• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Podmínky Fondu Open Access

Podpora z fondu je určena pro

 • akademické/vědecké pracovníky nebo studenty VUT v Brně
 • prvního nebo korespondenčního autora (jednající s vydavatelem)

Podmínky pro akceptování žádosti

 • Vyplacení poplatku do reálné výše, maximálně však do výše 3000$ nebo ekvivalent.
 • Jeden žadatel může žádat o příspěvek na jeden článek za jeden rok.
 • Žádat lze pouze v případě, že byly využity všechny možnosti financování z projektů, kde byly vyčleněny prostředky na publikování formou Open Access.
 • Finanční příspěvek na publikační poplatky se nevztahuje na poplatky za reprinty, platby za barevné obrázky, administrativní poplatky apod.
 • Článek je publikován v časopise, který je indexován databází Web of Science a v oborovém hodnocení dle AIS je umístěn v kvartilech Q1-Q2 (JCR 2018!).
 • Časopis musí být plně otevřený, dotace se neuděluje pro publikování v tzv. hybridních OA časopisech (tzn. pouze některé články v časopise jsou OA).
 • Časopis musí být zařazen v databázi Directory of Open Access Journals (DOAJ.org)
 • Článek musí být publikován pod veřejnou licencí Creative Commons.
 • Podpořený článek musí být ihned (nejpozději do 14 dnů) uložen do repozitáře (Digitální knihovna VUT).
 • Lze žádat ve chvíli přijetí článku k vydání (autor doloží potvrzení).
 • Lze žádat jen pro články přijaté k publikování po recenzním řízení v roce 2020.
 • Žádost je nutné podat nejpozději do 8. 1. 2021.
 • Kladné vyřízení žádosti bude dle pořadí podání žádosti do vyčerpání finančních prostředků Fondu (pravidlo "first-come, first-served")

Náležitosti daňového dokladu k proplacení:

Doklad je nutné předat až po schválení žádosti a vytvoření objednávky Ústřední knihovny (tzn. datum na dokladu nesmí být starší než datum objednávky). Pokud je poplatek vyšší než 50 tis. Kč bez DPH (z důvodu povinnosti zveřejňovat smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.), musí být Ústřední knihovnou vyhotovená objednávka potvrzena vydavatelem. Platba je možná v CZK, EUR nebo USD. Daňový doklad musí obsahovat následující údaje:

 • Údaje o VUT: Brno University of Technology, Antonínská 548/1, 60190 Brno, DIČ: CZ00216305
 • Údaje nakladatele: Název firmy, důvod platby, částka, bankovní údaje
 • Bankovní údaje
  • Evropa: Název banky, adresa, číslo bankovního účtu, Swift kód, IBAN
  • USA: Název banky, adresa, číslo bankovního účtu, Swift kód, Roling Number (někdy jiný název)
21.01.2021 07:03:51
php 0.25s, sql 0.18s
shreck6, cdbx2