Patent detail

Radiofrekvenční identifikátor laditelný dielektrickými vložkami

FIALA, P. NEŠPOR, D.

Patent type

Patent

Abstract

Uspořádání radiofrekvenčního identifikátoru laditelného dielektrickými vložkami (3), jenž využívá radiofrekvenční identifikaci, zahrnuje pevnou část (92) a klíč (9). Pevná část (92) obsahuje, indikační prvek (91) a dekódovací zařízení (8), které zahrnuje jednotku elektrického napájení (84), vyhodnocovací a řídicí jednotku (83), dekódovací zařízení (82) a ovládací prvek (81). Dekódovací zařízení (8) je spojeno s přijímačem (7), který zahrnuje anténu (71), vstupní zesilovač (72) a blok (73) filtrů a tvarovacích obvodů. Dekódovací zařízení (8) je spojeno s vysílačem (6), který zahrnuje anténu (61), výstupní zesilovač (63) a generátor (62) signálu a klíč (9), zahrnující nejméně jeden nosič (32) spojený s nejméně jednou vložkou (3) opatřenou nejméně jedním přídavným dielektrickým blokem (20) upraveným na jejím povrchu a/nebo nejméně jedním otvorem (200) vytvořeným uvnitř vložky (3), přičemž dielektrický blok (20) je tvořen přídavným dielektrickým blokem (21) a otvorem (200).

Keywords

Radiofrekvenčního identifikátor, dielektrickum, identifikace, dekódovací zařízení

Patent number

307127

Date of registration

13.12.2017

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Documents