Detail oboru

Civil Engineering Management

FASTZkratka: MGSAk. rok: 2018/2019

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.10.2007Akreditace do: 31.8.2019

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Vliv developerských projektů na rozvoj území

    Cílem disertační práce je určení socio-ekonomického přínosu developerských projektů pro regionální rozvoj. V rámci disertační práce bude provedeno třídění developerských projektů dle relevantních kritérií, jejich analýza a následně vytvoření metodického postupu pro vyhodnocení zkoumaného přínosu. Výstup práce by měl odpovědět na výzkumnou otázku, s jakou intenzitou jednotlivé typy developerských projektů na rozvoj území působí.

    Školitel: Korytárová Jana, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DV01Doktorský seminář I (MGS)cs4letníPovinnýano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1letníPovinnýano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4letníPovinně volitelný4720ano
DA61Numerické metody Ics4letníPovinně volitelný4720ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4letníPovinně volitelný4720ano
DV73Prostorová ekonomikacs8letníPovinně volitelnýzk4722ano
DV72Současné ekonomické teorie a hospodářská politikacs8letníPovinně volitelnýzk4722ano
DV79Finanční managementcs8letníPovinně volitelnýzk4750ano
DV74Inovační managementcs8letníPovinně volitelnýzk4750ano
DV76Krizový managementcs8letníPovinně volitelnýzk4750ano
DV80Teorie managementucs8letníPovinně volitelnýzk4750ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DV02Doktorský seminář II (MGS)cs8zimníPovinnýano
DA65Analýza časových řadcs10zimníPovinně volitelnýzk4721ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10zimníPovinně volitelnýzk4721ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10zimníPovinně volitelnýzk4721ano
DA63Numerické metody IIcs10zimníPovinně volitelnýzk4721ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10zimníPovinně volitelnýzk4721ano
DA64Regresní modelycs10zimníPovinně volitelnýzk4721ano
DV77Management investičních projektůcs8zimníPovinně volitelnýzk4723ano
DV78Projektový managementcs8zimníPovinně volitelnýzk4723ano
ZQ61Soudní inženýrství - obecná metodikacs8zimníPovinně volitelnýzk4723ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8letníPovinnýzkano
DV03Doktorský seminář III (MGS)cs8letníPovinnýano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DV04Doktorský seminář IV (MGS)cs8zimníPovinnýano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DV05Doktorský seminář V (MGS)cs14letníPovinnýano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DV06Doktorský seminář VI (MGS)cs14zimníPovinnýano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DV07Doktorský seminář VII (MGS)cs20letníPovinnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4720 0 DA58, DA61, DA62
4721 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4722 0 DV73, DV72
4723 0 DV77, DV78, ZQ61
4750 0 DV79, DV74, DV76, DV80