Patent detail

Detonační systém určený k čištění solidifikačních věží

FIALA, P. JANÍČEK, M.

Patent type

Patent

Abstract

Vynález se týká detonačního systému určeného k čištění solidifikačních věží pomocí trhací techniky, který je určen pro očištění vnitřní části solidifikačních věží od nánosů chloridu vápenatého, siřičitanu vápenatého, síranu vápenatého, karbonizovaného a nereagovaného vápenného hydrátu

Keywords

Čištění, výbušnina, interference rázových vln

Patent number

304781

Date of registration

03.09.2014

Date of expiry

03.09.2015

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně