Project detail

Rozsáhlá extrakce informací a využití herních principů (gamifikace) pro osvojování nových jazyků na základě "moudrosti davů" (crowdsourcingu)

Duration: 01.06.2018 — 28.02.2021 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Cílem projektu je přispět k aktivitám COST Akce CA 16105 - enetCollect - v oblastech souvisejících s rozsáhlou extrakcí informací z webových zdrojů a gamifikací přípravy a anotování multimediálního obsahu, vhodného pro učení jazyků. Budeme se zabývat pokročilými metodami efektivního stahování webových zdrojů a sémantického obohacování shromážděného materiálu, stejně jako moderními technologiemi interakce člověka s počítačem, vtahujícími uživatele do procesu osvojování jazyků formou hry.

Description in English
The project aims at contributing to the activities of COST Action CA 16105 - enetCollect - in the areas related to large-scale information extraction from the web and gamification of the preparation and the annotation of multimedia content suitable for various language learning activities. We will explore advanced methods for web-scale crawling and semantic enrichment of the collected material as well as modern human-computer interaction technologies engaging users in the process of acquisition of languages in the form of a game.

Keywords
Gamifikace; Učení jazyků; Extrakce informací; Crowdsourcing

Key words in English
Gamification; Language learning; Extraction of information; Crowdsourcing

Mark

LTC18006

Default language

Czech

People responsible

Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
- hlavní řešitel (2018-06-01 - 2021-02-28)

Units

Funding resources

-
- part funder (2018-06-01 - 2021-02-28)