prof. Ing.

Pavel Fiala

Ph.D.

FEEC, UTEE – Head of Department

+420 54114 6280
fialap@feec.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.

Projects

 • 2021

  VI04000071, Systém pro vzorkování a detekci koronaviru a dalších původců respiračních onemocnění ze vzduchu, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2020

  Vývoj zařízení pro ohřev kapaliny, zahájení: 01.04.2020, ukončení: 30.09.2021
  Detail

  Podpora VaV činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Výzkum atmosférické plazmové štěrbinové trysky s komplexním elektromagnetickým buzením a plazmovou chemií, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Vývoj zařízení pro dálkový přenos dat a jejich zpracování v oblasti měření průtoků vody, tepla a dalších energií s využitím sítě LPWAN, zahájení: 01.10.2018, ukončení: 30.06.2020
  Detail

 • 2017

  Vývoj fantomové struktury rezonátorů pro následné využití v solárním článku, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 30.04.2020
  Detail

  GA17-00607S, Komplexní umělé elektromagnetické struktury a nanostruktury, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  Podpora výzkumné a vědecké činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  7H13014, Devices for Neurocontrol and Neurorehabilitation DeNeCoR , zahájení: 01.06.2013, ukončení: 31.05.2016
  Detail

  Realizace metamateriálu se záporným indexem lomu, zahájení: 28.02.2013, ukončení: 21.03.2014
  Detail

  GA13-09086S, Výzkum umelých elektromagnetických materiálu a metamateriálu s užitými numerickými a zobrazovacími metodami, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  FR-TI1/368, Diagnostika velmi rychlých objektů pro testy bezpečnosti, zahájení: 01.10.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  FR-TI1/001, Výzkum a vývoj detekce výbojové aktivity ve výkonových olejových transformátorech, zahájení: 01.05.2009, ukončení: 23.04.2013
  Detail

  GA102/09/0314, Studium vlastností metamateriálů a mikrovlnných struktur s využitím šumové spektroskopie a magnetické rezonance, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2006

  Multimediální podpora výuky předmětu seminář C++, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2002

  Koncepce a analýza modelu výkonového mikrovlnného generátoru elektromagnetického impulsu, zahájení: 25.09.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Využití světlovodů v laboratorní výuce osvětlovací techniky, zahájení: 10.04.2002, ukončení: 09.02.2004
  Detail

 • 2001

  Analýza sdruženého elektromagnetického modelu pulzního zdroje napětí nebo proudu, zahájení: 05.10.2001, ukončení: 30.08.2002
  Detail

  FD-K/042, Mikrovlnné generátory elektromagnetického impulsu., zahájení: 01.09.2001
  Detail

 • 1998

  Analýza a modelování elektromagnetického pole v měřicích transformátorech, zahájení: 15.10.1998, ukončení: 19.02.1999
  Detail

  Modelování sdružených úloh, výkonový vysokofrekvenční transformátor proudu Pn=4kW., zahájení: 13.07.1998, ukončení: 30.08.1998
  Detail

 • 1997

  Analýza a výpočet elektrického pole venkovního transformátoru proudu, zahájení: 02.05.1997, ukončení: 30.12.1997
  Detail

  Analýza a výpočet elektrického pole v transformátoru TJC7, zahájení: 07.04.1997, ukončení: 30.04.1997
  Detail

 • 1996

  Analýza elektrického pole v transformátoru VN s maximálním provozním napětím 150kV., zahájení: 03.01.1996, ukončení: 30.12.1996
  Detail