Detail oboru

Management stavebnictví

FASTZkratka: NAk. rok: 2018/2019

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 15.1.2004Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Cílem čtyřletého bakalářského studia v oboru Management stavebnictví je zvládnutí teoretických a odborných předmětů umožňujících samostatné řešení složitějších stavebně-technických a stavebně-manažerských problémů ve stavebnictví.
Studium na oboru vychází ze společného teoretického vědního základu, který spočívá ve studiu přírodovědných, základních inženýrských a stavebně-inženýrských věd. Patří k nim především stavební mechanika, pružnost a pevnost a statika. Stavební odborná náplň je získávána v předmětech pozemní stavitelství, betonové a kovové konstrukce, konstrukce dopravních staveb, vodní stavby, technická zařízení budov, technologie stavebních prací. V průběhu studia jsou postupně zařazovány předměty technicko-ekonomické a stavebně-manažerské, důraz je kladen na problematiku cen, financování a investic ve stavebnictví a na projektové řízení staveb. Dále jsou zařazovány manažerské předměty jako podnikový management, marketing ve stavebnictví, stavební právo a informační systémy ve stavebnictví. Schopnost komplexního řešení problému je prokazována v projektech technických z pozemního stavitelství a betonových konstrukcí i ve stavebně-ekonomických z ekonomiky stavebnictví. Dílčí specializaci umožňují předměty stavební podnik a veřejné stavební investice.

Klíčové výsledky učení

Absolvent čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v oboru Management stavebnictví je po ukončení studia stavebním bakalářem s ekonomickým a manažerským vzděláním. Je oprávněn užívat titul "bakalář" (Ve zkratce "Bc.") před jménem.
Absolvent ovládá předměty přírodovědné, základní inženýrské a stavebně-inženýrské, a hlavně pak předměty technicko-ekonomické a stavebně-manažerské.
Je schopen navrhovat, připravovat a realizovat pozemní, průmyslové, inženýrské a vodohospodářské stavební objekty.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BL003Betonové konstrukce (E)cs5zimníPovinnýzá,zkano
BV003Ceny ve stavebnictví 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
BV004Financecs5zimníPovinnýzá,zkano
BA004Matematika 4cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BH013Pozemní stavitelství 3 (E)cs5zimníPovinnýzá,zkano
BW002Technologie stavebních prací 2cs5zimníPovinnýzá,zkano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY001Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
BR005Hydraulika a hydrologiecs5letníPovinnýzá,zkano
BU006Informační technologie a systémová analýzacs5letníPovinnýzá,zkano
BA009Operační výzkumcs4letníPovinnýzá,zkano
BH006Projekt – Pozemní stavitelstvícs5letníPovinnýklano
BT005Technická zařízení budov (E)cs5letníPovinnýzá,zkano
BV015Účetnictvícs4letníPovinnýzá,zkano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BV005Ekonomika investiccs6zimníPovinnýzá,zkano
BO007Kovové a dřevěné konstrukcecs3zimníPovinnýzá,zkano
BV016Personální management 1cs3zimníPovinnýzá,zkano
BV007Právocs2zimníPovinnýano
BL015Projekt – Betonové konstrukce a TZBcs5zimníPovinnýklano
BV008Projektové řízení staveb 1cs, en6zimníPovinnýzá,zkano
BV009Řízení jakostics2zimníPovinnýano
BZ003Sociální komunikacecs2zimníPovinnýano
BV011Stavebně-ekonomický seminářcs1zimníPovinnýano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BV052Bakalářský seminář (E)cs2letníPovinnýano
BV017Marketing 1cs4letníPovinnýzá,zkano
BV014Projekt – Projektové řízení staveb 1cs5letníPovinnýklano
BV013Projekt – Stavební podnik 1cs5letníPovinnýklano
BV006Stavební podnikcs6letníPovinnýzá,zkano
BZ001Stavební právo (V, E)cs2letníPovinnýano
BV012Veřejné stavební investice 1cs6letníPovinnýzá,zkano