Detail předmětu

CAD navrhování tepelných zařízení pro procesy a energetiku

FSI-KT0Ak. rok: 2018/2019

V návaznosti na učivo předmětu Tepelné pochody poskytuje tento předmět rozšíření a prohloubení znalostí týkajících se problematiky navrhování procesních a energetických zařízení na výměnu tepla, zejména problematiky návrhových, kontrolních a simulačních výpočtů konvenčních výměníků tepla jak pro jednofázové tak i dvoufázové aplikace. Poskytuje seznámení s možnostmi a použitím vybraných, světově uznávaných profesionálních softwarových systémů (HTRI Xchanger Suite, CHEMCAD) na řadě příkladů z průmyslové praxe.

Výsledky učení předmětu

Schopnost využít podpory CAD pro návrh a analýzu procesních a energetických zařízení a související činnosti. Získání přehledu možností dostupných softwarů a schopnost jejich aplikace na konkrétní praktické úlohy.

Prerekvizity

Předpokládá se absolvování předmětu Tepelné pochody a předmětu Hydraulické pochody.

Doporučená nebo povinná literatura

Walkenbach J., Excel 2010 Power Programming With VBA, Wiley Publishing, Inc., ISBN: 0470475358, 2010
Stephan P. (editor-in-chief), VDI-GVC: VDI Heat Atlas, 2nd. ed., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010.
Rayaprolu K.: Boilers for power and process, CRC Press, 2009.
Breden M., Schwimmer M., Excel 2007 VBA – Velká kniha řešení, Computer Press, a.s., Brno, 2009
CHEMCAD Version 6, User Guide, Chemstations, 2007
Hewit G.F. (ed.), Heat Exchanger Design Handbook 1998, Begell House, Inc., New York (1998)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí probírané látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zařazen mezi povinně volitelné předměty, neklasifikuje se. Jeho absolvování je potvrzeno udělením zápočtu. Podmínkou udělení zápočtu je povinná a aktivní účast ve cvičeních a získání celkem alespoň 10 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Hlubší seznámení s problematikou (tepelně-hydraulického) navrhování procesních a energetických zařízení (zejména výměníků tepla různých konstrukčních typů) a možnostmi současných softwarových systémů určených pro tyto účely. Využití těchto softwarových systémů pro analýzu stávajících i návrh nových výměníků tepla a související činnosti. V předmětu se posluchači detailně seznámí s možnostmi světově uznávaných profesionálních softwarových systémů (HTRI Xchanger Suite, CHEMCAD) a jejich obsluhou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná.
Zápočet bude udělen studentům, kteří se pravidelně a aktivně účastnili výuky (pravidelná účast znamená účast alespoň ve třech čtvrtinách hodin, tj. 10 cvičení z celkových 13).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-PRI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení s počítačovou podporou:
1. týden: Seznámení s obsahem předmětu a způsobem práce. Úvod do problematiky návrhových, kontrolních a simulačních výpočtů konvenčních výměníků tepla. Zahájení výpočtů výměníků tepla v programu CHEMCAD a ukázky souvisejících činností.
2. týden: Pokračování a prohloubení výpočtů výměníků tepla v programu CHEMCAD s ukázkami pokročilých možností a interakce s ostatními softwarovými systémy a činnostmi.
3. týden: Aspekty simulačních výpočtů výměníků tepla. Seznámení se s prostředím softwarového systému HTRI Xchanger Suite a typy jeho jednotlivých modulů. Výchozí příklady pro osvojení základní práce se softwarovým systémem (zadávání vstupních dat, možnosti programu, zobrazení výsledného protokolu apod.)
4. týden: Seznámení s modulem Xphe – deskové výměníky tepla.
5. týden: Praktické aplikace - řešení příkladů pomocí modulu Xphe
6. týden: Seznámení s modulem Xist – trubkové výměníky typu „shell-and-tube“
7. týden: Praktické aplikace - řešení příkladů pomocí modulu Xist
8. týden: Praktické aplikace - řešení příkladů pomocí modulu Xist
9. týden: Seznámení s modulem Xace – vzduchové chladiče a ekonomizéry
10. týden: Praktické aplikace – řešení příkladů pomocí modulu Xace
11. týden: Praktické aplikace – řešení příkladů pomocí modulu Xace
12. týden: Praktické aplikace – řešení příkladů pomocí modulu Xace
13. týden: Praktické aplikace – řešení příkladů pomocí modulu Xace

eLearning