Project detail

MuSiC - Mnohoúrovňová bezpečnost v kritických aplikacích počítačových systémů

Duration: 01.06.2018 — 31.12.2020 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Projekt je spojen s návrhem mezinárodního projektu MuSiC (Multi-level Security for Critical Services) podaného v rámci klastru Eureka/Penta konsorciem 17 evropských partnerů z pěti zemí (Francie, Španělsko, Belgie, Finsko a Česká republika). Tento mezinárodní projekt je zaměřen na vývoj technologie pro zabezpečení komunikujících vestavěných systémů proti útokům zvenčí. Uvažované řešení díky silnému konsorciu zahrne jak hardware těchto systémů (procesorová deska s vhodným procesorem podporujícím zabezpečenou zónu), zabezpečené prvky připojené k procesorové desce, zabezpečené výpočetní prostředí, komunikační vrstvu i ověření navržených technologií na případových studiích z oblasti systémů sledování dopravy a veřejného osvětlení a systémů ochrany osob a řešení katastrof.

Description in English
The project is linked to the proposal of the international project MuSiC, signed under the Eureka / Penta cluster, by consortium of 17 European partners from five countries (France, Spain, Belgium, Finland and the Czech Republic). This international project focuses on the development of technologies for the security of embedded systems against external attacks. The solution includes both the hardware of these systems, the secured elements attached to the CPU, the secure computing environment, the communication layer, and the verification of the proposed technologies for case studies from the field of traffic monitoring and public lighting, and personal protection and disaster management systems, considered by a strong consortium.

Keywords
Bezpečnost; vestavěné systémy

Key words in English
Security; embedded systems 

Mark

LTE217

Default language

Czech

People responsible

Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
- hlavní řešitel (2018-06-01 - 2020-12-31)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2020-12-31)

Units

Department of Computer Graphics and Multimedia
- (2018-06-01 - 2020-12-31)
Faculty of Information Technology
- (2017-10-02 - 2020-12-31)

Funding resources

-
- whole funder (2018-06-01 - 2020-12-31)