Detail předmětu

Advanced Radio Communication Systems and Their Components

FEKT-MARCAk. rok: 2019/2020

Předmět je koncipován jako přehled nejnovějších trendů vývoje v oblasti rádiové komunikace. Historie rádiové komunikace; antény a šíření rádiových vln; systémy s rozprostřeným spektrem a s více nosnými; napájení embedded systémů; komunikace optickými spoji; kódování multimediálních signálů; digitální terestrické televizní vysílání a mobilní televise; radiolokační systémy; radiofrekvenční identifikace; systémy pro mobilní komunikaci; koexistence rádiových komunikačních systémů: elektromagnetická kompatibilita; centrum senzorických, informačních a komunikačních systemů.

Výsledky učení předmětu

Anglická terminologie z oblasti moderní rádiové komunikace a její praktické použití.

Prerekvizity

Žádné.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Metody vyučování zahrnují anglické přednášky a test.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemné testy během semestru (100 bodů).

Jazyk výuky

angličtina, čeština

Osnovy výuky

01. Historie rádiové komunikace
02. Antény a šíření rádiových vln
03. Systémy s rozprostřeným spektrem a s více nosnými
04. Napájení embedded systémů
05. Komunikace optickými spoji
06. Kódování multimediálních signálů
07. Digitální terestrické televizní vysílání a mobilní televize
08. Radiolokační systémy
09. Radiofrekvenční identifikace
10. Systémy pro mobilní komunikaci
11. Koexistence rádiových komunikačních systémů: Elektromagnetická kompatibilita
12. Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů
13. Shrnutí, diskuse

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s odbornou anglickou terminologií.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-BEI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor