file=%2Fproduct%2F302%2FSimilarityMatrix_on_GPU_src.zip&id=302¬itle=1, number of downloads: 3
  Detail

 • HULÍK, R.; ŠPANĚL, M.; SMRŽ, P.: OMToolkit; OMToolkit - The polygonal mesh processing toolkit. https://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=305¬itle=1. URL: https://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=305¬itle=1. (software)
  https://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=305¬itle=1, number of downloads: 3
  Detail

 • POLOK, L.; ILA, V.; SEEMAN, M.; SMRŽ, P.; SVOBODA, A.; ŠOLONY, M.; ZEMČÍK, P.: ADPXDec; Accelerated DPX decoder. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=326. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=326. (software)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=326, number of downloads: 3
  Detail

 • POLOK, L.; SEEMAN, M.; ILA, V.; SMRŽ, P.; ŠOLONY, M.; ZEMČÍK, P.: SNAPPI; SNAPPER Image Postprocess. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=327. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=327. (software)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=327, number of downloads: 3
  Detail

 • DYTRYCH, J.; SMRŽ, P.; CUDRÁK, M.; PETR, M.; KOPECKÝ, M.; KUBÍK, L.; STRECHA, J.; PĚNKAVA, P.; LOSKOT, R.; LOUKOTA, P.; MACHÁČEK, J.; ŽUREK, A.; KLEBAN, M.; KRATOCHVÍLOVÁ, M.: 4ADrupal; Annotation system for Drupal. http://knot.fit.vutbr.cz/annotations/4A_System_Drupal.zip. URL: http://knot.fit.vutbr.cz/annotations/4A_System_Drupal.zip. (software)
  http://knot.fit.vutbr.cz/annotations/4A_System_Drupal.zip, number of downloads: 1
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.: Decipher SA; Decipher Semantic Annotator. http://knot09.fit.vutbr.cz:8090/http://knot.fit.vutbr.cz/annotations/server/NER.zip. URL: http://knot09.fit.vutbr.cz:8090/http://knot.fit.vutbr.cz/annotations/server/NER.zip. (software)
  http://knot09.fit.vutbr.cz:8090/http://knot.fit.vutbr.cz/annotations/server/NER.zip, number of downloads: 3
  Detail

 • ŠKODA, P.; ŠPERKA, S.; SMRŽ, P.: mosaic-vendormodule-cloudstack; CloudStack vendor module for mOSAIC. https://bitbucket.org/.beho/mosaic-agency-vendors/. URL: https://bitbucket.org/.beho/mosaic-agency-vendors/. (software)
  https://bitbucket.org/.beho/mosaic-agency-vendors/, number of downloads: 1
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.: SA; Semantic Annotator. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=406. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=406. (software)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=406, number of downloads: 1
  Detail

 • HRADIŠ, M.; SVOBODA, P.; KOLÁŘ, M.; ZEMČÍK, P.; SMRŽ, P.: DITP; Distributed Image Tagging and Processing. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/?id=409. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/?id=409. (software)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/?id=409, number of downloads: 2
  Detail

 • SEEMAN, M.; BAŘINA, D.; POLOK, L.; SMRŽ, P.; ZEMČÍK, P.: InFocus; In-Focus detector. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?file=%2Fproduct%2F412%2Finfocus_2014-12-03_to-FL_.zip&id=412¬itle=1. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?file=%2Fproduct%2F412%2Finfocus_2014-12-03_to-FL_.zip&id=412¬itle=1. (software)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?file=%2Fproduct%2F412%2Finfocus_2014-12-03_to-FL_.zip&id=412¬itle=1, number of downloads: 3
  Detail

 • DOLEŽAL, J.; SMRŽ, P.; DYTRYCH, J.; OTRUSINA, L.; KOUŘIL, J.: SEC; Semantic Enrichment Component. http://sec.fit.vutbr.cz/. URL: http://sec.fit.vutbr.cz/. (software)
  http://sec.fit.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.: WTF-LOD; WTF-LOD Extractor. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=480. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=480. (software)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=480, number of downloads: 1
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.: BLOGS4ME; Blogs downloader for MixedEmotions project. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=481. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=481. (software)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=481, number of downloads: 1
  Detail

 • DYTRYCH, J.; KOUŘIL, J.; KARÁSEK, M.; SMRŽ, P.; DOLEŽAL, J.; OTRUSINA, L.: corpproc; Corpora Processing Software. http://knot.fit.vutbr.cz/corpproc/. URL: http://knot.fit.vutbr.cz/corpproc/. (software)
  http://knot.fit.vutbr.cz/corpproc/, number of downloads: 1
  Detail

 • KLICNAR, L.; BERAN, V.; POLOK, L.; BAŘINA, D.; SMRŽ, P.; ZEMČÍK, P.: VideoSync; Video Synchronization Tool. VideoSynchronization.zip. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/450/. (software)
  https://www.fit.vut.cz/research/product/450/, number of downloads: 2
  Detail

 • SMRŽ, P.; KURÁK, O.; OTRUSINA, L.: CPKclassifier; Automatický klasifikátor pro Centrální portál knihoven. https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKclassifier. URL: https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKclassifier. (software)
  https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKclassifier, number of downloads: 1
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.: CPKLinkedOpenDataLinker; Softwarové nástroje pro poloautomatické provazování katalogizačních záznamů s databází národních autorit a relevantními národními zdroji LOD (Linked Open Data). https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKLinkedOpenDataLinker. URL: https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKLinkedOpenDataLinker. (software)
  https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKLinkedOpenDataLinker, number of downloads: 1
  Detail

 • FAJČÍK, M.; BURGET, L.; SMRŽ, P.: RU19; Official implementation of BUT-FIT's solution from Rumoureval2019 competition. https://github.com/MFajcik/RumourEval2019. URL: https://github.com/MFajcik/RumourEval2019. (software)
  https://github.com/MFajcik/RumourEval2019, number of downloads: 0
  Detail

 • OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.: CPKFulltextAnalyser; Software pro doplňování informací o původcích dokumentů a dalších metadat na základě analýzy plných textů dokumentů. https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKFulltextAnalyser. URL: https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKFulltextAnalyser. (software)
  https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKFulltextAnalyser, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.