Detail specializace

Zvuková produkce a nahrávání

FEKTZkratka: AUD-ZVUKAk. rok: 2018/2019

Program: Audio inženýrství

Profil

Studijní program poskytuje vysokoškolské mezioborové bakalářské vzdělání v oblasti zvukového inženýrství. Program je zaměřen na výchovu odborníků – zvukařů a techniků zvukových zařízení s technickým a uměleckým přehledem v oblasti zvukové techniky, zpracování zvukových signálů, hudební režie a studiové praxe. Studenti se vzdělávají v oblasti zvukové elektroniky, studiové techniky a hudební teorie a získávají praktické zkušenosti ze studiové praxe.
Výuku oboru zajišťují především Ústav telekomunikací FEKT a Hudební fakulta JAMU v Brně. Nabídka volitelných předmětů spolu se samostatnými technickými a uměleckými projekty a bakalářskou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na studiovou praxi, audio techniku, problematiku analogového a číslicového zpracování zvukových signálů či budoucí studium umělecky zaměřených oborů.
Studium oboru je nominálně rozděleno do tří roků. V prvním roce studenti získávají základní znalosti z matematiky, fyziky, elektrotechniky a hudební teorie. Ve druhém roce tyto znalosti rozšiřují ve specializovaných předmětech a výuka ve třetím roce studia je zaměřena na praktické a aplikační využití těchto znalostí a na studiovou praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti zvukových zařízení a jejich využití ve studiové praxi. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o zvukových vlněních a zvukových signálech přes jejich analogové a digitální zpracování až po technickou realizaci audio zařízení a systémů, od hudební teorie přes instrumentaci po studiovou praxi. Je obeznámen s principy, strukturou a obsluhou různých analogových a digitálních zvukových zařízení a systémů.
Absolventi jsou kvalifikováni v oblasti audio elektroniky, akustiky, elektroakustiky, hudební teorie a instrumentace. Absolventi mají také znalosti v oblasti studiové techniky, studiové praxe a technické realizace zvukových zařízení a systémů.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté v rozhlasových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, při realizaci hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcích, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky apod. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů v praxi technika zvukových zařízení nebo ve studiové praxi a je dobrým základem pro rozšíření teoretických znalostí v navazujícím magisterském studiu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského oboru AUDIO INŽENÝRSTVÍ má kvalitní znalosti v oblasti zvukových zařízení a jejich využití ve studiové praxi. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o zvukových vlněních a zvukových signálech přes jejich analogové a digitální zpracování až po technickou realizaci audio zařízení a systémů, od hudební teorie přes instrumentaci po studiovou praxi. Je obeznámen s principy, strukturou a obsluhou různých analogových a digitálních zvukových zařízení a systémů.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté v rozhlasových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, při realizaci hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcích, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky apod. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů v praxi technika zvukových zařízení nebo ve studiové praxi a je dobrým základem pro rozšíření teoretických znalostí v navazujícím magisterském studiu.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-FY1BFyzika 1cs6zimníPovinnýzá,zkne
BPC-HT1Hudební teorie 1cs5zimníPovinnýzá,zkne
BPC-MA1Matematika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
BPC-PC1TPočítače a programování 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
BPC-TDETechnická dokumentacecs3zimníPovinnýklano
BPC-FYSFyzikální seminářcs2zimníVolitelnýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-ESMElektronické součástky a materiálycs3letníPovinnýzá,zkne
BPC-ELEAElektrotechnikacs7letníPovinnýzá,zkne
BPC-FY2BFyzika 2cs6letníPovinnýzá,zkne
BPC-HT2Hudební teorie 2cs5letníPovinnýzá,zkne
BPC-MA2Matematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníPovinně volitelnýzkPVB 1ano
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2letníPovinně volitelnýzkPVB 1ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-ANAAnalogová technikacs6zimníPovinnýzá,zkne
BPC-ASIAnalýza signálů a soustavcs6zimníPovinnýzá,zkne
BPC-AH1Hudební teorie v angličtiněcs2zimníPovinnýzkne
BPC-MA3Matematika 3cs5zimníPovinnýzá,zkne
BPC-MVAAMěření v audiotechnicecs5zimníPovinnýzá,zkne
BPC-KPNNotografiecs2zimníPovinnýne
BPC-ZHAZáklady hudební akustikycs3zimníPovinnýzkne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-ANHAkustika hudebních nástrojů a lidského hlasucs3letníPovinnýzá,zkne
BPC-AH2Audiotechnika v angličtiněcs2letníPovinnýzkne
BPC-CZSČíslicové zpracování signálůcs5letníPovinnýzá,zkne
BPC-ELAElektroakustika 1cs5letníPovinnýzá,zkne
BPC-ZINZáklady instrumentacecs6letníPovinnýzá,zkne
BPC-DE1Digitální elektronika 1cs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 2ne
BPC-KEZKonstrukce elektronických zařízenícs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 2ne
BPC-OOPObjektově orientované programovánícs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 2ne
BPC-PC2TPočítače a programování 2cs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 2ne
BPC-SCPSeminář C++cs4letníPovinně volitelnýklPVB 2ne
BPC-PISZáklady informačních a komunikačních technologiícs2letníPovinně volitelnýPVB 2ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-B2TBSemestrální prácecs1zimníPovinnýklne
BPC-SZZStřih zvukového záznamucs2zimníPovinnýne
BPC-SP1Studiová praxe 1cs3zimníPovinnýne
BPC-STEStudiová technikacs6zimníPovinnýzá,zkne
BPC-VS1Vybavení studia 1cs3zimníPovinnýzá,zkne
BPC-DE2Digitální elektronika 2cs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ne
BPC-MEPMikroelektronické praktikumcs2zimníPovinně volitelnýPVB 3ne
BPC-NKZTNávrh a konstrukce zvukové technikycs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ne
BPC-TVTTelevizní technika a multimediacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ne
BPC-ZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ne
BPC-HNMHudba v nových médiíchcs3zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
BPC-UHBÚvod do problematiky bicích nástrojůcs2zimníPovinně volitelnýPVA 1ne
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-BCTBBakalářská práce cs5letníPovinnýne
BPC-STTPraktikum ze studiové technikycs2letníPovinnýne
BPC-SP2Studiová praxe 2cs3letníPovinnýne
BPC-UHRÚvod do hudební režiecs3letníPovinnýne
BPC-VS2Vybavení studia 2cs3letníPovinnýzá,zkne
BPC-ZSWZvukový softwarecs2letníPovinnýne
BPC-AUDAudio elektronikacs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 2ne
BPC-HELHudební elektronikacs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 2ne
BPC-INTInteraktivní technologiecs3letníPovinně volitelnýPVA 2ne
BPC-REPReproduktorové soustavycs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 2ne
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-XUPUmělecký projektcs2celoročníPovinnýklne
BPC-RSKRozbor skladeb cs2celoročníPovinně volitelnýPVA 1ne
BPC-TUZTvorba umělého zvukucs5celoročníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
PVA 1 7 BPC-HNM, BPC-UHB, BPC-RSK, BPC-TUZ
PVA 2 10 BPC-AUD, BPC-HEL, BPC-INT, BPC-REP
PVB 1 4 BPC-AN4, BPC-AEI
PVB 2 2 BPC-DE1, BPC-KEZ, BPC-OOP, BPC-PC2T, BPC-SCP, BPC-PIS
PVB 3 5 BPC-DE2, BPC-MEP, BPC-NKZT, BPC-TVT, BPC-ZSG