Detail oboru

Výtvarná tvorba

FaVUZkratka: VU-VTAk. rok: 2019/2020Zaměření: Ateliér sochařství 1

Program: Výtvarná umění

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.12.2015Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Studijní obor výtvarná tvorba je rozvíjen ve třech malířských ateliérech (Ateliér malířství 1–3), dále ve dvou sochařských ateliérech (Ateliér sochařství 1, 2) a v Ateliéru kresby a grafiky. Tento obor na Fakultě výtvarných umění reprezentuje tradiční umělecké disciplíny, které svou relevanci neztratily ani v době označované jako „postmediální“. V oblasti malířství a sochařství odráží existence většího počtu ateliérů vnitřní diferencovanost umělecké praxe v těchto disciplínách. Studenti zde mohou volit mezi ateliéry sledujícími tradiční problémy, jako je figurální sochařství nebo malba ve vztahu k architektuře, a mezi ateliéry akcentujícími vývoj, jímž tradiční disciplíny prošly od 60. let minulého století a který bychom mohli v návaznosti na Rosalind Krauss souhrnně označit jako pohyb v „rozšířeném poli“. Malířství, sochařství, kresba nebo grafika v tomto pojetí nejsou do sebe uzavřenými disciplínami sledujícími výhradně specifičnost média. Naopak, jsou otevřeny experimentu, intermediálním přesahům, konceptuálnímu myšlení a dekonstrukci jako nezbytným předpokladům pro to, aby se udržely v živém kontaktu s proměňující se společenskou a kulturní realitou. Všem uvedeným ateliérům a oboru jako celku je nicméně stále společný důraz na zvládnutí řemeslné stránky tvorby jako nezbytného předpokladu autonomního rozvoje umělecké osobnosti. Tuto oblast zajišťují technologické kurzy, v nichž se studenti seznamují s tradičními i současnými materiály a technologickými postupy. Silně je v tomto oboru akcentována důkladná kreslířská průprava. Ateliérovou výuku a nabídku zmíněných technologických kurzů doplňují povinné přednášky z dějin umění a úvody do filosofie umění a estetiky a lekce anglického jazyka. Své individuální zájmy mohou studenti dále rozvíjet díky bohaté nabídce volitelných kurzů vypisovaných Katedrou teorií a dějin umění, kabinety a ateliéry.

Klíčové výsledky učení

Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky vede absolventy k samostatnosti, k autonomnímu a aktivnímu přístupu. Absolventi magisterského stupně dále prohlubují kompetence v rámci své specializace s důrazem na definování individuálního tvůrčího programu. Směřují k samostatné umělecké praxi – dovedou vytvořit původní autorské dílo nesporné umělecké kvality, veřejně prezentovatelné.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru Výtvarná tvorba je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v oblasti provozu umění. Získané kompetence mu umožňují profesní uplatnění také v příbuzných oborech, jako jsou např. výtvarná pedagogika, grafický design nebo kurátorství. Ovládnutí technologií a řemeslných postupů absolventům poskytuje základ pro svobodné rozvíjení vlastních uměleckých záměrů. Znalosti získané v kurzech z oblasti dějin a teorie umění umožňují absolventům oboru Výtvarná umění zaujímat kritický odstup od vlastní tvůrčí činnosti (což je odlišuje od amatérských tvůrců).

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
M1S1-ZOborový ateliér navazující I - Sochařství 1 - zimnícs18zimníPovinnýzá,zkano
CPZZ-ISeminář ke státní závěrečné zkoušce 1cs2zimníPovinnýano
2U2000-ZUmění po roce 2000cs4zimníPovinnýzkano
ATGDAktuální témata grafického designucs2zimníVolitelnýkolano
ANUPAnalýza umění performancecs2zimníVolitelnýano
2AINV/M-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
2UPPV-M-ZAngličtina B2 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
2AU-LAntropologie uměnícs3zimníVolitelnýzkne
ACHE20Architektura 20. stoletícs3zimníVolitelnýzkano
2A1956Around 1956: the Culture of the Mid Fiftiesen4zimníVolitelnýzkne
ACP-LArt, Commerce, Poweren4zimníVolitelnýzkano
2ACTArtists and Curators in Textsen4zimníVolitelnýzkne
DEDE2-ZDějiny designu 2 - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
FEMS1Feminist Seminar 1en3zimníVolitelnýano
GPTSUGalerijní provoz a trh se současným uměním v praxics2zimníVolitelnýano
2KNM-ZKánon umění nových médií. The best of new media art 1cs3zimníVolitelnýzkano
HITECH1Malířský Hi-tech 1cs2zimníVolitelnýano
2USIM-INew Media Art 1cs3zimníVolitelnýzkano
KRIT1Praktický úvod do kritické teorie 1cs2zimníVolitelnýne
2PSUPsychologie uměnícs3zimníVolitelnýzá,zkano
RAIMRadical imaginationen3zimníVolitelnýne
TAIF2The Art of Interpreting Film 2en4zimníVolitelnýzkne
TUPATrh s uměním a jeho právní aspektycs2zimníVolitelnýne
VUBAI-ZVýtvarné umění v brněnské architektuře (1948–1989) 1cs3zimníVolitelnýzkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
M1S1-LOborový ateliér navazující I - Sochařství 1 - letnícs18letníPovinnýzá,zkano
CPZZ-IISeminář ke státní závěrečné zkoušce 2cs2letníPovinnýano
TU-LTeorie a umění ve 20. století 1 - letnícs3letníPovinnýzkano
2AINV/M-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
2UPPV-M-LAngličtina B2 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1FALCanadian and American Film and Literature from 1945 - Assorted Chocolatesen4letníVolitelnýzkne
DEDE2-LDějiny designu 2 - letnícs3letníVolitelnýzkne
FEMS2Feminist Seminar 2en3letníVolitelnýano
INFZD-LInformační zdroje pro studenty VUTcs1letníVolitelnýano
2KNM-LKánon umění nových médií. The best of new media art 2cs3letníVolitelnýzkano
KLAGRAFKlasická grafika: technologie - historie - praxecs2letníVolitelnýano
HITECH2Malířský Hi-tech 2cs2letníVolitelnýano
MTGIMysl, tělo, gesto, idea: podoby československého umění od 60. do počátku 90. letcs2letníVolitelnýano
2USIM-IINew Media Art 2cs3letníVolitelnýzkano
OK-LO kurátorství. Teorie a praxecs2letníVolitelnýne
KRIT2Praktický úvod do kritické teorie 2cs2letníVolitelnýne
PROPRPříroda po příroděcs2letníVolitelnýano
STUPStudia performancecs2letníVolitelnýano
2SACA-LSubversive Art, Collusive Art en4letníVolitelnýzkano
UA-LUmění – architekturacs3letníVolitelnýzkano
2U2000-LUmění po roce 2000 (seminář)cs2letníVolitelnýne
2USPUmění spoluprácecs3letníVolitelnýzkano
UMFPUmění ve veřejném prostoru. Mecenáš, funkce, percepcecs2letníVolitelnýano
VAMMVizuální antropologie a její přesahy k současnému uměnícs3letníVolitelnýzkne
VUBAII-LVýtvarné umění v brněnské architektuře (1948–1989) 2cs3letníVolitelnýzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
M2S1-ZOborový ateliér navazující II - Sochařství 1 - zimnícs15zimníPovinnýano
SSZZSeminář ke státní závěrečné zkoušce 3cs5zimníPovinnýano
TU-ZTeorie a umění ve 20. století 2 - zimnícs3zimníPovinnýzkano
ATGDAktuální témata grafického designucs2zimníVolitelnýkolano
ANUPAnalýza umění performancecs2zimníVolitelnýano
2AINV/M-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
2UPPV-M-ZAngličtina B2 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
2AU-LAntropologie uměnícs3zimníVolitelnýzkne
ACHE20Architektura 20. stoletícs3zimníVolitelnýzkano
2A1956Around 1956: the Culture of the Mid Fiftiesen4zimníVolitelnýzkne
ACP-LArt, Commerce, Poweren4zimníVolitelnýzkano
2ACTArtists and Curators in Textsen4zimníVolitelnýzkne
DEDE2-ZDějiny designu 2 - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
FEMS1Feminist Seminar 1en3zimníVolitelnýano
GPTSUGalerijní provoz a trh se současným uměním v praxics2zimníVolitelnýano
2KNM-ZKánon umění nových médií. The best of new media art 1cs3zimníVolitelnýzkano
HITECH1Malířský Hi-tech 1cs2zimníVolitelnýano
2USIM-INew Media Art 1cs3zimníVolitelnýzkano
KRIT1Praktický úvod do kritické teorie 1cs2zimníVolitelnýne
2PSUPsychologie uměnícs3zimníVolitelnýzá,zkano
RAIMRadical imaginationen3zimníVolitelnýne
TAIF2The Art of Interpreting Film 2en4zimníVolitelnýzkne
TUPATrh s uměním a jeho právní aspektycs2zimníVolitelnýne
VUBAI-ZVýtvarné umění v brněnské architektuře (1948–1989) 1cs3zimníVolitelnýzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DIPLMGRDiplomový seminář pro magistrycs5letníPovinnýano
M2S1-LOborový ateliér navazující II - Sochařství 1 - letnícs15letníPovinnýano
SZK-PPraktická diplomová prácecs, en10letníPovinnýano
2AINV/M-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
2UPPV-M-LAngličtina B2 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1FALCanadian and American Film and Literature from 1945 - Assorted Chocolatesen4letníVolitelnýzkne
DEDE2-LDějiny designu 2 - letnícs3letníVolitelnýzkne
FEMS2Feminist Seminar 2en3letníVolitelnýano
INFZD-LInformační zdroje pro studenty VUTcs1letníVolitelnýano
2KNM-LKánon umění nových médií. The best of new media art 2cs3letníVolitelnýzkano
KLAGRAFKlasická grafika: technologie - historie - praxecs2letníVolitelnýano
HITECH2Malířský Hi-tech 2cs2letníVolitelnýano
MTGIMysl, tělo, gesto, idea: podoby československého umění od 60. do počátku 90. letcs2letníVolitelnýano
2USIM-IINew Media Art 2cs3letníVolitelnýzkano
OK-LO kurátorství. Teorie a praxecs2letníVolitelnýne
KRIT2Praktický úvod do kritické teorie 2cs2letníVolitelnýne
PROPRPříroda po příroděcs2letníVolitelnýano
STUPStudia performancecs2letníVolitelnýano
2SACA-LSubversive Art, Collusive Art en4letníVolitelnýzkano
UA-LUmění – architekturacs3letníVolitelnýzkano
2U2000-LUmění po roce 2000 (seminář)cs2letníVolitelnýne
2USPUmění spoluprácecs3letníVolitelnýzkano
UMFPUmění ve veřejném prostoru. Mecenáš, funkce, percepcecs2letníVolitelnýano
VAMMVizuální antropologie a její přesahy k současnému uměnícs3letníVolitelnýzkne
VUBAII-LVýtvarné umění v brněnské architektuře (1948–1989) 2cs3letníVolitelnýzkano