• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Manažerská informatika


Zkratka: BAK-MIn
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Systémové inženýrství a informatika
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2013/2014
Akreditace do: 31.5.2017
Profil oboru:
Tříletý bakalářský studijní obor Manažerská informatika je organizován formou prezenčního studia. Je zaměřen na přípravu odborníků v oblasti informačních systémů (IS) a informačních technologií (IT), jako podpůrných systémů řízení a organizace podniku. Vzhledem k zaměření Fakulty podnikatelské je směrován do segmentu malých a středních firem. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je ústní odborná zkouška a obhajoba bakalářské práce. Úspěšným absolventům je udělen titul „bakalář“ (Bc.).
Klíčové výsledky učení:
Absolvent získá znalosti a dovednosti především v oblasti IS/IT, v disciplínách matematických a v oblasti ekonomiky a managementu. Nosnými předměty jsou ekonomie, podniková ekonomika, management, obchodní právo, základy informačních technologií, metody zpracování informací a aplikace matematických metod v ekonomice. Studium rozvíjí schopnost studentů tvůrčím způsobem přistupovat k návrhu a implementaci informačních systémů a řídících ekonomických systémů.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent najde uplatnění především jako pracovník podnikových útvarů IS/IT, jehož hlavním úkolem bude informační podpora rozhodnutí vrcholového managementu firmy, především analýza informačních toků nutných pro řízení firmy, návrh a implementace informačních systémů v ekonomické praxi. Rovněž se může uplatnit jako systémový integrátor nebo jako řídící pracovník útvarů IS/IT. Absolvent získá dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.
Garant oboru: doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-AP_1 Algoritmizace cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-DFM Datové a funkční modelování cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-MA1_M Matematika 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-MIK_1_1 Mikroekonomie cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-TI Teoretická informatika cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-US Úvod do studia cs  1  zimní P   ano

Povinně volitelný
FP-OA1_1 Odborná angličtina 1 en  3  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-OA2_1 Odborná angličtina 2 en  3  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FP-IBUZ Informační bezpečnost uživatelů cs  3  zimní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-DM Diskrétní matematika cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-KI Komunikační infrastruktura cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-MAK_1 Makroekonomie cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-MA2_M Matematika 2 cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-PT1 Programovací techniky cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-PU_1 Účetnictví cs  4  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FP-OA2_2 Odborná angličtina 2 en  3  letní V zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FP-IBUL Informační bezpečnost uživatelů cs  3  letní VN   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-KIB Kryptografie a informační zabezpečenost cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-MIK_1 Mikroekonomie cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-PSI Počítačové sítě cs  6  zimní P zk   ano
FP-PRS Pravděpodobnostní statistika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-UI Účetní informatika cs  4  zimní P kl   ano
FP-ZPE Základy podnikové ekonomiky cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BIST Bezpečnost IS/IT cs  6  letní P zk   ano
FP-FA_1 Finanční analýza cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-KVM Kvantitativní metody cs  4  letní P zá,zk   ano
FP-SMAR Statistické metody a analýza rizika cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-TWS Tvorba WWW stranek cs  5  letní P kl   ano
FP-ZF Základy financování cs  5  letní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FP-ISSS Informační systémy ve státní správě cs  0? letní VN   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-DS_2 Datové sklady cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-EO_1 Elektronický obchod cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-MTZP Metodika tvorby závěrečných prací cs  1  zimní P   ano
FP-OP_2 Odborná praxe cs  0? zimní P   ano
FP-PNS_1 Právo k nehmotným statkům a základy o... cs  4  zimní P zk   ano
FP-PDS Předdiplomní seminář cs  1  zimní P   ano
FP-UIKP Úloha informací v komunikaci podniku cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-ZM_2 Základy managementu cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-ZPG Základy počítačové grafiky cs  4  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-DIS Diplomní seminář cs  5  letní P kl   ano
FP-PIS Podnikové informační systémy cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-RPV Řízení projektů vývoje IT/IS cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-VM Výpočetní metody cs  7  letní P zá,zk   ano
FP-VPC Výstavba PC cs  6  letní P kl   ano

Volitelný
FP-VPM Vybrané partie z matematiky cs  0? letní V   ano

Volitelný (nepovinný)
FP-ISSS Informační systémy ve státní správě cs  0? letní VN   ano