• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Fond Open Access

Fond Open Access je zřízen na základě Rozhodnutí č.38/2017 (aktuální podmínky jako příloha k rozhodnutí). Z rozpočtu bylo na rok 2019 (po srpnovém a listopadovém navýšení) vyčleněno 2 250 000 Kč na podporu publikování formou Open Access.

fond oa

Můžete získat dotaci na publikování v režimu Open Access?

Odpovězte na pár otázek a uvidíte, je to snadné.

  • Je časopis plně otevřený? Je v databázi DOAJ.org?
  • Je časopis hodnocený v databázi Web of Science?
  • Byl článek již přijat k publikování v daném časopise?
  • Bude přijat v tomto roce?
  • Nemám peníze na projektu, které je možné využít pro uhrazení poplatku?

Ve fondu zbývá 0 Kč.


Co je třeba zajistit před odesláním žádosti?

  • vyplněné a naskenované čestné prohlášení vedoucího (šablona)
  • fakturu či daňový doklad vystavený na VUT v Brně (pokud není vyšší než 50 tis. Kč)
  • potvrzení o přijetí článku

Registrační formulář:

formulare.lib.vutbr.cz/fond-oa


Informace o časopisech:

Máte dotaz k dotačnímu Fondu OA?

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře!

19.01.2020 07:55:11
php 0.08s, sql 0.07s
shreck4, cdbx2