Detail oboru

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

FSIZkratka: M-FINAk. rok: 2018/2019

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2003Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Cílem studia je absolventům technicky orientovaných bakalářských oborů s rozšířenou výukou fyzikálních a matematických předmětů poskytnout vzdělání, které je připraví pro činnost ve výzkumných a vývojových laboratořích, zaměřených na řešení problematiky vycházející z oblastí aplikované fyziky, na konstrukci vědeckých přístrojů a na inženýrský experiment. Obsah studia je založen na poznání vybraných oblastí moderní fyziky a jejich uplatnění v současné praxi, na pochopení fyzikálních principů měření, na získání praktických dovedností experimentální činností v laboratořích a na schopnosti využití počítačů pro modelování jevů, konstrukci zařízení a zpracování dat.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je absolventům technicky orientovaných bakalářských oborů s rozšířenou výukou fyzikálních a matematických předmětů poskytnout vzdělání, které je připraví pro činnost ve výzkumných a vývojových laboratořích zaměřených na řešení problematiky vycházející z oblastí aplikované fyziky, na konstrukci vědeckých přístrojů a na inženýrský experiment. Obsah studia je založen na poznání vybraných oblastí moderní fyziky a jejich uplatnění v současné praxi, na pochopení fyzikálních principů měření, na získání praktických dovedností experimentální činností v laboratořích a na schopnosti využití počítačů pro modelování jevů, konstrukci zařízení a zpracování dat.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi studia jsou zaměřeni na efektivní uplatňování optoelektroniky při konstrukci strojů a přístrojů, na kvalifikované využívání optických metod v metrologii, na zavádění a využívání nových technologií a nanotechnologií a odpovídajících zařízení pro vytváření ochranných povlaků, modifikaci povrchů a přípravu tenkých vrstev pro strojírenské, optické a elektrotechnické účely, na využití počítačů ke konstruování a k vědeckým výpočtům. Na základě hlubších fyzikálně-matematických znalostí jsou schopni rychlé adaptability v různých inženýrských oblastech.
Úspěšní a vědecky orientovaní absolventi magisterského studijního programu mají možnost pokračovat v doktorském studijním programu „Fyzikální a materiálové inženýrství” a po složení státní doktorské zkoušky a obhájení disertační práce získat titul Ph.D.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
TAOAplikovaná optikacs6zimníPovinnýzá,zkano
TFVFyzikální vlastnosti materiálůcs6zimníPovinnýzá,zkano
TPEPočítače v experimentucs2zimníPovinnýklano
T1T-APovrchy a tenké vrstvyen6zimníPovinnýzá,zkano
TSISpeciální praktikum IIcs4zimníPovinnýklano
TK1Konstrukce přístrojů Ics5zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
TNINanoelektronikacs6zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
TNF-ANanofotonika a plasmonikaen6zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
TP1Přesná mechanika Ics7zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
TEB-AExperimentální biofotonikaen3zimníVolitelný (nepovinný)kolano
TP0Fyzikální principy technologie výroby polovodičůcs2zimníVolitelný (nepovinný)kolano
0F5Semestrální projekt N Ics3zimníVolitelný (nepovinný)klano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
TAIAnalýza inženýrského experimentucs3letníPovinnýzá,zkano
WA1Metody strukturní analýzycs4letníPovinnýzá,zkano
TNMNumerické metody analýzy obrazůcs4letníPovinnýzá,zkano
0F6Semestrální (průmyslový) projekt N IIcs5letníPovinnýklano
TFOFourierovská optikacs4letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
TK2Konstrukce přístrojů IIcs4letníPovinně volitelnýkol2ano
TMTNanostrukturní materiálycs4letníPovinně volitelnýkol2ano
TP2Přesná mechanika IIcs4letníPovinně volitelnýkol2ano
TFMFourierovské metody v optice a ve strukturní analýzecs3letníVolitelný (nepovinný)klano
0PPTPrůmyslový projekt (M-FIN, M-PMO)cs3letníVolitelný (nepovinný)klano
TM0Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopiecs0letníVolitelný (nepovinný)ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
TCOČásticová optikacs6zimníPovinnýzá,zkano
TIOInženýrská optikacs6zimníPovinnýzá,zkano
TMKMikroskopie a spektroskopiecs5zimníPovinnýzá,zkano
TOIOptoelektronika a integrovaná optikacs5zimníPovinnýzá,zkano
TOJPředdiplomní projektcs5zimníPovinnýano
TSDSeminář k diplomové práci I (M-FIN, M-PMO)cs3zimníPovinnýano
TP0Fyzikální principy technologie výroby polovodičůcs2zimníVolitelný (nepovinný)kolano
0F7Semestrální projekt N IIIcs3zimníVolitelný (nepovinný)klano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
TPJDiplomový projekt (M-FIN, M-PMO)cs20letníPovinnýano
TSRSeminář k diplomové práci II (M-FIN, M-PMO)cs3letníPovinnýano
TSNSpeciální seminářcs3letníPovinnýano
TDNDiagnostika nanostrukturcs4letníPovinně volitelnýkol1ano
TMTNanostrukturní materiálycs4letníPovinně volitelnýkol1ano
TOVTechnologie optické výrobycs4letníPovinně volitelnýkol1ano
TM0Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopiecs0letníVolitelný (nepovinný)ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0celoročníPovinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 TDN, TMT, TOV
1 12 TK1, TNI, TNF-A, TP1
2 2 TFO, TK2, TMT, TP2