Detail předmětu

Feminist Seminar 2

FaVU-FEMS2Ak. rok: 2019/2020

Cyklus přednášek a seminářů Feministický seminář 2 navazuje na pluralitní pojetí feminizmu představené ve Feministickém semináři 1 a pokračuje dalšími tématy spojenými s problematikou emancipace žen a společenské spravedlnosti.

Garant předmětu

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti kurzu si rozšíří a prohloubí svoji orientaci v problematice feministického uvažování a získají přehled o dalších tématech souvisejících s oblastí feminizmu.

Prerekvizity

Zájem o témata feminizmu a sociální spravedlnosti. Absolvování kurzu Feministický seminář 1 nebo vědomosti na úrovni vymezené osnovami tohoto kurzu. Ochota číst texty v angličtině.

Doporučená nebo povinná literatura

1. Intersectional Struggles Against Oppression
Alison M. JAGGAR, “Saving Amina: Global Justice for Women and Intercultural Dialogue,” Ethics and International Affairs, 19, 3, 2005, pp. 55—75.
Audre LORDE, “Age, Race, Class and Sex: Women Redefining Difference,” in: Sister Outsider: Essays and Speeches, Berkeley: Crossing Press 2007, pp. 114—123.
The Combahee River Collective: “The Combahee River Collective Statement” written in 1977, circuitous. http://circuitous.org/scraps/combahee.html
bell hooks, “Black Women: Shaping Feminist Theory,” in: Feminist Theory From Margin to Center, Boston: South End Press 1984, pp. 1—15. https://diyworkshop.noblogs.org/files/2015/10/Bell_Hooks_Feminist_Theory_from_Margin_to_CenteBookZZ.org_.pdf
Silvia FEDERICI, “On Elder Care,” The Commoner, Issue 15, Winter 2012, pp. 235—161. http://www.commoner.org.uk/wp-content/uploads/2012/02/10-federici.pdf
Eli CLARE, “Stolen Bodies, Reclaimed Bodies: Disability and Queerness,” Public Culture, Vol. 13, Number 3, Fall 2001, pp. 359—365.
2. Health and Care, Illness and Disability
Boston Women`s Health Collective, Women and Their Bodies: A Course, 1970. https://www.ourbodiesourselves.org/cms/assets/uploads/2014/04/Women-and-Their-Bodies-1970.pdf
Michelle MURPHY, “Immodest Witnessing: The Epistemology of Vaginal Self-Examination in the U.S. Feminist Self-Help Movement,” Feminist Studies, Vol. 30, No. 1, 2004, pp. 115—147. https://pdfs.semanticscholar.org/52ee/21c21caa1b5e132368e86a86d04a3bacccc6.pdf
Ewen CHARDRONNET, “GynePunk, the Cyborg Witches of DIY Gynecology,” makery, 30 June 2015. http://www.makery.info/en/2015/06/30/gynepunk-les-sorcieres-cyborg-de-la-gynecologie-diy/
Helen HESTER—Caroline WALTERS, “Theorizing Fat Sex,” Sexualities, Vol. 19 (08), 2016, pp. 893—897.
Barbara EHRENREICH—Deirdre ENGLISH, Complaints and Disorders: The Sexual Politics of Sickness, 1973. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/969738/mod_resource/content/1/Complaints%20and%20Disorders%204.14%20%281%29.pdf
Susan SONTAG, Illness as Metaphor, New York: Farrar, Straus and Giroux 1978. https://monoskop.org/images/4/4a/Susan_Sontag_Illness_As_Metaphor_1978.pdf
Johanna HEDVA, “Sick Woman Theory,” Mask Magazine, January 19, 2016. http://www.maskmagazine.com/not-again/struggle/sick-woman-theory
Alyson PATSAVAS, “Recovering a Cripistemology of Pain: Leaky Bodies, Connective Tissue, and Feeling Discourse,” Journal of Literary & Cultural Disability Studies, Vol. 8, Issue 2, 2014, pp. 203—218.
3. Prostitution and Pornography
Beatriz PRECIADO, “Pornpower,” in: Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era, New York: Feminist Press 2013.
Molly SMITH—Juno MAC, Revolting Prostitutes: The Fight for Sex Workers` Rights, London and New York: Verso 2018.
Helen HESTER, “Pornographication and the Explosion of the Pornographic,” in: Beyond Explicit: Pornography and the Displacement of Sex, New York: SUNY Press 2014, pp. 181—190.
Lynn SEGAL, “Sexual Liberation and Feminist Politics,” in: Straight Sex: Rethinking the Politics of Pleasure, London and New York: Verso 2015.
4. Transfeminism and Gender Abolitionism
Emi KOYAMA, “The Transfeminist Manifesto,” eminism, 2001. http://eminism.org/readings/pdf-rdg/tfmanifesto.pdf
Krista SCOTT-DIXON, “Towards Transfeminisms,” in: SCOTT-DIXON, ed., Trans/Forming Feminisms: Trans/Feminist Voices Speak Out, Toronto: Sumach Press 2006.
Anne FAUSTO-STERLING, “The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough,” The Sciences, March/April 1993. https://www.researchgate.net/publication/239657377_The_Five_Sexes_Why_Male_and_Female_are_not_Enough/download
Beatriz PRECIADO, “The Micropolitics of Gender in the Pharmacopornographic Era: Experimentation, Voluntary Intoxication, Mutation,” in: Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era, New York: Feminist Press 2013.
Antonella CORSANI, “Beyond the Myth of Woman: The Becoming-Transfeminist of (Post-)Marxism,” SubStance, April 2007.https://www.researchgate.net/publication/236714256_Beyond_the_Myth_of_Woman_The_Becoming-Transfeminist_of_Post-Marxism/download
Helen HESTER, “What is Xenofeminism?” in: Xenofeminism, Cambridge and Medford: Polity Press 2018, pp. 6—32.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky a semináře. Přednášková část seznámí účastníky kurzu s jednotlivými tématy prostřednictvím výkladu textů dotýkajících se oblasti feminizmu, následný seminář bude diskuzí o myšlenkách představených ve výkladové části. V přípravě na hodinu bude vyžadováno přečtení jednoho ze zadaných textů. Jedna z lekcí bude vyhrazena pro pozvanou osobnost zabývající se feministickou problematikou.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet udělený za aktivní přípravu na hodinu (přečtení doporučeného textu) a účast na přednáškách a seminářích. V případě většího množství absencí splnění náhradního úkolu — napsání eseje na některé z diskutovaných témat.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Průsečíky boje proti společenskému útlaku — genderové, rasové a třídní nerovnosti, heteronormativita, ableism, ageism, environmentální násilí, kolonizace a extraktivizmus, otázka subjektu feminizmu/feminizmů, formy společenských vztahů pohostinných různorodosti a odlišnostem.
2. Zdraví a péče, nemoc a postižení — svépomocné komunity, produkce a cirkulace vědění o technologiích a technikách pro sexuální a reprodukční zdraví (étos DIY, DIWO a DITO, knowledge commons, open source, autoexperiment, biohacking), biomoc a produkce zdraví a nemoci, exponovaná těla, disability a ableism, crip, epistemologie bolesti, prosakující těla, sítě podpory.
3. Prostituce a pornografie — sex jako práce a „pornifikace“ práce, sexualita a politika reprezentace, obscénost a kódy viditelnosti.
4. Transfeminizmus a gender abolicionizmus — cis/trans, rozšiřování definice genderové spravedlnosti, podpora proliferace tělesných/sexuálních odlišností, let a hundred sexes bloom, antinaturalizmus, technomaterializmus a gender abolicionizmus v xenofeminizmu, xenohospitalita, trans zdraví a péče.
5. Feministická praxe — feministické principy v individuální, kolektivní a institucionální praxi, feminizmus a akademie, feminizmus v prostředí a provozu světa umění.

Cíl

Ambicí kurzu je iniciovat debatu o otázkách sociální spravedlnosti a možnostech jejich adresování v umění, teorii a aktivizmu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka. Povolena jedna neomluvená absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

5 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor