• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Jak zjistit kvartily daných časopisů dle metriky Article Influence Score (AIS)

Nová Metodika 2017+ již neposuzuje časopisy dle metriky impakt faktoru, ale dle přesnější metriky Article Influence Score (AIS). Na stránce Web of Science klikněte na odkaz do databáze Journal Citation Report (JCR).

Na úvodní straně zvolte Browse by Journals.

V levém sloupci zvolte políčko Compare Journals.

Na nové obrazovce v levém sloupci začněte psát název časopisu nebo jeho ISSN. Vyberte všechny časopisy, které vás zajímají. Maximálně však 25 časopisů.

Časopis lze také vybrat z vypsaného seznamu zakliknutím u jednotlivých časopisů a následným tlačítkem Compare Selected Journals.

Dále v části 5 zvolte metriku. V našem případě AIS a dejte Submit.
Pozor! Pro účely Fondu Open Access musíte věnovat pozornost zvolené edici JCR (tzn. aktuálnosti dat). Z důvodu aktualizace JCR v průběhu roku a zachování stejných podmínek se např. v roce 2020 posuzují články dle JCR 2018.

Pozor časopisy musí být ze stejného oboru, jinak nelze porovnání provést. Pak již v prostředním okně vidíte, v kterém kvartilu se dle dané metriky časopisy nacházejí.

Seznamy si můžete uložit do svého profilu a vracet se k nim kdykoliv v budoucnosti, anebo si ho můžete stáhnout v několika formátech včetně xls, pomocí dvou tlačítek v horní liště.


Publikováno: 21.08.2018 09:58

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/uk/navody/f80089/d174373

24.02.2021 18:47:42
php 0.11s, sql 0.10s
shreck8, cdbx2