Detail oboru

Angličtina v elektrotechnice a informatice

FEKTZkratka: H-AEIAk. rok: 2019/2020

Program: Angličtina v elektrotechnice a informatice

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 27.2.2012Akreditace do: 31.3.2022

Profil

Cílem studia je osvojení si interdisciplinárních znalostí a dovedností, které umožní absolventům získat vzdělání, jehož nabídka zatím na trhu práce chybí. Je přitom nanejvýš potřebná vzhledem k rozvoji a rozsahu působení elektrotechnických oborů v současném globalizujícím se světě a rovněž vzhledem k tomu, že angličtina získala pozici globálního nástroje komunikace, což platí především v elektrotechnických disciplínách.
Cílem studijního programu je vybavit absolventy základní znalostí jednotlivých elektrotechnických oborů a především kompetencemi v oblasti odborného jazyka na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce (SERR).
Znalosti a dovednosti budou zaměřeny zejména na objasnění vlastností profesního diskurzu jako speciálního komunikačního nástroje, který je používán globální diskurzní komunitou. Absolventi studijního programu jako budoucí členové této profesní skupiny získají znalosti a dovednosti jak v recepci, tak i v produkci této funkční variety. Angličtina v elektrotechnice a informatice jako speciální profesní varieta není dosud nikde v ČR vyučována, přestože již prakticky funguje jako lingua franca v oborech elektrotechnického inženýrství. Součástí programu jsou i předměty, které se zaměřují na výcvik manažerských dovedností, které spolu s odbornou angličtinou, znalostí kulturního prostředí anglicky mluvících zemí a znalostí základů elektrotechniky a ekonomie vybaví absolventy pro potřeby průmyslu, administrativy, státní správy, vědecko-výzkumných institucí, managementu a oborově orientovaného překladatelství.

Klíčové výsledky učení

Znalosti a dovednosti budou zaměřeny zejména na objasnění vlastností profesního diskurzu jako speciálního komunikačního nástroje, který je používán globální diskurzní komunitou. Absolventi studijního programu jako budoucí členové této profesní skupiny získají znalosti a dovednosti jak v recepci, tak i v produkci této funkční variety. Angličtina v elektrotechnice a informatice jako speciální profesní varieta není dosud nikde v ČR vyučována, přestože již prakticky funguje jako lingua franca v oborech elektrotechnického inženýrství. Součástí programu jsou i předměty, které se zaměřují na výcvik manažerských dovedností, které spolu s odbornou angličtinou, znalostí kulturního prostředí anglicky mluvících zemí a znalostí základů elektrotechniky a ekonomie vybaví absolventy pro potřeby průmyslu, administrativy, státní správy, vědecko-výzkumných institucí, managementu a oborově orientovaného překladatelství.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi bakalářského studijního programu ANGLIČTINA V ELEKTROTECHNICE A INFORMATICE získají znalosti jak z lingvistického oboru anglický jazyk, tak ze základů elektrotechnických oborů a manažerské praxe. Tito absolventi budou ovládat mluvenou i psanou angličtinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky se zaměřením na anglický jazyk v elektrotechnice a informatice. K jejich kvalifikaci bude patřit i znalost sociokulturní problematiky pro anglicky mluvící oblasti, která jim umožní interkulturní komunikaci s pracovníky více národností.
Absolventi budou připraveni pro působení v pozicích referenta, asistenta nebo manažera ve společnostech se zahraniční účastí, které vyžadují komunikaci v odborném anglickém jazyce a působí převážně na zahraničním trhu. Možnosti profesního uplatnění zahrnují rovněž instituce státní správy v rámci České republiky a Evropské unie.
Unikátní spojení znalostí elektrotechnických oborů, anglického jazyka a manažerských dovedností umožní absolventům vést pracovní jednání v cizím jazyce při znalosti odborné problematiky, prezentovat firmu a její výrobky i služby, vypracovávat stylisticky, gramaticky a formálně správně firemní dokumenty a technické protokoly v angličtině.
Spojení jazykové, odborně-technické a sociokulturní vybavenosti není dosud v systému univerzitního vzdělávání zcela obvyklé. Interdisciplinární zaměření studia, které poskytne absolventům kompetence používat jazyk jako profesní diskurz, jim zajistí dobrou pozici na národním a mezinárodním trhu práce. Jejich uplatnění bude mít dopad na rozšíření integrace České republiky do mezinárodních vztahů a struktur, zvláště v rámci Evropské unie, s důrazem na oblast hospodářství a oblast vědecko-technickou.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání a znalost angličtiny na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
HEFEAngličtina pro inženýrycs, en3zimníPovinnýzkano
HELEElektrotechnikacs, en4zimníPovinnýzá,zkano
HFYZFyzika v elektrotechnicecs, en5zimníPovinnýzá,zkano
HSCAJazyk odborného stylu v češtině a angličtiněcs4zimníPovinnýzá,zkano
HMA1Matematika v elektrotechnice 1cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
HGRSMluvnická cvičenícs2zimníPovinnýklano
HPA1Praktická angličtina 1cs5zimníPovinnýzkano
HILSÚvod do lingvistikycs3zimníPovinnýzkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
HEITAngličtina pro ITcs, en5letníPovinnýzkano
HDOMDigitální obvody a mikroprocesorycs4letníPovinnýzá,zkano
HESOElektronické součástkycs, en3letníPovinnýzá,zkano
HJDTJazyk jako diskurz ve vědě a technicecs5letníPovinnýzá,zkano
HMTDMateriály a technická dokumentacecs, en3letníPovinnýzá,zkano
HPOPPočítače a programovánícs4letníPovinnýklano
HPA2Praktická angličtina 2cs5letníPovinnýzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
HANAAnalogová technikacs, en3zimníPovinnýklano
HCPPČeština pro překladatelskou praxics3zimníPovinnýzá,zkano
HAC1Kulturní studia 1cs5zimníPovinnýzkano
HMVAMěření v elektrotechnicecs, en3zimníPovinnýzá,zkano
HPA3Praktická angličtina 3cs5zimníPovinnýzkano
HSISSignály a systémycs, en3zimníPovinnýzá,zkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
BFSLFinanční službycs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
HNE1Cizí jazyk 1 (němčina)cs3zimníVolitelný všeobecnýklAano
HRU1Cizí jazyk 1 (ruština)cs3zimníVolitelný všeobecnýklAano
HSP1Cizí jazyk 1 (španělština)cs3zimníVolitelný všeobecnýklAano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
HESBElektrické strojecs, en3letníPovinnýzá,zkano
HEVAElektromagnetické vlny a vedenícs, en3letníPovinnýzá,zkano
HKSYKomunikační systémycs, en3letníPovinnýzá,zkano
HCATKontrastivní analýza odborných textůcs5letníPovinnýzá,zkano
HAC2Kulturní studia 2cs5letníPovinnýzkano
HBENObchodní angličtinacs, en3letníPovinnýzá,zkano
HPA4Praktická angličtina 4cs5letníPovinnýzkano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýano
BFSLFinanční službycs2letníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýano
HNE2Cizí jazyk 2 (němčina)cs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkBano
HRU2Cizí jazyk 2 (ruština)cs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkBano
HSP2Cizí jazyk 2 (španělština)cs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkBano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
HPRALingvistická pragmatikacs4zimníPovinnýzkano
HMPRMetodika překladucs4zimníPovinnýzkano
HPA5Praktická angličtina 5cs3zimníPovinnýzkano
HRREŘízení a regulacecs, en3zimníPovinnýzá,zkano
HSEPSemestrální prácecs5zimníPovinnýklano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
BFSLFinanční službycs2zimníVolitelný všeobecnýano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
HPRRProjektové řízenícs, en3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
HARSArchitektura sítícs, en3letníPovinnýzá,zkano
HBAPBakalářská prácecs10letníPovinnýano
HDANDiskurzní analýzacs5letníPovinnýzá,zkano
HODPOdborná praxecs, en0letníPovinnýano
HPA6Praktická angličtina 6cs1letníPovinnýklano
HTRSPřekladatelský seminářcs3letníPovinnýzkano
HBTSSeminář k bakalářské prácics5letníPovinnýzá,zkano
HVDEVýroba a distribuce elektrické energiecs, en4letníPovinnýzá,zkano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýano
BFSLFinanční službycs2letníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
A 1 HNE1, HRU1, HSP1
B 1 HNE2, HRU2, HSP2