Detail oboru

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

FSIZkratka: M-FINAk. rok: 2018/2019

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2003Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Cílem studia je absolventům technicky orientovaných bakalářských oborů s rozšířenou výukou fyzikálních a matematických předmětů poskytnout vzdělání, které je připraví pro činnost ve výzkumných a vývojových laboratořích, zaměřených na řešení problematiky vycházející z oblastí aplikované fyziky, na konstrukci vědeckých přístrojů a na inženýrský experiment. Obsah studia je založen na poznání vybraných oblastí moderní fyziky a jejich uplatnění v současné praxi, na pochopení fyzikálních principů měření, na získání praktických dovedností experimentální činností v laboratořích a na schopnosti využití počítačů pro modelování jevů, konstrukci zařízení a zpracování dat.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je absolventům technicky orientovaných bakalářských oborů s rozšířenou výukou fyzikálních a matematických předmětů poskytnout vzdělání, které je připraví pro činnost ve výzkumných a vývojových laboratořích zaměřených na řešení problematiky vycházející z oblastí aplikované fyziky, na konstrukci vědeckých přístrojů a na inženýrský experiment. Obsah studia je založen na poznání vybraných oblastí moderní fyziky a jejich uplatnění v současné praxi, na pochopení fyzikálních principů měření, na získání praktických dovedností experimentální činností v laboratořích a na schopnosti využití počítačů pro modelování jevů, konstrukci zařízení a zpracování dat.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi studia jsou zaměřeni na efektivní uplatňování optoelektroniky při konstrukci strojů a přístrojů, na kvalifikované využívání optických metod v metrologii, na zavádění a využívání nových technologií a nanotechnologií a odpovídajících zařízení pro vytváření ochranných povlaků, modifikaci povrchů a přípravu tenkých vrstev pro strojírenské, optické a elektrotechnické účely, na využití počítačů ke konstruování a k vědeckým výpočtům. Na základě hlubších fyzikálně-matematických znalostí jsou schopni rychlé adaptability v různých inženýrských oblastech.
Úspěšní a vědecky orientovaní absolventi magisterského studijního programu mají možnost pokračovat v doktorském studijním programu „Fyzikální a materiálové inženýrství” a po složení státní doktorské zkoušky a obhájení disertační práce získat titul Ph.D.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TAOAplikovaná optikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / C2b - 14ano
TFVFyzikální vlastnosti materiálůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TPEPočítače v experimentucs2PovinnýklP - 13 / CPP - 13ano
T1T-APovrchy a tenké vrstvyen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TSISpeciální praktikum IIcs4PovinnýklC2b - 39ano
TK1Konstrukce přístrojů Ics5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 261ano
TNINanoelektronikacs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 20 / CPP - 61ano
TNF-ANanofotonika a plasmonikaen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 20 / CPP - 61ano
TP1Přesná mechanika Ics7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 261ano
TEB-AExperimentální biofotonikaen3Volitelný (nepovinný)kolP - 26 / C2b - 13ano
TP0Fyzikální principy technologie výroby polovodičůcs2Volitelný (nepovinný)kolP - 39 / P - 39ano
0F5Semestrální projekt N Ics3Volitelný (nepovinný)klCPP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TAIAnalýza inženýrského experimentucs3Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
WA1Metody strukturní analýzycs4Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 26ano
TNMNumerické metody analýzy obrazůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
0F6Semestrální (průmyslový) projekt N IIcs5PovinnýklCPP - 65ano
TFOFourierovská optikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 132ano
TK2Konstrukce přístrojů IIcs4Povinně volitelnýkolP - 13 / CPP - 262ano
TMTNanostrukturní materiálycs4Povinně volitelnýkolP - 26 / P - 26 / C1 - 10 / C1 - 10 / C2b - 3 / C2b - 32ano
TP2Přesná mechanika IIcs4Povinně volitelnýkolP - 13 / CPP - 262ano
TFMFourierovské metody v optice a ve strukturní analýzecs3Volitelný (nepovinný)klP - 13 / C1 - 26ano
0PPTPrůmyslový projekt (M-FIN, M-PMO)cs3Volitelný (nepovinný)klPX - 120ano
TM0Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopiecs0Volitelný (nepovinný)P - 26 / P - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TCOČásticová optikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 14 / CPP - 12ano
TIOInženýrská optikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 14 / C2b - 12ano
TMKMikroskopie a spektroskopiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 13ano
TOIOptoelektronika a integrovaná optikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
TOJPředdiplomní projektcs5PovinnýCPP - 65ano
TSDSeminář k diplomové práci I (M-FIN, M-PMO)cs3PovinnýC1 - 26ano
TP0Fyzikální principy technologie výroby polovodičůcs2Volitelný (nepovinný)kolP - 39 / P - 39ano
0F7Semestrální projekt N IIIcs3Volitelný (nepovinný)klCPP - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TPJDiplomový projekt (M-FIN, M-PMO)cs20PovinnýVD - 156 / CPP - 52ano
TSRSeminář k diplomové práci II (M-FIN, M-PMO)cs3PovinnýC1 - 13ano
TSNSpeciální seminářcs3PovinnýC1 - 26ano
TDNDiagnostika nanostrukturcs4Povinně volitelnýkolP - 13 / C1 - 14 / CPP - 6 / C2b - 61ano
TMTNanostrukturní materiálycs4Povinně volitelnýkolP - 26 / P - 26 / C1 - 10 / C1 - 10 / C2b - 3 / C2b - 31ano
TOVTechnologie optické výrobycs4Povinně volitelnýkolP - 13 / C2b - 261ano
TM0Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopiecs0Volitelný (nepovinný)P - 26 / P - 26ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0PovinnýzkZ - 1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 TDN, TMT, TOV
1 12 TK1, TNI, TNF-A, TP1
2 2 TFO, TK2, TMT, TP2