Detail oboru

Elektronika a sdělovací technika

FEKTZkratka: M1-ESTAk. rok: 2019/2020

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.7.2021

Profil

Magisterský studijní obor ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA (EST) se věnuje vzdělávání inženýrů specializovaných na slaboproudou elektroniku a její aplikace zejména v oblasti bezdrátových a mobilních komunikací a sdělovací techniky. Spektrum oboru přitom sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a mikropočítačové obvody a systémy. Svým obsahem a pojetím tak magisterský obor EST pojednává o nosných technických oblastech současných i budoucích moderních elektronických komunikačních systémů a technologií a přirozenou formou navazuje na stejnojmenný bakalářský obor EST.
Magisterský obor EST lze začít studovat až po předchozím absolvování libovolného oboru bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní závěrečnou zkouškou, a to nejlépe v některém elektrotechnickém či informatickém studijním programu. Odbornou výuku v magisterském oboru EST zajišťuje především Ústav radioelektroniky (UREL). Nabídka volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a diplomovou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku obvodů a systémů rádiové komunikace a navigace (stacionárních, mobilních, pozemních i družicových), pokročilou přístrojovou, zvukovou a obrazovou elektroniku a na tvorbu, analýzu, zpracování a aplikace multimediálních signálů a dat. Své teoretické znalosti si student doplňuje studiem předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.

Klíčové výsledky učení

Absolvent magisterského oboru ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA má široké znalosti v teorii, navrhování, konstruování, aplikačním využití a měření elektronických obvodů a systémů. Aplikačně je studium zaměřeno na problematiku bezdrátových komunikací a sdělovací techniky. Spektrum znalostí sahá od nízkofrekvenční přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku po oblast optických vln, od analogových obvodů a systémů po číslicové obvody a mikroprocesorové systémy.
Absolvent je kvalifikován v problematice radioelektroniky, rádiové komunikace a navigace, a to stacionární, mobilní, pozemní i družicové, v pokročilé přístrojové elektronice, v oblastech analýzy, zpracování a využití multimediálních signálů a dat. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky.
Absolventi magisterského oboru ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA se uplatní při výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných slaboproudých elektronických zařízení jak pro všeobecné použití, tak zejména v oblasti komunikačních a navigačních služeb a systémů, v oblasti provozu rozhlasových a televizních sítí a rovněž jsou schopni zastávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi magisterského oboru ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA mají široké znalosti v teorii, navrhování, konstruování, aplikačním využití a měření elektronických obvodů a systémů. Aplikačně je studium zaměřeno na problematiku bezdrátových komunikací a sdělovací techniky. Spektrum znalostí sahá od nízkofrekvenční přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku po oblast optických vln, od analogových obvodů a systémů po číslicové obvody a mikroprocesorové systémy.
Absolvent je kvalifikován v problematice radioelektroniky, rádiové komunikace a navigace, a to stacionární, mobilní, pozemní i družicové, v pokročilé přístrojové elektronice, v oblastech analýzy, zpracování a využití multimediálních signálů a dat. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky.
Absolventi magisterského oboru ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA se uplatní při výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných slaboproudých elektronických zařízení jak pro všeobecné použití, tak zejména v oblasti komunikačních a navigačních služeb a systémů, v oblasti provozu mobilních, rozhlasových a televizních sítí a rovněž jsou schopni zastávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MTEOTeorie elektronických obvodůcs7zimníPovinnýzá,zkano
MTRKTeorie rádiové komunikacecs6zimníPovinnýzá,zkano
MCVTCAD v mikrovlnné technicecs7zimníVolitelný oborovýklano
MRFIRadiofrekvenční identifikacecs, en5zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MASOAnalýza signálů a obrazůcs5zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MCASČíslicové zpracování akustických signálůcs6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MPPRPočítačem podporovaná řešení inženýrských problémůcs6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkne
MPSDProjektování silových a datových rozvodůcs6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MFITDějiny a filozofie technikycs2zimníVolitelný všeobecnýano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklne
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklano
XLS2Odborná aktivitacs, en2zimníVolitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
MPSYPower Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklano
MRETRétorikacs2zimníVolitelný všeobecnýano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkne
MEFE1English for Lifeen2zimníVolitelný všeobecnýklM-EST LZS VV Aano
MEFE2English for Lifeen2zimníVolitelný všeobecnýzkM-EST LZS VV Aano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkM-EST LZS VV Bano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkM-EST LZS VV Bano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkM-EST LZS VV Bano
XMAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelný všeobecnýM-EST LZS VV Bano
MFPFFyzika pevné fázecs5zimníTeoretická nadstavbazá,zkano
MKVEKvantová a laserová elektronikacs5zimníTeoretická nadstavbazá,zkano
MDREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnicecs5zimníTeoretická nadstavbazá,zkM-EST TN matem.ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-EPOEtika podnikánícs2zimníVolitelnýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPKSPočítačové a komunikační sítěcs5letníPovinnýzá,zkano
MSDSSměrové a družicové spojecs7letníPovinnýzá,zkano
MSTKAnalýza radiokomunikačních signálůcs, en5letníVolitelný oborovýzá,zkne
MIKSImplementace softwarových komunikačních systémů cs6letníVolitelný oborovýzá,zkne
MMIAMikrokontroléry pro pokročilé aplikacecs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
MASVNávrh antén a rádiových spojůcs7letníVolitelný oborovýzá,zkano
MPLDProgramovatelné logické obvodycs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
MAIOAnalogové integrované obvodycs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MEMTElektronická měřicí technikacs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkne
MEMSElektronické měřicí systémycs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MMTEModerní technologie elektronických obvodů a systémůcs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MMZSVyšší metody zpracování signálůcs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MADPVzájemný převod A/D signálůcs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklne
XCASCISCO akademie - CCNA Securitycs3letníVolitelný všeobecnýzkano
MEICElektrické instalacecs5letníVolitelný všeobecnýklano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
MEFE1English for Lifeen2letníVolitelný všeobecnýklano
MEFE2English for Lifeen2letníVolitelný všeobecnýzkano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XMAUManažerské účetnictvícs2letníVolitelný všeobecnýano
XLS2Odborná aktivitacs, en2letníVolitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelný všeobecnýzkne
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
MRETRétorikacs2letníVolitelný všeobecnýano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýano
MTOCTheory of Communicationen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkM-EST LZS VV Bano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkM-EST LZS VV Bano
MFITDějiny a filozofie technikycs2letníVolitelný všeobecnýM-EST LZS VV Bano
MMEMModelování elektromagnetických polícs5letníTeoretická nadstavbazá,zkano
MMATMaticový a tenzorový početcs5letníTeoretická nadstavbazá,zkM-EST TN matem.ano
MMNMModerní numerické metodycs5letníTeoretická nadstavbazá,zkM-EST TN matem.ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2letníVolitelnýano
XPC-TPRTechnické právocs3letníVolitelnýano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MM2ESemestrální práce 2cs2zimníPovinnýklano
MDTVDigitální televizní a rozhlasové systémycs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MPOAMikroprocesory s architekturou ARM cs5zimníVolitelný oborovýklano
MRARRadiolokační a radionavigační systémycs5zimníVolitelný oborovýzá,zkne
MSPRSignálové procesorycs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MSMKSystémy mobilních komunikacícs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
MFITDějiny a filozofie technikycs2zimníVolitelný všeobecnýano
MEFE2English for Lifeen2zimníVolitelný všeobecnýzkano
MEFE1English for Lifeen2zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XMAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
MRETRétorikacs2zimníVolitelný všeobecnýano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkne
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-EST LZS VV Bne
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-EST LZS VV Bano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-EST LZS VV Bano
XPOMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelný všeobecnýM-EST LZS VV Bano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkM-EST LZS VV Bano
MPSYPower Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-EST LZS VV Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MMSEDiplomová prácecs30letníPovinnýano
MXMEOdborná praxecs0letníPovinnýano
MREMRadioelektronická měřenícs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
MVDKVideotechnika a multimediální technikacs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
MELBBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XCASCISCO akademie - CCNA Securitycs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
MFITDějiny a filozofie technikycs2letníVolitelný všeobecnýano
MEFE1English for Lifeen2letníVolitelný všeobecnýklano
MEFE2English for Lifeen2letníVolitelný všeobecnýzkano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XMAUManažerské účetnictvícs2letníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelný všeobecnýzkne
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
MRETRétorikacs2letníVolitelný všeobecnýano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-EST LZS VV Bne
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-EST LZS VV Bano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýM-EST LZS VV Bano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýM-EST LZS VV Bano
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-EST LZS VV Bano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýM-EST LZS VV Bano
MTOCTheory of Communicationen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-EST LZS VV Bano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
M-EST LZS VV A 2 MEFE1, MEFE2
M-EST LZS VV B 2 XCA1, XCA3, XCA5, XMAU, XCA2, XCA4, MFIT, MEME, MESI, MMEN, XPOM, XPOU, MPSY, MARC, MEDS, XEPO, XKPT, MPPM, XTPR, MTOC
M-EST TN matem. 1 MDRE, MMAT, MMNM