Detail předmětu

Artists and Curators in Texts

FaVU-2ACTAk. rok: 2019/2020

Předmět seznámí studenty s vybranými texty kurátorů a umělců na uměleckou scénu, v první polovině předmětu se zaměřením na historické avantgardy a konzervativní proudy, v druhé polovině na reflexi institucionálních a politických tlaků ve společnosti.

Výsledky učení předmětu

Průběžné testy, eseje, diskuse.

Prerekvizity

Studenti musí být mít znalost angličtiny na pokročilé úrovni.

Doporučená nebo povinná literatura

H.U. Obrist. A Brief History of Curating (EN)
Ad Reinhardt. Art as Art (EN)
Robert Smithson. The Collected Writings. (EN)
Harrison and Wood. Art Theory 1900 - 2000. (EN)
Alan Kaprow. Essays on the Blurring of Art and Life. Jeff Kelley, ed. (EN)
Hito Steyerl. The Wretched of the Screen. (EN)
Carsten Schubert. Curator's Egg. (EN)
The Art School. Steven Henry Madoff (EN)
Peter Bürger: Theory of the Avant Garde (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Forma semináře: každou hodinu: 1) písemná reflexe zadané četby
2) skupinová diskuse vybraných témat ze zadaného textu, kontextualizace.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška, docházka.
Hodnocení se sestává z pravidelného plnění zadaných domácích úkolů (četba, její písemná reflexe, reflexe v diskusi). Nepřipravenost na hodinu se počítá jako absence.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Art in Theory 1945 - 2000 (ed. by Charles Harrison): texts by Novembergruppe, Octobergruppe.
2. Art in Theory: Dadaism: Hugo Ball, Tristan Tzara, Georg Gross
3. Art in Theory: Sirioni, de Chirico - conservative, facist art
4. Art in Theory: Zhdanov and the doctrine of socialist realism
5. Art in Theory: Breton and Rivera
6. Brooklyn Rail: discussions on Dana Schutz's The Open Casket controversy (article by Brian Winkenweder).
7. Artalk: insights in Hungarian and Polish art scenes (Gergely Nagy, Adam Mazur).
8. The Art School (texts from the anthology: Ernesto Pujol, John Baldessari-Michael Craig Martin).
9. Who Is an Artist? Frank Bifo Berardi, Boris Buden
10. Adam Szimcik: Learning from Documenta
11. Hito Steyerl - The Wretched of the Screen (Is Museum a Factory?)
12. Karsten Schubert - Curators' Egg

Cíl

Předmět se pokusí studentům ukázat, jak lze sofistikovaně nahlížet na vlastní praxi. Prostřednictvím textů v prvních pěti hodinách se seznámí s vybranými manifesty uměleckých skupin či umělců, s jejich stylem, rétorikou, i otevřenou či skrytou politickou agendou. V druhé polovině kurzu se zaměříme na to, jakým způsobem politika a ideologie, popř. komerční tlaky, ale zároveň etická zodpovědnost, formuje výsledné umělecké projekty, popř. jejich reflexi v médiích a širší společnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povoleny jsou dvě absence za semestr.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor