prof. Ing.

Pavel Fiala

Ph.D.

FEEC, UTEE – Head of Department

+420 54114 6280
fialap@feec.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.

Patents

 • 2017

  patent
  FIALA, P.; NEŠPOR, D.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Radiofrekvenční identifikátor laditelný dielektrickými vložkami. 307127, patent. (2017)
  Detail

  patent
  FIALA, P.; URBAN, R.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Způsob dynamické alokace a využití radiofrekvenčního spektra pro kognitivní systém přenosu dat silně rušených prostor impulsními zdroji rušení a uspořádání pomocného systému k jeho provádění. 307123, patent. (2017)
  Detail

 • 2016

  patent
  SZABÓ, Z.; FIALA, P.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Filtr iontů pro senzor pro měření extrémně nízkých úrovní koncentrace vzdušných iontů. 306424, patent. (2016)
  Detail

  patent
  FIALA, P.; HOBST, L.; FRIEDL, M.; KOMÁRKOVÁ, T.; VUT v Brně: ZPŮSOB PRO VYHODNOCENÍ ROZLOŽENÍ A ORIENTACE FEROMAGNETICKÝCH ELEKTRICKY VODIVÝCH VLÁKEN V KOMPOZITNÍM MATERIÁLU A DETEKČNÍ ZAŘÍZENÍ K JEHO PROVÁDĚNÍ. 305882, patent. (2016)
  Detail

 • 2015

  patent
  FIALA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; SINGULE, V.; HADAŠ, Z.; Vysoké učení technické v Brně: Vibrační generátor pro výrobu elektrické energie. 305591, patent. Česká republika (2015)
  Detail

 • 2014

  užitný vzor
  FIALA, P.; URBAN, R.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1 60190 Brno, Česká republika: Dynamická alokace a využití radiofrekvenčního spektra pro kognitivní systém přenosu dat silně rušených prostor impulsními zdroji rušení. 27660, užitný vzor. (2014)
  Detail

  patent
  FIALA, P.; JANÍČEK, M.; Vysoké učení technické v Brně: Detonační systém určený k čištění solidifikačních věží. 304781, patent. (2014)
  Detail

 • 2013

  patent
  FIALA, P.; VUT v Brně: A photovoltaic element with an included resonator. EP2668717, patent. (2013)
  Detail

  patent
  FIALA, P.; VUT v Brně: Fotovoltaický element zahrnující rezonátor. 303866, patent. Praha., ČR (2013)
  Detail

 • 2010

  patent
  HADAŠ, Z.; ONDRŮŠEK, Č.; SINGULE, V.; FIALA, P.; Frank L.laczko - Allen, TX, US: ELECTROMAGNETIC VIBRATORY GENERATOR FOR LOW FREQENCY VIBRATIONS. 20100237719, patent. USA (2010)
  Detail

  patent
  FIALA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; Vysoké učení technické v Brně: ELECTROMAGNETIC VIBRATORY GENERATOR FOR LOW FREQUENCIES OF VIBRATIONS. EP2143193, patent. USA (2010)
  Detail

 • 2008

  patent
  HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č.; FIALA, P.; Vysoké učení technické Brno, Brno, CZ: ELEKTROMAGNETICKÝ VIBRAČNÍ GENERÁTOR PRO NÍZKÉ FREKVENCE VIBRACÍ. 299911, patent. Praha (2008)
  Detail

 • 2007

  užitný vzor
  FIALA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; SINGULE, V.; HADAŠ, Z.; Vysoké učení technické v Brně: KYVNÉ USPOŘÁDÁNÍ VIBRAČNÍHO GENERÁTORU PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE. 305591, užitný vzor. Česká republika (2007)
  Detail