Ing.

Pavel Hanák

Ph.D.

FEEC, UTKO – Assistant professor

+420 54114 6919
hanakp@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Pavel Hanák, Ph.D.

Patents

 • 2020

  užitný vzor
  HANÁK, P.; MLÝNEK, P.; POSPÍCHAL, L.; GELNAR, P.; SOUČEK, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Česká, CZ: Výkonový transkonduktanční zesilovač se spínaným koncovým stupněm. 33996, užitný vzor. (2020)
  Detail

 • 2013

  užitný vzor
  SCHIMMEL, J.; VRBA, K.; HANÁK, P.; KOTON, J.; PŘIKRYL, L.; KRKAVEC, P.; Vysoké učení technické v Brně; DISK Multimedia, s.r.o.: Univerzální zařízení pro číslicové zpracování zvukových signálů. 25079, užitný vzor. (2013)
  Detail