Detail předmětu

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla

FSI-LC0Ak. rok: 2018/2019

Předmět se zabývá problematikou návrhu a konstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel. Posluchači jsou postupně seznámeni s problematikou určení požadovaného chladicího výkonu, volby vhodného chladiva, výběru jednotlivých komponent okruhu a návrhu zařízení jako celku. Studenti jsou dále seznámeni s platnou legislativou a požadavky na instalaci a zprovoznění navržených zařízení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět umožní získat studentům znalosti a dovednosti spojené s konstrukcí chladicích zařízení a tepelných čerpadel, jejich instalací a uvedením do provozu. Po absolvování předmětu by měly být studenti schopni samostatně navrhnout jednoduchá chladicí zařízení menších výkonů.

Prerekvizity

Termomechanika, Oběhové stroje a chladicí zařízení

Doporučená nebo povinná literatura

DINÇER, Ibrahim. Refrigeration systems and applications. Chichester: Wiley, 2003. ISBN 04-716-2351-2. (EN)
KOLEKTIV AUTORŮ. Chladicí a klimatizační technika. 1. vyd. Praha: Svaz chladicí a klimatizační techniky, 2012. (CS)
ŽERAVÍK, Antonín. Stavíme tepelné čerpadlo: [návratnost i za jeden rok]. 1. vyd. Přerov: Antonín Žeravík, 2003. ISBN 80-239-0275-X. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kombinace výkladu a laboratorní výuky.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělován za účast na seminářích a úspěšné obhajobě zpracovaného projektového zadání.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s postupem návrhu chladicích zařízení a tepelných čerpadel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Samostatné zpracování projektového zadání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ENI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
    obor M-PRI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
    obor M-TEP , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, opakování - vlastnosti chladiv, rozdělení systémů (jednostupňové, kaskádní, atd.)
2. Výpočet tepelné zátěže - prostup tepla, větrání atd.
3. Chladiva - přehled chladiv (HCFC, HFC, CO2, R717, přírodní), volba chladiva
4. Výparníky, chladiče vzduchu - požadavky, konstrukce, návrh/výběr
5. Kondenzátory - konstrukce, požadavky, návrh/výběr
6. Kompresory - pístové, scroll, šroubové, odstředivé - konstrukce použití
7. Kompresory - mazání
8. Expanzní ventil - provedení, volba, nastavení
9. Potrubí a armatury - návrh, výpočet tlakových ztrát
10. Regulace výkonu chl. Zařízení, odmrazování
11. Požadavky na chl. Zař. EN 378 (část 1 a 2)
12. Požadavky na chl. Zař. EN 378 (část 3 a 4)
13. Využití chladu (mrazírny, atd.)