studijní program

Průmyslový design ve strojírenství

Fakulta: FSIZkratka: B-PDS-PAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0212A310002

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 14.7.2018 - 14.7.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Strojírenská technologie 2
Umění Design a užité umění 29
Strojírenství, technologie a materiály Materiálové inženýrství 17
Strojírenství, technologie a materiály Konstrukce strojů a zařízení 17
Strojírenství, technologie a materiály Aplikovaná mechanika a biomechanika 14
Umění Grafická tvorba 17
Umění Teorie a historie uměleckého oboru 4

Cíle studia

Bakalářský studijní program Průmyslový design ve strojírenství spojuje teorii, dovednosti a praxi v oblasti průmyslového designu. Program připravuje studenty na navrhování sériově vyráběných produktů s důrazem na funkční, estetické, technické, ergonomické a bezpečnostní kvality. Základ studia tvoří profilující technické a odborné předměty spolu s oborovými dovednostmi a znalostmi v rámci širších společenských a enviromentálních kontextů. Výuka je založena na tradičních designérských postupech i na možnostech progresivních technologií. Rozvíjí komplexní přístup k řešení designu jako kontinuálního procesu od konceptu až po prezentaci návrhu prostřednictvím vizualizací, animací a modelové dokumentace.
Cílem vzdělávacího procesu je formování tvořivých a schopných absolventů s vysokou mírou uplatnitelnosti na trhu práce.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu má znalosti z oblasti strojního inženýrství spolu s oborovými dovednostmi a znalostmi metod designérské tvorby.
Je teoreticky i prakticky dobře vybaveným průmyslovým designérem, otevřeným inovátorem schopným samostatně řešit jednodušší průmyslové výrobky po stránce funkční, estetické, technické, ergonomické i bezpečnostní. Své návrhy přesvědčivě prezentuje formou kresebných skic, počítačových vizualizací i 3D modelů.

Charakteristika profesí

Díky svému jedinečnému profilu je designér se strojírenským základem na trhu práce dobře přijímaný. Nalezne uplatnění v průmyslové sféře na vývojových pracovištích velkých nebo středních firem, ale i ve specializovaných designérských a grafických studiích. Univerzálně vybavený absolvent je schopen přizpůsobit se práci v příbuzných oborech, zejména konstrukčního směru. Disponuje také potřebnými tvůrčími, technickými a metodickými dovednostmi pro další studium průmyslového designu v navazujícím magisterském stupni.
Nadaní studenti jsou motivování a směřováni k doktorskému studiu.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT,
SMĚRNICE DĚKANA Č. 7/2017 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi programu mohou pokračovat ve studiu průmyslového designu v navazujícím magisterském studijním programu M-PDS obor: Průmyslový design ve strojírenství.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
A3Angličtina 3en0zimníPovinnýano
3CDCADcs2zimníPovinnýano
YU3Dějiny umění do 18. stoletícs2zimníPovinnýzkano
YZ1Hmotové studiecs3zimníPovinnýklano
YKGKresba geometrických objektůcs2zimníPovinnýklano
1MMatematika Ics9zimníPovinnýzá,zkano
1PGPočítačová geometrie a grafikacs5zimníPovinnýzá,zkano
YDFÚvod do designucs2zimníPovinnýano
1KZáklady konstruovánícs4zimníPovinnýzá,zkano
0KDVybrané kapitoly z deskriptivní geometriecs0zimníVolitelnýano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs0zimníVolitelnýano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs0zimníVolitelnýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
A4Angličtina 4en0letníPovinnýano
YU4Dějiny umění 19. - 20. stoletícs2letníPovinnýzkano
BFFyzikacs6letníPovinnýzá,zkano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1letníPovinnýano
2KKonstruovánícs3letníPovinnýklano
YKVKresba výrobkucs2letníPovinnýklano
2MMatematika IIcs8letníPovinnýzá,zkano
YPBPočítačová grafika Ics3letníPovinnýklano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs6letníPovinnýzá,zkano
2VTVýrobní technologie Ics3letníPovinnýklano
0FBVybrané kapitoly z fyziky Bcs0letníVolitelnýano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs0letníVolitelnýano