doc. Ing.

František Bartes

CSc.

FBM – Associate professor

+420 54114 2602
bartes@fbm.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. František Bartes, CSc.

Publications

 • 2019

  doc. Ing. František Bartes, CSc. NUTNOST ZMĚNY PARADIGMA COMPETITIVE INTELLIGENCE. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 Zborník vedeckých prác. Bratislava, Slovenská republika: Ekonóm, 2019. p. 44-53. ISBN: 978-80-225-4618-8.
  Detail | WWW

  Bartes František. Jaké pojetí Competitive Intelligence je výhodnější, zpravodajský cyklus nebo zpravodajský proces?. In REGION IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY 2018. Brno: Mendel university in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, 2019. p. 5-692. ISBN: 978-80-7509-658-6.
  Detail | WWW

 • 2018

  BARTES, F. Současná praxe provádění procesů Competitive Intelligence v podnikatelské praxi našich podniků. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018. Zborník vedeckých prác. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonóm, Bratislava, 2018. p. 73-82. ISBN: 978-80-225-4536-5.
  Detail | WWW

 • 2017

  BARTES, F. NOVÁ DOBA VYŽADUJE NOVÉ CHÁPÁNÍ PROCESŮ COMPETITIVE INTELLIGENCE. In AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2017. Bratislava, Slovenská republika: EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, 2017. p. 61-69. ISBN: 978-80-225-4422-1.
  Detail | WWW

 • 2015

  BARTES, F. The most common mistakes in the implementation of competitive intelligence into corporate practice. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam, Netherlands: International Business Information Management Association, 2015. p. 2368-2374. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
  Detail | WWW

  Bartes František. Moderní pojetí pojmu Competitive Intelligence. Manažment podnikania a vecí verejných, 2015, vol. X., no. 29, p. 6-16. ISSN: 1337-0510.
  Detail

  Bartes František. Competitive Intelligence as a System Application Discipline. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growt. Madrid, Spain: International Business Information Management Association, 2015. p. 1253-1259. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
  Detail

 • 2014

  BARTES, F. Competitive intelligence in international business. In Vision 2020 - Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. Valencia, Španělsko: Khalid S. Soliman, 2014. p. 1485-1491. ISBN: 978-0-9860419-2- 1.
  Detail

  BARTES, F. THE OBJECTIVES OF COMPETITIVE INTELLIGENCE AS A PART OF CORPORATIVE THE OBJECTIVES OF COMPETITIVE INTELLIGENCE AS A PART OF CORPORATIVE DEVELOPMENT STRATEGY. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, vol. 62, no. 6, p. 1243-1250. ISSN: 1211-8516.
  Detail

  BARTES, F. DEFINING A BASIS FOR THE NEW CONCEPT OF COMPETITIVE INTELLIGENCE. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, vol. 62, no. 6, p. 1233-1242. ISSN: 1211-8516.
  Detail

 • 2013

  BARTES, F. Five-Phase Model of the Intelligence Cycle of Competitive Intelligence. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, vol. LXI, no. 2, p. 283-288. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  BARTES, F. THE PROCESS OF IMPLEMENTING COMPETITIVE INTELLIGENCE IN A COMPANY. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, vol. LXI, no. 4, p. 861-866. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  BARTES, F. New Concept of Competitive Intelligence. Competitive Intelligence as an aplied systematic discipline. management. London, Velká Británie: STS Science Centre Ltd., 2013. p. 5-121. ISBN: 978-1-908235-05- 3.
  Detail

  BARTES, F. Nejčastější chyby vznikající při zavádění Competitive Intelligence do praxe podniku. In Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013. Praha: VŠE v Praze, 2013. p. 38-43. ISBN: 978-80-245-1959- 3.
  Detail

  BARTES, F. COUNTER COMPETITIVE INTELLIGENCE CYCLE. In Economické forum Liberec 2013. Sychrov: TU v Liberci, 2013. p. 18-26. ISBN: 978-80-7372-953- 0.
  Detail

 • 2012

  BARTES, F. Competitive Intelligence. Competitive Intelligence. učební texty vysokých škol. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2012. p. 3-217. ISBN: 978-80-214-4613- 7.
  Detail

  BARTES, F. Competitive Intelligence. Základ pro strategické rozhodování podniku. monografie. monografie. Ostrava: KEY Publishing, 2012. 317 p. ISBN: 978-80-7418-113- 9.
  Detail

 • 2011

  BARTES, F. Comparing the Potential use of Oriental War Philosophy and Western Combat Strategies in the Competition of Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 21-24. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  BARTES, F. INTELLIGENCE ANALYSIS - THE ROYAL DISCIPLINE OF COMPETITIVE INTELLIGENCE. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, vol. LIX, no. 7, p. 39-56. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  BARTES, F. The Competition Fight in the Entrepreneurial Activity. Management. Management. London, Great Britain: STS Sciense centre Ltd., 2011. 124 p. ISBN: 978-1-908235-00-8.
  Detail

  BARTES, F, Dufka, J a Hodinka, M. EFQM – CESTA ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY PODNIKU. In PODNIKANIE A KONKURENCIESCHOPNOSŤ FIRIEM 2011. Bratislava, SR: Univ Econ Bratislava, Fac Business Management, 2011. p. 11-16. ISBN: 978-80-225-3200- 6.
  Detail

  BARTES, F.; DOSTÁL, V.; LOUBAL, J. Hodnotové inženýrství. Monografie. Monografie. Ostrava: KEY Publishing, 2011. 379 p. ISBN: 978-80-7418-106- 1.
  Detail

  BARTES, F. Strategie konkurenčních střetů. Monografie. Monografie. Ostrava: KEY Publishing, 2011. 171 p. ISBN: 978-80-7418-100- 9.
  Detail

  BARTES, F. New Era needs Competitive Engineering. In Economic Forum Liberec 2011. Liberec: Technical University of Liberec., 2011. p. 53-60. ISBN: 978-80-7372-755-0.
  Detail

 • 2010

  BARTES, F. Competitive Intelligence podniku v době krize. In Ekonomická kríza - Nové podnety pre ekonomickú teóriu a prax. Economic Crisis - New Incentives for the Economic Theory and Practice. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 30.9.2010 v Bratislave. Bratislava: Panevropská vysoká škola, 2010. p. 291-298. ISBN: 978-80-89453-01- 6.
  Detail

  BARTES, F. Moderní konkurenční strategie firmy. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, vol. LVIII, no. 6, p. 51-58. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  BARTES, F. Competitive Intelligence - nástroj získávání specifických podkladů pro strategická rozhodování vrcholového vedení podniku. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, vol. LVIII, no. 6, p. 43-50. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

 • 2009

  BARTES, F.; LOUBAL, J.; DOSTÁL, V. HODNOTOVÉ INŽENÝRSTVÍ. Monografie. Monografie. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 375 p. ISBN: 978-80-7418-003-3.
  Detail

  BARTES, F. Konkurenční zpravodajství. In Firma a konkurenční prostředí 2009 3.část. Tradiční mezinárodní vědecká konference. Brno: MSD, spol. s r.o., 2009. p. 11-22. ISBN: 978-80-7392-086-9..
  Detail

 • 2008

  BARTES, F. Inovace předmětu Inovace v podniku. In Rozvoj lidských zdorjů, pedagogika a teorie v praxi. 2008. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-3623- 7.
  Detail

  BARTES, F. Investigative competitive firms strategy. In Actual problems of Ekonomy, Business and Management: Theory and Practice. 2008. p. 1-7. ISBN: 978-5-7526-0347-1.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; MELUZÍN, T.; BARTES, F.; DVOŘÁK, J.; CHALUPSKÝ, V.; JUROVÁ, M.; LUŇÁČEK, J.; KOCH, M.; KONEČNÝ, M.; NĚMEČEK, P.; RAIS, K.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZEMAN, V.; ZICH, R.; ZINECKER, M.; DYDOWICZ, P.; NEUWIRTH, B.; PUTNOVÁ, A.; HERALECKÝ, T. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. 1. Brno: VUT, FP Brno, 2008. p. 1-131. ISBN: 978-80-7204-590- 7.
  Detail

  BARTES, F. Konkurenční zpravodajství - významný nástroj TOP managementu firmy. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Svět v pohybu. 2008. p. 1-8. ISBN: 978-80-245-1408-6.
  Detail

  BARTES, F. Moderní konkurenční strategie firmy. Ekonomická revue, 2008, vol. XI, no. 2, p. 22-30. ISSN: 1212- 3951.
  Detail

  BARTES, F. Investigativní strategie - nová konkurenční strategie firmy. In Konkurenceschopnost podniků. Část I. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2008. p. 11-21. ISBN: 978-80-210-4521-7.
  Detail

 • 2007

  BARTES, F. NOVÉ TRENDY V KONKURENČNÍCH STRATEGIÍCH FIRMY. In NOVÉ TRENDY V KONKURENČNÍCH STRATEGIÍCH FIRMY Sekce Management v novém prostředí. 1. Brno: MZLU, Provozně ekonomická fakulta., 2007. p. 9-14. ISBN: 978-80-86633-85- 5.
  Detail

  BARTES, F. INVESTIGATIVNÍ KONKURENČNÍ STRATEGIE. In INVESTIGATIVNÍ KONKURENČNÍ STRATEGIE. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. p. 7-14. ISBN: 978-80-245-1207- 5.
  Detail

  BARTES, F. Řízení jakosti. Řízení jakosti. 1. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2007. p. 1-127. ISBN: 978-80-7355-073- 8.
  Detail

  BARTES, F. Jakost v podniku. Jakost v podniku. 1. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2007. p. 1-90. ISBN: 978-80-214-3362- 5.
  Detail

  BARTES, F. Hodnotový management. Hodnotový management. 1. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2007. p. 1-77. ISBN: 978-80-214-3531- 5.
  Detail

  BARTES, F. Novije tendencije v konkurentnych stratěgijach firmy. In Buchgaltěrskij učot, analiz i audit v otraslach ekonomiky. Sbornik naučnych trudov. Sankt- Petěrburg: Snakt-Petěrburskij gosudarstvennyj inženěrno-ekonomičeskij universitět., 2007. p. 226-230. ISBN: 978-5-88996-735- 4.
  Detail

 • 2006

  BARTES, F. Nové směry v konkurenční strategii firmy. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1.díl. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Praha: Oeconomica, 2006. p. 63-70. ISBN: 80-245-1091- X.
  Detail

  BARTES, F. Konkurentnaja borba v predprinimetělstve. Management. Management. Sankt- Petěrburg: Nestor, 2006. 123 p. ISBN: 5-303-00271- 3.
  Detail

  BARTES, F. Konkurentnaja borba v predprinimatělstve. Poltava, Ukrajina: Poltava, 2006. 114 p.
  Detail

  BARTES, F. Nové trendy v konkurenčních strategiích firmy. In Konkurenceschopnost firem. Mezinárodní vědecká konference. Ostrava: 2006. ISBN: 80-902713-6-7..
  Detail

 • 2004

  BARTES, F. New Trends in the Area Competitive Strategies. In Moderné prístupy k manažmentu podniku. Bratislava: GC - TECH Ing. Gerši, 2004. p. 37-40. ISBN: 80-969189-0- 7.
  Detail

  BARTES, F. New Approaches to Competitive Strategies. In Society and Consumption: Economic-Managerial and Social-Cultural Factors. Vilnius: Vilnius University, 2004. p. 222-230. ISBN: 9986-19-625- 6.
  Detail

  BARTES, F. New Philosophies in the Area Competitive Strategies. In Globalizácia a jej sociálno - ekonomické dosledky 04. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. I.časť. Žilina: EDIS - vydavatelstvo ŽU, 2004. p. 13-18. ISBN: 80-8070-310-8..
  Detail

  BARTES, F. Competitive Strategies and Philosophy of Management. In PRACTISING PHILOSOPHY OF MANAGEMENT. Oxford: St Anne s College, 2004. ISBN: 0-9541783-0- 1.
  Detail

 • 2003

  BARTES, F. The subjekt strategy of competitive conflicts. In Ekonomika a management 2003 bez hranic. Praha: Fakulta podnikohospodářská. Vysoká škola ekonomická v Praze., 2003. p. 156 ( p.)ISBN: 80-239-1538- X.
  Detail

  BARTES, F. USE OF COMBAT PHILOSOPHIES IN BUSINESS PRACTICE. In Strategic management and its support by information systems. 2003. p. 6 ( p.)
  Detail

  BARTES, F. Notice to Reengineering. In First international Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environmets. ICSC 2003. Kunovice: Europen Polytechnical Institute Kunovice, 2003. p. 50-54. ISBN: 80-7314-017- 9.
  Detail

  BARTES, F. Reengineering - a Great Disppointment?. In Polskie przedsiebiorstwo na rynku Unii Europejskiej pod redakcja Zdzislawa Knechta. Wroclav: Edukacja, Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Zarzadzania, 2003. p. 223-240. ISBN: 83-87708-61- 5.
  Detail

  BARTES, F. Možná úskalí zavádění managementu znalostí do reálného života firem. In In Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na vysokých školách. Lázně Bohdaneč: Univerzita Pardubice, 2003. p. 14-17. ISBN: 80-7194-623- 0.
  Detail

  BARTES, F. Philosophy Outline of Offensive Conception of Firm Competitive Fight. In Przedsiebiorczosc, konkurencyjnosc oraz kondycja malych i srednich przedsiebiorstw w oblizu integraciji z unia europejskaka. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2003. ISBN: 83-7246-226- 7.
  Detail

  BARTES, F.; SRZEDNICKI, A. Walka konkurencyjna przedsiebiorstw. Warszava: C.H. BECK, 2003. 193 p. ISBN: 83-7387-007- 5.
  Detail

  BARTES, F. Nové přístupy ke konkurenčním strategiím. In Firma a konkurenční prostředí 2004. Sekce 3. Management v konkurenčním prostředí. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Brno: KONVOJ, spol.s r.o., 2003. ISBN: 80-7302-075-0..
  Detail

  BARTES, F. Reengineering - módní záležitost nebo velké zklamání?. In Firma a konkurenční prostředí. Sekce 3. Management v konkurenčním prostředí. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Brno: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Provozně ekonomická fakulta, 2003. p. 7-15. ISBN: 80-7157-695-6..
  Detail

  BARTES, F. High Quality is the Basis of the Firm Success. In Business Development and Europen Community. International Scientific Conference. Brno: Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, 2003. p. 7-11. ISBN: 80-214-2408-7..
  Detail

  BARTES, F. Use of Combat Philosophies in Business Practice. In Challenging the Frontiers in Global Business and Technology: Implementation of Changes in Values, Strategy and Policy. Budapešť: 2003. p. 142-149. ISBN: 0-9657171-5-1..
  Detail

  BARTES, F. Ofenzivní pojetí konkurenčního boje firmy. Ekonomická revue, 2003, no. 1, p. 34 ( p.)ISSN: 1212- 3951.
  Detail

  BARTES, F.; SRZEDNICKI, A. Walka konkurencyjna przedsiebiorstw. Warszawa: C.H. Beck, 2003. 191 p. ISBN: 83-7387-007-5..
  Detail

  BARTES, F. Use of combat philosophies in business practice. In Challenging the Frontiers in Global Business and Technology: Implementation of Changes in Values, Strategy and Policy. Budapešť: Global Business and Technology Association, Nejdet Delener, 2003. p. 142-149. ISBN: 0-9657171-5- 1.
  Detail

 • 2002

  BARTES, F., VYKYPĚL, O. Use of combat philosophies in business practice. In Ekonomická teória a prax – dnes a zajtra. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2002. p. 78 ( p.)ISBN: 80–8055–639– 3.
  Detail

  BARTES, F. Contribution to Solution of Problem Sources and Ways of Obtaining Information for Needs of Firm Competitive Struggle. In Kvantitatívne metódy v ekonomii a podnikání - metodológia a prax v novom tisícročí. 8. medzinárodná vedecká konferenci. Bratislava: Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislavě, 2002. p. 61-66. ISBN: 80-225-1589-2..
  Detail

  BARTES, F. Contribution to Solution of Problem Sources and Ways of Obtaining Information for Needs of Firm Competitive Struggle. In Kvantitatívne metódy v ekonomii a podnikání – metodológia a prax v novom tisícročí. 1. sekce. Bratislava: Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislavě, 2002. p. 60 ( p.)ISBN: 80-225-1589- 2.
  Detail

  BARTES, F. Well-timed information detection. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. Žilina: :Žilinská univerzita v Žilině., 2002. p. 21 ( p.)ISBN: 80–7100–951- 2.
  Detail

  BARTES, F. Does the Knowledge Management Face the Destiny of Reengineering?. In Transition Countries Joining the European Union. Second International Point Sympozium on Business Administration. Karviná: Salesian University in Opava, 2002. p. 339-342. ISBN: 80-7248-172- X.
  Detail

  BARTES, F. Notice to Knowledge management. In Zarzadzanie marketingowe w polskich przedsiebiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. Toruň: Wydawnictwo uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2002. p. 29-34. ISBN: 83-231-1441- 2.
  Detail

  BARTES, F. The Subject Strategy of Competitive Conflicts. In International Business in Transition Economies. In International Business in Transition Economies. Second International Conference. Vilnius: Vilnius University, 2002. p. 122-125.
  Detail

  BARTES, F. Nástin filosofie ofenzivního pojetí konkurenčního boje firmy. In Firma a konkurenční prostředí. Sekce 2. Management v konkurenčním prostředí. Sborník z mezinárodní konference. Brno: Konvoj, 2002. p. 18-22. ISBN: 80-7302-032- 7.
  Detail

  BARTES, F. Use Regularities of the Successful Struggle Control and its Main Tool Spefis in the Conditions of the Entrepreneurial Practice of Czech Companies. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe. The tenth Annual International Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. p. 24-26. ISBN: 80-86510-39- 5.
  Detail

  BARTES, F. The Subject Strategy of Competitive Conflicts. In International Business in Transition Economies. Second International Conference. Vilnius: Vilnius University, 2002. p. 122-125.
  Detail

  BARTES, F. The Subject Strategy of Competitive Conflicts. In Globalizácia a jej vplyv na transformujíce sa ekonomiky (pozitíva a negatíva). Rájecké Teplice: Žilinská univerzita v Žilině, 2002. p. 15-18. ISBN: 80-8070-005- 2.
  Detail

  BARTES, F. Filosofskije aspekty strategii dominirovanija v chodě konkurentnoj borby kompanij. In Jedinoje obrazovatělno prostranstvo slavjanskich gosudarstv v XXI veke: Problemy i perspektivy. Bryansk: Brjanskij gosudarstvennyj techničeskij universitět, 2002. p. 31-33. ISBN: 5-89838-55- 8.
  Detail

  BARTES, F. Use of Combat Philosophies in Business Practice. In Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. Medzinárodná vedecká konferencia při príležitosti 25.výročia založenia fakulty a 10.výročia založenia univerzity. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2002. p. 29-32. ISBN: 80-8055-639- 3.
  Detail

  BARTES, F. Reengineering - A Matter of Fashion?. In REENGINERRING - MÝTUS (?), REALITA (?), ŠANCA (?) (súčasný stav reengineeringu v českých a slovenských podmienkach).Zborník z medzinárodného kolokvia. 2002. ISBN: 80-968080-3- 6.
  Detail

  BARTES, F. Well- Timed Information Detection. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. 1.medzinárodná vedecká konferencia. Zborník príspevkov. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2002. p. 21-22. ISBN: 80-7100-951- 2.
  Detail

  BARTES, F. Notice to the Knowledge Management. In Zarzadzanie marketingowe w polskich przediebiorstwach. Toruň: Uniwersytet Mikolaja Kopernika Toruň, 2002. p. 29-33. ISBN: 83-231-1441- 2.
  Detail

 • 2001

  BARTES, F. Competitive fight of the company. In 2001.
  Detail

  BARTES, F. Use of Combat Philosophies in Business Practice. In Transformation of Czech Economies to EU Standards. Trento: University of Trento, 2001. p. 6-14. ISBN: 80-86510-27-1..
  Detail

  BARTES, F. Competitive Fight of the Company. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Sborník z mezinárodní vědecká konference - část první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2001. p. 11-17. ISBN: 80-210-2533- 6.
  Detail

  BARTES, F. Philosophy of Quality Assurance in Manufacturing Process. In Stratégia rozvoja manažmentu výroby v hospodárskej sfére II - kvalitatívne aspekty. Vedecký seminár. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra manažmentu výroby a logistiky., 2001. p. 29-32. ISBN: 80-225-1405-5..
  Detail

  BARTES, F. Does the Knowledge Management Face the Destiny of Reengineering?. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe. The Ninth Annual International Conference. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2001. p. 11-14. ISBN: 80-86510-05- 0.
  Detail

 • 2000

  BARTES, F. Reengineering - a Great Disappointment?. In Business and Economic Development in central and Easter Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe. The Eight Annual International Conference. Brno: PC DIR, 2000. p. 45-53. ISBN: 80-214-1683- 1.
  Detail

  BARTES, F. Philosophy of the Subject Strategy of Competitive Conflicts. In Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na technických vysokých školách. Sborník z mezinárodní konference. Pardubice: Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická. Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu, 2000. p. 40-43. ISBN: 80-7194-301- 0.
  Detail

  BARTES, F. Well-Timed Ascertainment About Company Intelligence. In Small and Medium Firm management with computer support. Fourth International Conference. Brno: PC DIR, 2000. p. 8-10. ISBN: 80-214-1693- 9.
  Detail

 • 1998

  BARTES, F. Possible Ways to Practical use of an Offensive Approach in competitive struggle suited for Management in Czech firms. In Business and Economic development in central and Eastern Europe: implications for economic integration into wider Europe. Brno: PC DIR, 1998. p. 31-40.
  Detail

  BARTES, F. Realizace inovačního projektu pomocí metody "Management of Change". In XXII. medzinárodné kolokvium organizácia práce. Reengineering dynamická forma zvyšovania profesionálneho života firiem. Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica: SKPVR ZS VTS, 1998. p. 188-192. ISBN: 80-968080-0- 1.
  Detail

 • 1997

  BARTES, F. Konkurenční strategie firmy. Praha: Management Press, 1997. 128 p. ISBN: 80-85943-41- 7.
  Detail

 • 1996

  BARTES, F. Příspěvek k ofenzivnímu pojetí konkurenčního boje firmy. In Management a ekonomika firmy. Mezinárodní konference. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996.
  Detail

  BARTES, F. Audit - významný nástroj zvyšovania úrovne systému riadenia kvality firmy. In Organizácia práce. XXI. Medzinárodné kolokvium. Bratislava: DT ZSVTS, 1996.
  Detail

  BARTES, F. Aplikace základních zákonitostí úspěšného vedení boje v podnikatelské praxi. In Podniková organizace. Praha: VUSTE, 1996. p. 17-21. ISSN: 0032- 1869.
  Detail

 • 1995

  BARTES, F. Nástin filosofie Specifického informačního systému. In Podniková organizace. Praha: VUSTE, 1995. p. 21-22. ISSN: 0032- 1869.
  Detail

  BARTES, F. Základní činnosti SPEFISu a zkušenosti s jeho využitím. Podniková organizace. In Podniková organizace. Praha: VUSTE, 1995. p. 24-27. ISSN: 0032- 1869.
  Detail

 • 1991

  BARTES, F. Hodnotová analýza a tržní hospodářství. In Podniková organizace. Praha: VUSTE, 1991. p. 304-305. ISSN: 0032- 1869.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.