Detail projektu

Vliv organizační kultury na výkonnost multikulturních podniků v České republice, Rakousku a Maďarsku.

Období řešení: 01.03.2006 — 24.12.2007

O projektu

Hlavním cílem navrhovaného výzkumu je zmapovat vliv organizační kultury na výkonnost firem působících v multikulturním prostředí České republiky, Rakouska a Maďarska.

Popis anglicky
The main aim of the research project is to identify the impact of organizational culture on performance of multicultural companies in the Czech Republic, Austria and Hungary.

Klíčová slova
organizační kultura; výkonnost podniku; multikulturní prostředí

Klíčová slova anglicky
organizational culture; performance; multicultural environment

Označení

ASO

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav managementu
- spolupříjemce (18.09.2006 - nezadáno)

Výsledky

KONEČNÁ, Z.; ŠIMBEROVÁ, I. Řízení podle hodnot: Role managementu při utváření a změně organizační kultury prostřednictvím organizačních hodnot. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 224-228. ISBN: 80-210-4089-0.
Detail

KONEČNÁ, Z. ORGANIZATIONAL CULTURE: THE ORGANIZATIONAL VALUES OF CZECH COMPANIES (RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH). In From Transition to Sustainable Development:The Path to European Entegration. Sarajevo: University of Sarajevo, 2006. p. 318-329. ISBN: 9958-605-89-9.
Detail

ZINECKER, M.; KONEČNÁ, Z. Organizační kultura: Rozdíly ve vnímání obsahu organizační kultury manažery různých úrovní v prostředí česko - rakouských firem. In Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 2007. s. 43-43. ISBN: 978-80-7204-532-7.
Detail

KONEČNÁ, Z. Obsah organizační kultury podporující efektivní řízení znalostí v podniku. In KNOWLEDGE MANAGEMENT V ORGANIZACÍCH. Praha: Univerzita jana Ámose Komenského, 2007. s. 87-95. ISBN: 978-80-86723-43-3.
Detail

KONEČNÁ, Z. Organizational Culture in Manufacturing Companies and in Companies Providing Services in the Czech Republic. In Sustainable Work:Promoting Human and Organizational Vitality. Stockholm: EAWOP, 2007. p. 442-455.
Detail

ZINECKER, M.; KONEČNÁ, Z. Wirkungsweise der Unternehmenskultur auf die Effizienz von multinationalen Unternehmen in der Tschechischen Republik und in Österreich. Wien: FH Wien Studiengänge der WKW, 2007.
Detail

KONEČNÁ, Z. Cross-Culture Management: Differences in Content of Organizational Culture perceived by Managers Acting in the Multicultural Environment of Czech-Austrian Companies. In International Business, Local Development and Science-Technology Relationship. Catania: University of Catania, Faculty of Political Science, 2007. p. 30-43.
Detail

Knowledge management v organizacích. Praha (11.10.2007)
Detail

The XIIIth European Congress of Work and Organizational Psychology. Stockholm (09.05.2007)
Detail

Odkaz