Publication detail

Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management

Original Title

Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management

Czech Title

Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management

Language

cs

Original Abstract

Tento projekt sleduje zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci akreditovaného magisterského studijního programu "Economics and Management" na Faculty of Business and Management a v něm zařazených oborů "Company Management and Economics" and "Corporate Finance and Business" ve všech třech poskytovaných formách vzdělávání dospělých, presenční, kombinované a celoživotní po obsahové a formální stránce. Narůstající konkurence v oblasti vysokoškolského vzdělávání klade nároky na zvyšování úrovně také na straně odborné připravenosti vysokoškolských pedagogů. Projekt řeší tuto problematiku uceleně a umožňuje garantům vybraných předmětů a dalším pedagogům podílejících se na výuce těchto předmětů (formou přednášek, cvičení, seminářů a laboratoří) v obou oborech přístup k nejnovějším odborným publikacím a dalším dostupným zdrojů z pohledu zmapování současného stavu poznání v národním a mezinárodním kontextu.

Czech abstract

Tento projekt sleduje zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci akreditovaného magisterského studijního programu "Economics and Management" na Faculty of Business and Management a v něm zařazených oborů "Company Management and Economics" and "Corporate Finance and Business" ve všech třech poskytovaných formách vzdělávání dospělých, presenční, kombinované a celoživotní po obsahové a formální stránce. Narůstající konkurence v oblasti vysokoškolského vzdělávání klade nároky na zvyšování úrovně také na straně odborné připravenosti vysokoškolských pedagogů. Projekt řeší tuto problematiku uceleně a umožňuje garantům vybraných předmětů a dalším pedagogům podílejících se na výuce těchto předmětů (formou přednášek, cvičení, seminářů a laboratoří) v obou oborech přístup k nejnovějším odborným publikacím a dalším dostupným zdrojů z pohledu zmapování současného stavu poznání v národním a mezinárodním kontextu.

BibTex


@book{BUT66993,
 author="Alena {Kocmanová} and Iveta {Šimberová} and Tomáš {Meluzín} and František {Bartes} and Jiří {Dvořák} and Vladimír {Chalupský} and Marie {Jurová} and Jiří {Luňáček} and Miloš {Koch} and Miloš {Konečný} and Petr {Němeček} and Karel {Rais} and Mária {Režňáková} and Václav {Zeman} and Robert {Zich} and Marek {Zinecker} and Petr {Dydowicz} and Bernard {Neuwirth} and Anna {Putnová} and Tomáš {Heralecký}",
 title="Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management",
 annote="Tento projekt sleduje zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci akreditovaného magisterského studijního programu "Economics and Management" na Faculty of Business and Management a v něm zařazených oborů "Company Management and Economics" and "Corporate Finance and Business" ve všech třech poskytovaných formách vzdělávání dospělých, presenční, kombinované a celoživotní po obsahové a formální stránce. Narůstající konkurence v oblasti vysokoškolského vzdělávání klade nároky na zvyšování úrovně také na straně odborné připravenosti vysokoškolských pedagogů. Projekt řeší tuto problematiku uceleně a umožňuje garantům vybraných předmětů a dalším pedagogům podílejících se na výuce těchto předmětů (formou přednášek, cvičení, seminářů a laboratoří) v obou oborech přístup k nejnovějším odborným publikacím a dalším dostupným zdrojů z pohledu zmapování současného stavu poznání v národním a mezinárodním kontextu.",
 address="VUT, FP Brno",
 booktitle="Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management",
 chapter="66993",
 edition="1",
 institution="VUT, FP Brno",
 year="2008",
 month="june",
 pages="1--131",
 publisher="VUT, FP Brno",
 type="book"
}