Ing.

Pavel Hanák

Ph.D.

FEEC, UTKO – Assistant professor

+420 54114 6919
hanakp@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Pavel Hanák, Ph.D.

Publications

 • 2019

  FUJDIAK, R.; MAŠEK, P.; HANÁK, P.; ŠTŮSEK, M.; KRAJSA, O.; POKORNÝ, J.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J. Závěrečná zpráva pro dohled nad katodickými stanicemi. Brno: 2019. p. 1-59.
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; HANÁK, P.; JOHN, F. Optovláknový senzor mechanických vibrací. In LA59 - Sborník příspěvků multioborové konference LASER59. Brno, ČR: AV ČR, Ústav přístrojové techniky, 2019. p. 25-27. ISBN: 978-80-87441-26-8.
  Detail

 • 2017

  HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; HANÁK, P. Universal Voltage Conveyor and its Novel Dual-Output Fully- Cascadable VM APF Application. Applied Sciences - Basel, 2017, vol. 7, no. 3, p. 1-8. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2016

  MÜNSTER, P.; VOJTĚCH, J.; HORVÁTH, T.; HAVLIŠ, O.; HANÁK, P.; ČUČKA, M.; FILKA, M. Simultaneous transmission of distributed sensors and data signals. In 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2016. p. 761-764. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
  Detail | WWW

 • 2014

  VRBA, K.; HANÁK, P. Vybrané problémy konstrukce elektronických přístrojů pro integrovanou výuku VUT a VŠB- TUO. Vybrané problémy konstrukce elektronických přístrojů pro integrovanou výuku VUT a VŠB- TUO. 1. Technická 12, 616 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT, UTKO, 2014. p. 1-110. ISBN: 978-80-214-5071- 4.
  Detail | WWW

 • 2012

  HANÁK, P. Teze k disertační práci "Systémy pro generování impulsního magnetického vektorového potenciálu". Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně, edice PhD Thesis, sv. 656, ISBN: 978-80-214-4515- 4: Vutium, 2012. p. 1-32.
  Detail | WWW

 • 2011

  KUBÁNEK, D.; VRBA, K.; HANÁK, P. Inovace přístrojové techniky laboratoře Analogové techniky. výzk. zpráva. Brno: 2011. p. 1-9.
  Detail

 • 2010

  HANÁK, P.; VRBA, K. High-Voltage and High- Amperage Current Pulse Generator for Experimental Magnetic Therapy. In Advances in Communications, Computers, Systems, Circuits and Devices. 1. Puerto de la Cruz: NAUN & IEEEAM Press, 2010. p. 311-315. ISBN: 978-960-474-250- 9.
  Detail

  HANÁK, P.; VRBA, K.; ŠMIRG, O. Ampere- Range Linear Voltage Controlled Current Source and Generator ZS1. In The 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 1. Szent Ustvan krt. 7, Budapest: Asszisztencia Szerverzo Kft., 2010. p. 18-22. ISBN: 978-963-88981-0- 4.
  Detail

 • 2009

  HANÁK, P.; SYSEL, P.; VRBA, K. Verification of Modular Design of VoIP PBX with Analogue Telephone Lines. In Proceedings of the 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP' 2009. Budapest: Asszisztencia Szervezo Kft., 2009. p. 1-4. ISBN: 978-963-06-7716- 5.
  Detail

  HANÁK, P.; KUBÁNEK, D. Jednoduché testery 8-bitových A/D a D/ A převodníků pro laboratorní výuku. In International WORKSHOP RTT 2009, Research in Telecommunication Technology. 1. Praha, Česká republika: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 1-4. ISBN: 978-80-01-04411- 7.
  Detail

  HANÁK, P.; BACHOREC, T.; VRBA, K. Transient Simulation of Large Toroidal Coils for Use in High- Amperage Magnetic Therapy. In Proceedings of the 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP' 2009. Budapest: Asszisztencia Szervezo Kft., 2009. p. 1-5. ISBN: 978-963-06-7716- 5.
  Detail

 • 2008

  HANÁK, P.; VRBA, K.; KOHOUTEK, M. Single-Output, High- Amperage Digitally Controlled Current Pulse Generator for Magnetic Therapy. In Proceedings of 31th Telecommunications and Signal Processing conference. Budapest: Asszisztencia Szervezo Kft., 2008. p. 1-4. ISBN: 978-963-06-5487- 6.
  Detail

 • 2007

  HANÁK, P.; KUBÁNEK, D. Laboratorní cvičení z Analogové techniky. Kód TKO 07- 065. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. p. 1-47.
  Detail

  KUBÁNEK, D.; HANÁK, P. Inovace předmětů zaměřených na teorii elektronických obvodů - výzkumná zpráva k projektu reg. č. IS1860015. výzk. zpráva. Brno: 2007. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 2006

  Pavel Hanak, Kamil Vrba. An experimental device with flexible applicator suitable for dermal magnetic therapy. In Proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems, vol. 2. Technical University of Lodz: CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, 2006. p. 662 ( p.)ISBN: 83-921172-5- 5.
  Detail

  KOTON, J., VRBA, K., HANÁK, P. Frequency Filter with Current Conveyors for Signal Processing of Data-Buses Working in the Current- mode. In IEEE Computer Society. Los Alamitos, USA: Conference Publishing Services, 2006. p. 1-4. ISBN: 0-7695-2570- 9.
  Detail

  Doc. Ing. Ivan Rampl, CSc., Prof. Ing. Kamil Vrba, CSc., Ing. Pavel Hanák, Ing. Michal Kohoutek. Výzkum a vývoj experimentálního léčebného zařízení LMG- 4 pro kombinovanou magnetickou a optickou terapii. Brno: 2006. p. 1 ( p.)
  Detail

  Pavel Hanak, Kamil Vrba, Jaroslav Koton. Method of Magnetic Field Generation for Use in Dermal Magnetotherapy. In Proceedings of ICONS06 International Conference on Circuits and Systems. Los Alamitios, USA: IEEE Computer Society, Conference Publishing Services, 2006. p. 1-5. ISBN: 0-7695-2552- 0.
  Detail

 • 2005

  Pavel Hanak. Application of modern peripheral devices in microcontrollers for current sources control. In RTT 2005 Proceedings, 6th International Conference. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-248-0897- 8.
  Detail

  HANÁK, P. Použití tranzistoru LDMOS MRF9210 v nestandardním kmitočtovém pásmu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2005, vol. 2005, no. 37, p. 1 ( p.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail

 • 2004

  VRBA, K., BARTUŠEK, K., HANÁK, P., KOHOUTEK, M., KOULA, I. Výzkum a vývoj číslicově řízeného impulsního magnetického plošného pole. Brno: 2004. p. 1 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.