Detail oboru

Procesní inženýrství

FSIZkratka: M-PRIAk. rok: 2018/2019

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2004Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Obor Procesní inženýrství je výchozím studiem inženýra, který se bude zabývat vývojem procesů, jejich vedením, navrhováním a projekcí.
Uplatnění absolventa je zejména v oblastech


  • potravinářskeho průmyslu
  • energetického průmyslu
  • průmyslu zpracování ropy a zemního plynu
  • chemického a farmaceutického průmyslu
  • projekce a provozu procesů zaměřených na ochranu životního prostředí

Absolventi mohou na základě akreditace oboru získat titul EUR ING - euroinženýr. Přiznáním tohoto titulu osvědčuje Evropská federace národních inženýrských asociací FEANI, že jeho nositel absolvoval takový obor na vysoké technické škole, který poskytuje vzdělání na srovnatelné evropské úrovni.

Klíčové výsledky učení

"Procesní inženýrství je obor, který má značnou šíři záběru a je nezbytný pro řadu průmyslových odvětví, komunální sféru a koncepční energetiku. Zabývá se vývojem procesů, jejich optimálním vedením, efektivním navrhováním a projekcí. Obor \Procesní inženýrství\"" začínají posluchači studovat v prvním ročníku druhého stupně magisterského studia. V tomto ročníku získají teoretický základ potřebný pro zvládnutí základních disciplín procesního inženýrství. V závěrečném ročníku se teoretické znalosti využívají v odborných předmětech s poměrně širokým záběrem a zaměřením na realizaci investičních záměrů, řízení projektů, projektování a řízení procesů. Součástí studia jsou i metody redukce či optimalizace spotřeby energie s minimalizací tvorby emisí, posuzování nebezpečí spojeného s provozováním složitých procesních zařízení, a procesy pro zpracování odpadů."""

Profesní profil absolventů s příklady

Lze bez nadsázky konstatovat, že absolventi oboru \Procesní inženýrství\ mají zcela mimořádné a perspektivní uplatnění, což vyplývá z rozsáhlých možností aplikovatelnosti nabytých znalostí na základě studia oboru, který má velkou šíři záběru. Tento přístup, zajišťující poměrně velkou flexibilitu graduovaných inženýrů, je velmi užitečný, ba přímo nutný, vzhledem k tomu, že umožňuje pružně reagovat na veškeré (i těžko předvídatelné) změny v průmyslových výrobách, obchodu apod.

ABSOLVENTI SE MOHOU UPLATNIT V TĚCHTO PRŮMYSLOVÝCH OBLASTECH

  • energetika
  • potravinářský a farmaceutický průmysl
  • průmysl zpracování ropy a zemního plynu
  • ekologické jednotky a provozy, ochrana životního prostředí (čistírny odpadních vod, termické a netermické zneškodňování odpadů, jednotky pro čištění exhalací z průmyslových a energetických zdrojů apod.)
Mimořádně dobré uplatnění absolventů je dáno širokou škálou možností aplikace principů procesního inženýrství v různých oblastech. Z hlediska charakteru činnosti se jedná o sféru návrhu, projekce a realizace, rekonstrukce a modernizace, o tvorbu podpůrných softwarových produktů, řízení projektů a výrob, optimalizaci, o konzultační, poradenskou a obchodní činnost, zastoupení zahraničních firem a práce v nich. O absolventy má enormní zájem řada českých, zahraničních i nadnárodních společností.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KBPBilancování procesních a energetických systémůcs5zimníPovinnýzá,zkano
KHLHydraulické pochodycs6zimníPovinnýzá,zkano
KS1Inženýrská termodynamikacs6zimníPovinnýzá,zkano
KKPKonstrukce procesních zařízení I.cs6zimníPovinnýzá,zkano
KTP-ATepelné pochodyen6zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KEE-AEnergie a emiseen6letníPovinnýzá,zkano
KKRKonstrukce procesních zařízení II.cs6letníPovinnýzá,zkano
KMPMechanické pochodycs5letníPovinnýzá,zkano
KS2Technologické linky zpracovatelského průmyslucs6letníPovinnýzá,zkano
K3DZáklady modelování 3Dcs4letníPovinnýklano
KCDCAD simulace procesůcs4letníPovinně volitelný1ano
KFEÚvod do MKP a CFDcs4letníPovinně volitelný1ano
0PPKPrůmyslový projekt (M-PRI)cs3letníVolitelný (nepovinný)klano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KBPBilancování procesních a energetických systémůcs5zimníPovinnýzá,zkano
KNPNavrhování procesních a energetických systémůcs5zimníPovinnýzá,zkano
KELProcesy, energetika a legislativacs5zimníPovinnýzá,zkano
KPJProjektování a řízení procesůcs5zimníPovinnýzá,zkano
KRRRočníkový projektcs6zimníPovinnýklano
KT0CAD navrhování tepelných zařízení pro procesy a energetikucs4zimníPovinně volitelný1ano
K20Praktické aplikace CFDcs4zimníPovinně volitelný1ano
KAMPraktické aplikace MKPcs4zimníPovinně volitelný1ano
LC0Chladicí zařízení a tepelná čerpadlacs0zimníVolitelný (nepovinný)ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KD5Diplomový projekt (M-PRI)cs6letníPovinnýano
KRZRealizace investičních záměrů a troubleshootingcs4letníPovinnýklano
KD6Seminář k diplomové práci (M-PRI)cs4letníPovinnýano
KSZStavba procesních zařízenícs6letníPovinnýzá,zkano
KS3Systémové přístupy pro procesy a energetikucs6letníPovinnýzá,zkano
KODZpracování a recyklace odpadůcs4letníPovinnýklano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0celoročníPovinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 KT0, K20, KAM
1 1 KCD, KFE